Veelgestelde vragen over aandelenportefeuilles

Wat is SaxoSelect?

SaxoSelect is een volledig digitale en geautomatiseerde handels- en beleggingsservice waarmee klanten vanaf hun handelsplatform direct kunnen beleggen in een breed aanbod van beleggings- en handelsstrategieën.

Wanneer u een SaxoSelect belegging opent, wordt deze automatisch ondergebracht op een nieuwe rekening in de valuta van de portefeuille en wordt het belegde bedrag overgeschreven van uw hoofdrekening. SaxoSelect volgt een rekening die wordt beheerd door een deskundige trader of fondsbeheerder en kopieert transacties van die beheerde rekening automatisch naar uw SaxoSelect rekening met minimale vertraging.

SaxoSelect biedt drie typen strategieën aan:


Trading Strategies

Trading Strategies volgen de rekeningen van zeer ervaren traders met een bewezen staat van dienst en bieden hoge risico's en rendementen met agressieve strategieën. De strategieën volgen meestal een thema zoals 'commodity focus', d.w.z. ze volgen technische handelssignalen maar ook de instincten van de expert.

Equity Portfolios
Equity Portfolios bevatten aandelen en worden beheerd door portefeuillebeheerders. The Saxo Morningstar Moat portfolio is gebaseerd op de Morningstar Moat-methodologie en wordt beheerd en uitgevoerd door Saxo Bank.

Balanced Portfolios

Balanced Portfolios voor langetermijnbeleggers met ETF's van aandelen en obligaties op basis van BlackRock-onderzoek. Deze portefeuilles bieden aantrekkelijke beleggingskansen en zijn ook ideaal om fondsen voor margehandel in onder te brengen, waarbij een percentage van de portefeuillewaarde kan worden gebruikt als onderpand voor de handel in margeproducten zoals Forex, CFD's en futures.

Hoe worden de aandelen voor de portefeuille geselecteerd?

Morningstar Investment Management Europe levert een wereldwijde modelportefeuille van 30 aandelen die Saxo Bank beheert via de Saxo Morningstar Moat Portfolio.

De aandelen in de portefeuille worden met behulp van de Morningstar Economic Moat-methodologie geselecteerd op 33 beurzen die daarvoor in aanmerking komen. Er worden alleen bedrijven gekozen waarvan Morningstar meent dat ze duurzaam concurrentievoordeel hebben.  Deze bedrijven zijn goed gepositioneerd om de concurrentie te weerstaan en hebben het potentieel om een hoog rendement op te leveren gedurende ten minste 20 jaar (Wide Moat) of 10 jaar (Narrow Moat).  De aandelen worden vervolgens met behulp van fundamentele analyse geëvalueerd om de reële waarde te schatten. Alleen de aandelen die met een grote korting ten opzichte van die schatting worden verhandeld, komen in de portefeuille.


Hoe wordt de portefeuille geherbalanceerd?
Aan het eind van elk kwartaal wordt de portefeuille opnieuw beoordeeld door Morningstar Investment Mangement Europe en indien nodig geherbalanceerd door Saxo Bank. Om het aantal vervangen aandelen en de bijbehorende transactiekosten laag te houden, worden in de portefeuille alleen aandelen vervangen als een alternatief kan worden gevonden met een 25% betere koersverhouding ten opzichte van de reële waarde. Ook bij het herbalanceren naar het doelgewicht wordt een buffer toegepast om transactiekosten te minimaliseren.

Elke herbalancering wordt automatisch weerspiegeld in uw portefeuille.

Wat is Morningstar Economic Moat?

Economic moats ('economische slotgrachten') zijn duurzame concurrentievoordelen waarmee bedrijven hun waarde kunnen beschermen en extra rendement kunnen genereren voor een lange beleggingshorizon.

Aandelen die voor de portefeuille in aanmerking komen, worden nader beoordeeld met behulp van de Morningstar Economic Moat-methodologie. Hun concurrentievoordeel wordt beoordeeld aan de hand van vijf principes.

Overstapkosten – bedrijven waar de klanten aan vastzitten vanwege de hoge kosten van het overstappen naar een concurrent;
Netwerkeffect - bedrijven met producten of diensten waarvan de waarde stijgt met het aantal afnemers dat er gebruik van maakt;
Immateriële goederen – octrooien, overheidslicenties en waardevolle merken die verbonden zijn aan een bedrijf dat daardoor concurrentievoordeel heeft;
Kostenvoordeel – bedrijven die goederen of diensten goedkoper kunnen produceren dan hun concurrenten, waardoor ze hun concurrenten kunnen ondergraven of winstgevender zijn;
Schaalvoordeel – bevoordeelt bedrijven in markten waar maar een paar concurrenten kunnen bestaan.

Aandelen in de Saxo Morningstar Moat Portfolio moeten een ‘Wide’ of een ‘Narrow’ Moat hebben, d.w.z. concurrentie kunnen weerstaan en het potentieel hebben om een hoog rendement op te leveren gedurende ten minste 20 jaar (Wide Moat) of 10 jaar (Narrow Moat).

Wat zijn de kosten?

Lage transactiecommissie

Saxo berekent een lage commissie van 0,06% van de transactiewaarde, met een minimum van 2 EUR of het equivalente bedrag in een andere valuta, zonder bewaarloon.

Lage servicevergoeding

Saxo rekent een servicevergoeding van 0,75% per jaar (incl. BTW), die dagelijks aan het einde van de dag wordt berekend over de slotwaarde van uw portefeuille en aan het eind van elk kwartaal in rekening wordt gebracht.  

Conversiekosten

Voor de Saxo Morningstar Moat Portfolio geldt een speciaal laag conversietarief van 0,2% dat wordt toegepast op de waarde van transacties in andere valuta's dan die van de portefeuille (EUR).

Voor overschrijvingen van en naar de beleggingsrekening van de Saxo Morningstar Moat Portfolio in andere valuta's dan die van de portefeuille (EUR), geldt het standaard conversietarief van Saxo Bank, 0,5%.

Wie beheert de portefeuille?

Saxo Bank beheert de Saxo Morningstar Moat Portfolio op basis van een wereldwijde portefeuille van 30 aandelen die zijn geselecteerd door Morningstar Investment Management Europe Ltd. De selectie wordt gemaakt uit het spectrum van aandelen die door analisten van Morningstar de beoordeling Wide Moat of Narrow Moat hebben gekregen.

Hoe kan ik beleggen in de Saxo Morningstar Moat Portfolio?

U kunt direct beleggen in alle portefeuilles van SaxoSelect via de handelsplatforms SaxoTraderGO en SaxoTrader. De beschikbare SaxoSelect-portefeuilles zijn te zien op het tabblad SaxoSelect van het platform, waar een volledige beschrijving wordt gegeven van de portefeuille, de resultaten en statistieken, en de beleggingen in de portefeuille.

Zo opent u een beleggingsrekening op het handelsplatform:

  1. Klik op de knop 'INVEST' (beleggen) bij de strategie van uw keuze. 
  2. Indien nodig wordt er een korte geschiktheidstoets afgenomen (N.B. u mag alleen beleggen in portefeuilles waarvoor u wordt geacht voldoende kennis, middelen, ervaring en risicobewustzijn te hebben.)
  3. In de beleggingsmodule kunt u de omvang van uw belegging selecteren.

Wanneer u het beleggingsproces hebt voltooid, maakt SaxoSelect een speciale rekening voor de portefeuille aan en worden de afzonderlijke beleggingen binnen enkele seconden (als de markt geopend is) op deze rekening geplaatst, zodat uw portefeuille heel snel geopend is.

Waar kan ik mijn portefeuille volgen en beheren?

Portefeuillebeheer

Actieve portefeuilles zijn zichtbaar in de lijst met portefeuilles, waar u de rendementen kunt volgen, de omvang van uw beleggingen kunt aanpassen of de portefeuille kunt stopzetten.

Hoe kan ik mijn beleggingen stoppen?

Als u met de portefeuille wilt stoppen, klikt u op Stop bij de portefeuille in de lijst op SaxoTraderGO of SaxoTrader.
U hebt de keuze om uw posities te sluiten (de standaardkeuze) of de bestaande posities aan te houden.
Opmerking: als u besluit de posities aan te houden, wordt het uw eigen verantwoordelijkheid om ze handmatig te beheren en te sluiten.

Kan ik mijn belegging weer starten nadat ik ermee ben gestopt?

Ja, u kunt uw belegging weer starten vanuit de lijst met de knop Restart op de handelsplatforms. U moet dan bevestigen dat uw financiële situatie niet wezenlijk veranderd is sinds uw laatste belegging en ook moet u voldoende saldo op uw rekening hebben om de minimaal vereiste belegging te dekken.

Kan ik meer beleggen in een bestaande portefeuille?

U kunt extra geld in een portefeuille beleggen door te klikken op Manage > Deposit Funds (Beheer > Inleggen) in de lijst met portefeuilles op SaxoTraderGO of SaxoTrader.

De minimale extra inleg is 5.000 in de basisvaluta van de strategie. De extra middelen worden zo goed mogelijk gealloceerd, maar u moet zich realiseren dat de allocatie mogelijk niet exact is als het bedrag niet precies kan worden verdeeld over de afzonderlijke beleggingen.

Hoe kan ik geld opnemen?

Als u geld aan de portefeuille wilt onttrekken, moet u de portefeuille eerst stopzetten. U kunt geen geld opnemen uit een actieve portefeuille.

U kunt vrij beschikbaar vermogen op uw SaxoSelect-rekening overmaken naar een van uw andere beleggingsrekeningen door op de knoppen Manage > Withdraw Funds (Beheer > Opnemen) te klikken.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.