SaxoSelect Balanced Portfolios

SaxoSelect Balanced Portfolios zijn een prima keuze voor langetermijnbeleggers die een alternatief zoeken voor zelf beleggen.

Onze Balanced Portfolios geven u eenvoudig toegang tot professioneel en slim portefeuillebeheer vanaf EUR 10.000. Kies gewoon een van de drie risicoprofielen en beleg in een gediversifieerde multi-asset-portefeuille die wordt beheerd door Saxo en opgebouwd met ETF's van iShares op basis van beleggingsonderzoek van BlackRock.

Partnerschap met BlackRock

Kies de portefeuilles die bij u passen

Kies de portefeuille die bij u past

De technologische expertise en beleggingservaring van Saxo en de data, tools en inzichten van BlackRock maken professioneel portefeuillebeleggen mogelijk vanaf EUR 10.000.

Krijg toegang tot een actief beheerde, breed gediversifieerde multi-asset oplossing tegen een heldere, concurrerende prijs. Op basis van dezelfde methoden en inzichten waarmee enkele van de grootste portefeuilles ter wereld worden beheerd. Met regelmatig herbalanceren, actief wegen op het niveau van de portefeuille- en assetcategorieën en professioneel risicobeheer.

Defensieve portefeuille

Een voorzichtig beleggingsprofiel, gericht op reductie van de kans op kapitaalverlies. Dit doel wordt bereikt met een relatief kleine positie in aandelenmarkten en niet-traditionele beleggingen en een relatief grote positie in obligaties, die over het algemeen een stabielere beleggingscategorie vormen.
Beleggen

Gematigde portefeuille

Een beleggingsprofiel dat bedoeld is voor mensen die op de lange termijn enig groeipotentieel voor hun portefeuille wensen en die bereid zijn een gematigd risico te nemen. De positie in aandelenmarkten en niet-traditionele beleggingen is doorgaans iets groter dan de positie in obligaties.
Beleggen

Agressieve portefeuille

Dit beleggingsprofiel is bedoeld is voor mensen die kansen op aanzienlijke groei voor de lange termijn in hun portefeuille willen opnemen en die bereid zijn grotere marktfluctuaties en een groter risico van kapitaalverlies te accepteren. De positie in aandelenmarkten en alternatieve beleggingen vormt over het algemeen het leeuwendeel van de portefeuille.
Beleggen

Wat zijn Balanced Portfolios?

Eenvoudig, transparant en kosteneffectief

Servicekosten0,9% per jaar
HandelscommissiesX
InstapkostenX
UitstapkostenX
BewaringskostenX
Andere SaxoSelect-kostenX

Kosten worden elk kwartaal pro rata afgetrokken en de minimale belegging is EUR 10.000. 
Bekijk hoe de jaarlijkse servicekosten worden berekend.

 
Nu beleggen

De voordelen van Balanced Portfolios

Professioneel beleggen

Uw vermogen wordt op een professioneel niveau belegd en beheerd. Automatisch herbalanceren, strikt risicobeheer en actieve allocatie waarbij de expertise van twee premium financiële instellingen wordt benut: Saxo en BlackRock.

Eenvoudige toegang

Mogelijk gemaakt door technologie van Saxo: binnen een paar simpele stappen en met minimaal EUR 10.000 krijgt u toegang tot de beleggingsaanpak die wordt toegepast door enkele van de grootste fondsbeheerders en pensioenfondsen van de wereld.

Transparante controle

Stap gemakkelijk in of uit een belegging wanneer u dat wilt. ETF's van iShares zijn volledig transparant, dat wil zeggen dat u uw exacte posities kent.

Transparante prijzen

U profiteert van een eerlijke prijs en hoeft niet bang te zijn voor de verborgen kosten die zo vaak een negatieve invloed hebben op beleggingsrendementen. Saxo brengt één vergoeding van *0,9% per jaar in rekening, inclusief btw, zonder transactiecommissies of bewaarkosten.

*Daarnaast brengt de beheerder van de ETF's kosten in rekening voor het beheer van de assets in het fonds. Deze kosten (de expense ratio) zijn een percentage dat al wordt ingehouden op de waarde van de beleggingen in het fonds. De prijs van een ETF is dus zonder expense ratio. De servicevergoeding wordt dagelijks aan het einde van de dag berekend over de slotwaarde van uw evenwichtige portefeuille en is verschuldigd aan het eind van elk kwartaal. Houd er rekening mee dat u wisselkosten verschuldigd bent wanneer u een Evenwichtige Portefeuille kiest in een andere valuta dan die van uw hoofdrekening (0,5% van het belegde bedrag per conversie).

Een sterke partner met bewezen prestaties

Door onze voorsprong in handelstechnologie te combineren met de beleggingstools van BlackRock, geven wij vorm aan de toekomst van beleggen. Als grootste vermogensbeheerder ter wereld, met USD 5,1 biljoen aan beheerde assets, is BlackRock een even betrouwbare partner voor grote instellingen als voor particuliere beleggers.

Een slimme portefeuille opbouwen: van inzicht naar investering.

Beleggingsvisies

Met onderzoek en analyse worden economisch nieuws en marktontwikkelingen samengevat in beleggingsvisies. Langdurige trends, strategisch denken en tactische veranderingen zijn bepalend voor beleggingsbeslissingen en de samenstelling van de portefeuille.

De breed gediversifieerde portefeuilles worden zowel aangepast op het niveau van de asset-allocatie – bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan aandelen in plaats van vastrentend – als op het niveau van de assetcategorieën, bijvoorbeeld door overweging van Europese aandelen ten opzichte van Aziatische, of van de energiesector ten opzichte van consumptiegoederen. Saxo beheert de portefeuilles en maakt daarbij gebruik van de tools, data en expertise van BlackRock.

Input van de klant

U beslist welk profiel aansluit bij uw behoeften. Kies tussen een meer voorzichtige benadering met een hoge allocatie naar vastrentende waarden, een gematigd profiel, of een agressieve portefeuille met veel aandelen. Zowel het verwachte rendement als de volatiliteit nemen toe naarmate u meer aandelen opneemt. De juiste keuze hangt af van uw beleggingsdoelen en uw bereidheid – en vermogen – om risico's te nemen.

Feitelijke componenten

De portefeuille wordt opgebouwd met iShares van BlackRock. Deze ETF's zijn gediversifieerd, transparant, liquide en laaggeprijsd. Ze vormen een slimme en efficiënte manier om een evenwichtige portefeuille op te bouwen met de bedoeling uw vermogen te laten groeien.

Controle en risicobeheer

De portefeuilles worden voortdurend gemonitord op afwijkingen van de heersende visie en risicodoelen. Wanneer markten bewegen doen de relatieve wegingen dat ook. Het herbalanceren gebeurt automatisch. Wanneer onze visies veranderen, voeren we de wijzigingen actief door in de portefeuilles met het doel om u volledig te laten profiteren van de marktontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Saxo Bank A/S the Netherlands
Keizersgracht 169
1016 DP Amsterdam
Nederland

Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.