Veelgestelde vragen over Balanced Portfolios

Wat is SaxoSelect?

SaxoSelect is een volledig digitale en geautomatiseerde handels- en beleggingsservice waarmee klanten vanaf hun handelsplatform direct kunnen beleggen in een breed aanbod van beleggings- en handelsstrategieën.

Wanneer u een SaxoSelect-belegging opent, wordt deze automatisch ondergebracht op een nieuwe rekening in de valuta van de portefeuille en wordt het belegde bedrag overgeschreven van uw hoofdrekening. SaxoSelect volgt een rekening die wordt beheerd door een deskundige trader of fondsbeheerder en kopieert transacties van die beheerde rekening automatisch naar uw SaxoSelect-rekening met minimale vertraging.

SaxoSelect biedt drie typen strategieën aan:

Trading Strategies

Beleggingsstrategieën volgen de rekeningen van zeer ervaren traders met een bewezen staat van dienst en bieden hoge risico's en rendementen met agressieve strategieën. De strategieën volgen meestal een thema, zoals 'Commodity Focus and Charts & Patterns', d.w.z. ze volgen technische handelssignalen maar ook de instincten van de expert.

Equity Portfolios

Aandelenportefeuilles bevatten aandelen en worden beheerd door portefeuillebeheerders. The Saxo Morningstar Moat portfolio is gebaseerd op de Morningstar Moat-methodologie en wordt beheerd en uitgevoerd door Saxo Bank.

Balanced Portfolios

Balanced Portfolios voor langetermijnbeleggers met ETF's van aandelen en obligaties op basis van BlackRock-onderzoek. Deze portefeuilles bieden aantrekkelijke beleggingskansen en zijn ook ideaal om fondsen voor margehandel in onder te brengen, waarbij een percentage van de portefeuillewaarde kan worden gebruikt als onderpand voor de handel in margeproducten zoals Forex, CFD's en futures.

Hoe kan ik beginnen?

U koopt een Balanced Portfolio bijna op dezelfde manier als een aandeel.

U kiest gewoon de portefeuille die het beste past bij uw beleggingsprofiel, logt in bij SaxoTrader, voltooit het korte online proces, kiest hoeveel u wilt beleggen en dan wordt uw belegging direct voor uw ogen verwerkt en uitgevoerd.

De portefeuille wordt automatisch periodiek geherbalanceerd door Saxo Bank om deze in lijn met het gekozen risicoprofiel te houden.

Waar kan ik mijn Balanced Portfolio volgen?

U houdt volledig zicht op uw Balanced Portfolio.

Wanneer u de belegging hebt voltooid, maakt Saxo Bank een speciale subrekening aan waarop de Balanced Portfolio wordt aangehouden. Deze subrekening werkt als een onderliggende map ten opzichte van uw bestaande SaxoTrader-rekening.

Zo behoudt u controle over uw Balanced Portfolio en kunt u deze beheren of stopzetten wanneer u dat wilt.

Waaruit bestaat een Balanced Portfolio?

Balanced Portfolios worden samengesteld uit 'exchange traded funds' (beter bekend als ETF's).

Een ETF combineert de voordelen van een fonds met die van een aandeel. Net als een fonds belegt een ETF in een verzameling obligaties, aandelen en/of andere assetcategorieën. Net als aandelen kunnen losse ETF's de hele dag worden gekocht en verkocht als de markt geopend is.

Het vereist een grote investering om voldoende afzonderlijke obligaties en aandelen in bezit te krijgen om een goed gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Maar met ETF's beschikken beleggers met een Balanced Portfolio over een kosteneffectief en goed gediversifieerd alternatief zonder dat ze heel veel kapitaal hoeven te investeren.

Wat zijn iShares voor exchange traded funds (ETF's)?

Saxo Bank heeft ervoor gekozen om de Balanced Portfolios samen te stellen uit iShares-ETF's van BlackRock.

iShares loopt wereldwijd voorop met ETF's en heeft meer dan tien jaar ervaring met het ondersteunen van grote en kleine particuliere en institutionele beleggers. Met meer dan 700 fondsen over de hele wereld, verschillende beleggingscategorieën en -strategieën en meer dan USD 1 biljoen aan beheerd vermogen per 30 juni 2016, helpt iShares klanten wereldwijd bij de samenstelling van de kern van hun portefeuille, bij het behalen van specifieke beleggingsdoelen en het uitvoering geven aan visies op de markt. De fondsen van iShares zijn gebaseerd op het deskundige portefeuille- en risicobeheer van BlackRock, het bedrijf waaraan meer vermogen is toevertrouwd dan aan welke andere beleggingsfirma dan ook.*

(*Op basis van USD 4,890 biljoen aan AUM per 30-6-16)

Saxo Bank maakt gebruik van onderzoeken en gegevens van BlackRock voor de samenstelling van zijn Balanced Portfolios.

De onderzoeken en gegevens van BlackRock, die door Saxo Bank worden gebruikt bij de samenstelling van de Evenwichtige Portefeuilles, zijn gebaseerd op bepaalde interne aannames en BlackRock laat zich niet uit over de geschiktheid van de inhoud van zijn onderzoeken en gegevens voor de individuele behoeften en risicotoleranties van alle beleggers. Als zodanig dienen de onderzoeken en gegevens van BlackRock slechts voor informatiedoeleinden en vormen zij geen beleggingsadvies of voorstel of aanbod tot het aankopen of verkopen van de beschreven effecten. De onderzoeken en gegevens van BlackRock zijn niet opgesteld volgens de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek en zijn niet onderworpen aan een handelsverbod voorafgaand aan de verspreiding van de onderzoeken en gegevens die aan Saxo Bank worden verstrekt, en worden als zodanig beschouwd als een vorm van marketingcommunicatie richting Saxo Bank.

Wat kost het?

Voor de dienstverlening brengt Saxo Bank een servicevergoeding van 0,9% per jaar in rekening, berekend over de rekeningwaarde van de Balanced Portfolio. De vergoeding is inclusief BTW (indien van toepassing).

De servicevergoeding wordt dagelijks berekend en aan het eind van elk kwartaal in rekening gebracht. Als u de belegging voor het kwartaaleinde stopzet, wordt de tot dan toe opgelopen servicevergoeding in rekening gebracht.

We brengen geen transactiecommissie in rekening wanneer we uw initiële belegging uitvoeren of uw portefeuille herbalanceren. Bovendien rekenen we geen bewaarkosten of inactiviteitskosten en gelden er geen minimumticketkosten voor uw portefeuille.

Houd er rekening mee dat u kosten voor valutaconversie verschuldigd bent wanneer u een Balanced Portfolio kiest in een andere valuta dan die van uw hoofdrekening (0,5% van het belegde bedrag per conversie).

Daarnaast brengt de beheerder van de ETF's kosten in rekening voor het beheer van de assets in het fonds. Deze kosten (de expense ratio) zijn een percentage dat wordt ingehouden op de waarde van de beleggingen in het fonds. De prijs van een ETF is dus zonder expense ratio. De totale expense ratio die voor een Balanced Portfolio is verschuldigd, is te vinden in de beschrijving van de portefeuille en staat los van de servicevergoeding.

Voorbeeld van de berekening van de servicevergoeding:

Een klant belegt 20.000 EUR op 1 april.

Het startsaldo van de rekening is 20.000 EUR. Servicevergoeding = 0,9% per jaar, achteraf verschuldigd per kwartaal.

De servicevergoeding wordt dagelijks berekend.

De hoogte van de dagelijkse servicevergoeding wordt bepaald volgens deze formule:

Rekeningsaldo einde dag * (Percentage servicevergoeding / 365)

De vergoeding voor de eerste dag wordt als volgt berekend: 20.000 * (0,009 / 365) = EUR 0,49

Om het voorbeeld simpel te houden, nemen we aan dat de waarde van de rekening in april (30 dagen) EUR 20.000 blijft en gedurende de rest van het kwartaal (mei en juni, 61 dagen) EUR 21.000 bedraagt.

Met deze aannames kan de totale servicevergoeding als volgt worden berekend:

(20.000*(0,009*30/365)) + (21.000*(0,009*61/365)) = EUR 46,38

Het werkelijke bedrag kan hiervan licht afwijken als gevolg van afronding.

Situatie van de rekening aan het eind van het kwartaal:

Rekeningsaldo begin van kwartaal

20,000

Winst/verlies

1,000

Eindsaldo vóór vergoedingen

21,000

Servicevergoeding

(46.38)

Rekeningsaldo einde van kwartaal

20,953.62

*alle bedragen in EUR

De servicevergoeding komt boven op de expense ratio van de ETF. De expense ratio wordt ingehouden op de beleggingen in ETF's en betaald aan de beheerder van de ETF's.

Wat is een expense ratio?

ETF's worden net als aandelen aan de beurs verhandeld met bied- en laatprijzen. Anders dan bij aandelen gelden voor een ETF doorlopende beheerskosten die gewoonlijk verschuldigd zijn aan de beheerder van de ETF en die worden afgetrokken van de assets van de ETF. Deze kosten noemen we de expense ratio. De expense ratio dient om de operationele kosten van de ETF te dekken.

Omdat een Balanced Portfolio uit een verzameling ETF's bestaat, publiceren we een gewogen gemiddelde van de expense ratio om de kosten uit te drukken die al in de bouwstenen van de portefeuille zijn opgenomen. De hoogte van de gewogen gemiddelde expense ratio kan van tijd tot veranderen. De servicevergoeding voor Saxo Bank wordt afzonderlijk berekend en is niet opgenomen in de ETF (zie bovenstaande sectie voor de kosten die Saxo Bank in rekening brengt).

Kan ik met een Balanced Portfolio kennismaken in een demo-omgeving?

Helaas is er geen demo van de service beschikbaar.

Kan ik mijn beleggingen op elk gewenst moment beëindigen?

U kunt te allen tijde stoppen met beleggen door op het SaxoTrader platform simpelweg op de Stop-knop naast de strategie te klikken.

Wanneer u besluit te stoppen met beleggen, hebt u de keuze om uw bestaande posities aan te houden of alle posities te sluiten (dit is de standaardkeuze). Als u besluit alle openstaande posities te sluiten, worden daarvoor bestensorders gegenereerd. Mochten de onderliggende markten op dat moment gesloten zijn, dan worden deze orders uitgevoerd zodra de markten weer opengaan.

Houd er rekening mee dat als u besluit posities open te houden, u zelf altijd verantwoordelijk bent voor het beheer. U zult de posities zelf moeten sluiten omdat de link met de strategie wordt verbroken zodra u op 'Stop' klikt.

Kan ik een belegging weer starten nadat ik ermee ben gestopt?

Als u een belegging hebt gestopt, kunt u deze altijd weer activeren met de Restart-knop. U moet dan bevestigen dat uw financiële situatie niet wezenlijk veranderd is sinds uw laatste belegging en ook moet u voldoende saldo op uw rekening hebben om het minimaal vereiste vermogen te dekken.

Kan ik op mijn Balanced Portfolio afzonderlijke posities sluiten?

Zolang uw belegging actief is, kunt u de exposure niet per positie verkleinen of vergroten in de Balanced Portfolio.

Een Balanced Portfolio moet worden beschouwd als één zelfstandige belegging. U doet mee of niet.

Wat is de Balanced Portfolios pagina?

Deze pagina bevat een overzicht van de resultaten die in het verleden zijn gegenereerd door de Balanced Portfolio op een echte geldrekening van Saxo Bank, gelijk aan elke andere beleggingsrekening. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden niet noodzakelijkerwijs indicatief zijn voor toekomstige resultaten.

Hoe worden de prestaties van Balanced Portfolios berekend?

De procentuele prestaties worden berekend als tijdgewogen prestatie. Deze berekeningsmethode is een standaardmethode voor het vergelijken van beheerders van Balanced Portfolios in de vermogensbeheersector. De prestaties worden gebaseerd op gerealiseerde en ongerealiseerde transacties.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.