Handelsstrategieën

Een belegger kan opties gebruiken voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de door de belegger gehanteerde strategie. Beginnende optiebeleggers kunnen calls en puts kopen om te anticiperen op stijgende dan wel dalende markten.

De strategie voor long callopties is de meest basale beleggingsstrategie voor opties, waarbij de optiehandelaar callopties aanschaft in de verwachting dat de koers van het aandeel vóór de vervaldatum sterk zal stijgen tot boven de uitoefenprijs.

Hefboomwerking:

In vergelijking met het rechtstreeks aanschaffen van het onderliggende aandeel, kan de koper van de callopties profiteren van de hefboomwerking aangezien de lager geprijsde calls procentueel gezien sneller in waarde stijgen voor elke punt dat de koers van het onderliggende aandeel stijgt.

Callopties hebben echter een beperkte levensduur. Als de koers van het onderliggende aandeel vóór de vervaldatum van de optie niet boven de uitoefenprijs uitkomt, verloopt de calloptie zonder waarde.

Onbeperkt winstpotentieel

Aangezien er geen limiet kan zijn aan de hoogte van de aandelenkoers op de vervaldatum, is er geen limiet aan de maximaal mogelijke winst bij het implementeren van de strategie voor long callopties.

De formule voor het berekenen van de winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = onbeperkt
 • Behaalde winst wanneer koers van onderliggend aandeel >= uitoefenprijs van long call + betaalde premie
 • Winst = koers van onderliggend aandeel - uitoefenprijs van long call - betaalde premie

Beperkt risico

Het risico bij de optiestrategie voor long calls is beperkt tot de prijs die voor de calloptie is betaald, ongeacht hoe laag de aandelenkoers op de vervaldatum is.

De formule voor het berekenen van het maximale verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = betaalde premie + betaalde commissies
 • Er is sprake van maximaal verlies wanneer koers van onderliggend aandeel <= uitoefenprijs van long call

Omslagpunt

De aandelenkoers waarbij het omslagpunt voor de long call-positie wordt bereikt, kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = uitoefenprijs van long call + betaalde premie

De optiestrategie met bear put spreads wordt gehanteerd als de optiehandelaar verwacht dat de prijs van de onderliggende asset enigszins gaat dalen op korte termijn.

Bear put spreads kunnen worden geïmplementeerd door een ITM-putoptie (in the money) met een hogere uitoefenprijs te kopen en een OTM-putoptie (out of the money) met een lagere uitoefenprijs te verkopen van hetzelfde onderliggende aandeel met dezelfde vervaldatum.

Constructie van bear put spreads

1 ITM-put kopen

1 OTM-put verkopen

Door een short positie in OTM-put te nemen, verlaagt de optiehandelaar de kosten van het opzetten van de bear-positie, maar mist hij de kans op het maken van grote winst als de prijs van de onderliggende asset omhoog schiet.

Beperkte winst bij daling

Voor het behalen van maximale winst moet het onderliggende aandeel op de vervaldatum sluiten onder de uitoefenprijs van de OTM-put. Beide opties vervallen in-the-money maar de put die is gekocht voor de hogere uitoefenprijs, heeft een hogere intrinsieke waarde dan de put die is verkocht voor de lagere uitoefenprijs. De maximale winst voor de optiestrategie met bear put spreads is gelijk aan het verschil in uitoefenprijs min de debetpost op het moment dat de positie werd geopend.

De formule voor het berekenen van de maximale winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = uitoefenprijs van long put – uitoefenprijs van short put – netto bepaalde premie – commissies
 • Maximale winst wordt behaald wanneer koers van onderliggend aandeel <= uitoefenprijs van short put

Beperkt risico bij stijging

Als de aandelenkoers op de vervaldatum hoger is dan de uitoefenprijs van de ITM-putoptie, geldt een maximaal verlies voor de bear put spread-strategie dat gelijk is aan de debetpost op het moment dat de transactie werd gestart.

 • Maximaal verlies = netto betaalde premie + betaalde commissies
 • Er is sprake van maximaal verlies als koers van onderliggend aandeel >= uitoefenprijs van long put

Omslagpunt

De aandelenkoers waarbij het omslagpunt wordt bereikt voor de bear put spreadpositie, kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = uitoefenprijs van long put - netto betaalde premie

De optiestrategie met bull call spreads wordt gehanteerd als de optiehandelaar verwacht dat de prijs van de onderliggende asset op korte termijn enigszins gaat stijgen. Bull call spreads kunnen worden geïmplementeerd door een ATM-calloptie (at the money) te kopen en tegelijkertijd een OTM-calloptie (out of the money) met een hogere uitoefenprijs te schrijven voor dezelfde onderliggende waarde en dezelfde vervalmaand.

Constructie van bull call spreads

1 ATM-call kopen

1 OTM-call verkopen

Door een short positie in de OTM-call te nemen, verlaagt de optiehandelaar de kosten van het opzetten van de bull-positie, maar mist hij de kans op het maken van grote winst als de prijs van de onderliggende asset omhoog schiet.

Beperkte winst bij stijging

Maximale winst voor de bull call spread-optiestrategie wordt bereikt als de onderliggende koers stijgt tot boven de hoogste uitoefenprijs van de beide calls en gelijk is aan het verschil tussen de uitoefenprijzen van de beide callopties minus de initiële debetpost bij het openen van de positie.

De formule voor het berekenen van de maximale winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = uitoefenprijs van short call – uitoefenprijs van long call – netto betaalde premie – betaalde commissies
 • Maximale winst als koers van onderliggende waarde >= uitoefenprijs van short call

Beperkt risico bij daling

De bull call spread-strategie geeft een verlies als de onderliggende koers daalt op de vervaldatum. Het maximale verlies kan niet meer zijn dan de initiële debetpost bij het openen van de spreadpositie.

De formule voor het berekenen van het maximale verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = netto betaalde premie + betaalde commissies
 • Er is sprake van maximaal verlies als koers van onderliggende waarde <= uitoefenprijs van long call

Omslagpunt

De aandelenkoers waarbij het omslagpunt voor de bull call spread-positie wordt bereikt, kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = uitoefenprijs van long call + netto betaalde premie

De covered call is een strategie voor optiehandel waarbij callopties worden geschreven tegen een deelneming in het onderliggende aandeel.

Constructie van covered call (OTM)

Long positie in 100 aandelen

1 call verkopen

Met de optiestrategie voor covered calls verdient de belegger een premie voor het schrijven van calls en kan hij tegelijkertijd profiteren van alle voordelen van het bezit van de onderliggende aandelen, zoals dividenden en stemrecht, tenzij hij een uitoefeningsmelding krijgt toegewezen op de geschreven call en verplicht is zijn aandelen te verkopen.

Het winstpotentieel van het schrijven van covered calls is echter beperkt, omdat de belegger in ruil voor de premie afziet van de kans om volledig te profiteren van een eventuele substantiële prijsstijging van de onderliggende assets.

Out-of-the-money covered call

Dit is een covered call-strategie waarbij de gematigde bull-belegger OTM-calls verkoopt tegen een deelneming in de onderliggende aandelen. De OTM covered call is een populaire strategie omdat de belegger de premie kan innen en tegelijkertijd kan profiteren van de kapitaalwinst als het onderliggende aandeel in waarde stijgt.

Beperkt winstpotentieel

Naast de premie voor het schrijven van de call, profiteert de OTM covered call-strategie ook van de winst als de koers van het onderliggende aantal stijgt tot de uitoefenprijs van de verkochte calloptie.

De formule voor het berekenen van de maximale winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = ontvangen premie - aankoopprijs van het onderliggende aandeel + uitoefenprijs van short call – betaalde commissies
 • Maximale winst wordt behaald wanneer koers van onderliggend aandeel >= uitoefenprijs van short call

Onbeperkt verliespotentieel

De potentiële verliezen bij deze strategie kunnen zeer aanzienlijk zijn en treden op wanneer de aandelenkoers zakt. Dit wijkt echter niet af van de gebruikelijke risico's waaraan aandelenbezitters worden blootgesteld. Bij het schrijven van covered calls wordt het verlies enigszins verzacht door de ontvangen premies voor het schrijven van de calls.

De formule voor het berekenen van het verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = onbeperkt
 • Er is sprake van verlies als koers van onderliggend aandeel < aankoopprijs van onderliggend aandeel - ontvangen premie
 • Verlies = aankoopprijs van onderliggend aandeel - koers van onderliggend aandeel - maximale winst + betaalde commissies

Omslagpunt

De aandelenkoers waarbij het omslagpunt wordt bereikt voor de covered call (OTM)-positie kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = aankoopprijs van onderliggend aandeel - ontvangen premie

De long put-optiestrategie is een basisstrategie voor optiehandel, waarbij de belegger putopties aanschaft in de verwachting dat de koers van het onderliggende aandeel vóór de vervaldatum sterk zal dalen tot onder de uitoefenprijs.

In vergelijking met short gaan met het onderliggende aandeel, is het handiger om in te zetten op een onderliggend aandeel door putopties aan te schaffen. Het risico is beperkt tot de betaalde premies voor de putopties, in tegenstelling tot het onbeperkte risico bij volledig short gaan met het onderliggende aandeel.

Beperkt potentieel

Aangezien de aandelenkoers in theorie nul kan zijn op de vervaldatum, is de maximaal mogelijke winst bij het toepassen van een long put-strategie beperkt tot de uitoefenprijs van de aangekochte put min de prijs die is betaald voor de optie.

De formule voor het berekenen van de winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = onbeperkt
 • Behaalde winst wanneer prijs van onderliggend aandeel = 0
 • Winst = uitoefenprijs van long put - betaalde premie voor beperkt risico

Het risico bij het implementeren van de long put-strategie is beperkt tot de prijs die voor de putoptie is betaald, ongeacht hoe hoog de onderliggende koers is op de vervaldatum.

De formule voor het berekenen van het maximale verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = betaalde premie + betaalde commissies
 • Er is sprake van maximaal verlies wanneer koers van onderliggend aandeel >= uitoefenprijs van long put

Omslagpunt

De onderliggende koers waarbij het omslagpunt voor de long put-positie wordt bereikt, kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = uitoefenprijs van long punt - betaalde premie

De long straddle is een neutrale strategie voor optiehandel, waarbij tegelijkertijd een put en een call worden aangeschaft van dezelfde onderliggende asset, met dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum.

Constructie van long straddle

1 ATM-call kopen

1 ATM-put kopen

Long straddle-opties zijn beleggingsstrategieën met onbeperkte winst/beperkt risico die worden toegepast als de optiehandelaar van mening is dat de onderliggende asset op korte termijn een aanzienlijke volatiliteit zal doormaken.

Onbeperkt winstpotentieel

Er kan een grote winst worden behaald met de long straddle-optiestrategie wanneer de koers van het onderliggende aandeel sterk is gestegen of gedaald op de vervaldatum.

De formule voor het berekenen van de winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst onbeperkt
 • Winst wordt behaald wanneer koers van onderliggend aandeel > uitoefenprijs van long call + netto betaalde premie of wanneer koers van onderliggend aandeel < uitoefenprijs van long put - netto betaalde premie
 • Winst = koers van onderliggend aandeel - uitoefenprijs van long call - netto betaalde premie of winst = uitoefenprijs van long put - koers van onderliggend aandeel - netto betaalde premie

Beperkt risico

Er treedt maximaal verlies op voor de long straddle-optiestrategie wanneer de koers van het onderliggende aandeel op de vervaldatum tussen de uitoefenprijzen van de gekochte opties in ligt. Bij deze koers verlopen beide opties zonder waarde en verliest de optiehandelaar het volledige initiële debetbedrag voor het openen van de transactie.

De formule voor het berekenen van het maximale verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = netto betaalde premie + betaalde commissies
 • Er is sprake van maximaal verlies wanneer de koers van het onderliggende aandeel gelijk is aan de uitoefenprijs

Omslagpunten

Er zijn twee omslagpunten voor de long straddle-positie. De omslagpunten kunnen worden berekend met de volgende formules:

 • Hoogste omslagpunt = uitoefenprijs van long call + netto betaalde premie
 • Laagste omslagpunt = uitoefenprijs van long put - netto betaalde premie

De long strangle een neutrale strategie voor optiehandel. Hierbij worden tegelijkertijd een put en een call aangeschaft van dezelfde onderliggende asset en met dezelfde vervaldatum, die beide enigszins out-of-the-money zijn.

Constructie van long strangle

1 OTM-call kopen

1 OTM-put kopen

De long strangle-optie is een strategie met onbeperkte winst/beperkt risico die wordt toegepast als de optiehandelaar van mening is dat het onderliggende aandeel op korte termijn een aanzienlijke volatiliteit zal doormaken. Long strangles zijn debetspreads aangezien de transactie is gestart met een netto debetpost.

Onbeperkt winstpotentieel

Er kan een grote winst worden behaald met de long straddle-optiestrategie wanneer de koers van het onderliggende aandeel sterk is gestegen of gedaald op de vervaldatum.

De formule voor het berekenen van de winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst onbeperkt
 • Winst wanneer koers van onderliggend aandeel > uitoefenprijs van long call + netto betaalde premie of wanneer koers van onderliggend aandeel < uitoefenprijs van long put - netto betaalde premie
 • Winst = koers van onderliggend aandeel - uitoefenprijs van long call - netto betaalde premie of winst = uitoefenprijs van long put - koers van onderliggend aandeel - netto betaalde premie

Beperkt risico

Er treedt maximaal verlies op voor de long strangle-optiestrategie wanneer de koers van het onderliggende aandeel op de vervaldatum tussen de uitoefenprijzen van de gekochte opties in ligt. Bij deze koers verlopen beide opties zonder waarde en verliest de optiehandelaar het volledige initiële debetbedrag voor het openen van de transactie.

De formule voor het berekenen van het maximale verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = netto betaalde premie + betaalde commissies
 • Er is sprake van maximaal verlies wanneer de koers van het onderliggende aandeel tussen de uitoefenprijs van de long call en de uitoefenprijs van de long put in ligt

Omslagpunten

Er zijn twee omslagpunten voor de long strangle-positie. De omslagpunten kunnen worden berekend met de volgende formules:

 • Hoogste omslagpunt = uitoefenprijs van long call + netto betaalde premie
 • Laagste omslagpunt = uitoefenprijs van long put - netto betaalde premie

Naked call schrijven is een risicovolle optiehandelsstrategie waarbij de optiehandelaar calls verkoopt tegen aandelen die hij niet in bezit heeft. Dit wordt ook uncovered call schrijven genoemd.

De OTM naked call-strategie behelst het schrijven van OTM-callopties zonder dat de onderliggende aandelen in bezit zijn. Deze optiestrategie waarbij premies worden geïnd, wordt toegepast bij een neutrale tot gematigde bear-positie met betrekking tot het onderliggende aandeel.

Beperkt winstpotentieel

De maximale winst is beperkt en is gelijk aan de premie die is geïnd voor het verkopen van de callopties.

De formule voor het berekenen van de maximale winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = ontvangen premie - betaalde commissies
 • Maximale winst wordt behaald wanneer koers van onderliggend aandeel <= uitoefenprijs van short call

Onbeperkt verliespotentieel

Als de onderliggende koers drastisch stijgt bij het vervallen, moet de schrijver van de OTM naked call de optievereisten nakomen. De verplichte onderliggende aandelen moeten worden verkocht aan de optiehouder tegen de lagere prijs, en de onderliggende aandelen moeten worden gekocht tegen de open marktprijs. Aangezien er geen limiet is aan de hoogte van de koers van het onderliggende aandeel op de vervaldatum, is er geen limiet aan het maximaal mogelijke verlies voor het schrijven van OTM naked calls.

De formule voor het berekenen van het verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = onbeperkt
 • Er is sprake van verlies als koers van onderliggend aandeel > uitoefenprijs van short call + ontvangen premie
 • Verlies = koers van onderliggend aandeel - uitoefenprijs van short call - ontvangen premie + betaalde commissies

Omslagpunt

De aandelenkoers waarbij het omslagpunt wordt bereikt voor de naked call (OTM)-positie kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = uitoefenprijs van short call + ontvangen premie

Risk-reversal oftewel risico-omkering is een optiestrategie die bestaat uit deelneming in het onderliggende aandeel terwijl tegelijkertijd beschermende puts worden gekocht en callopties worden verkocht op basis van de deelneming. De puts en de calls zijn beide OTM-opties met dezelfde vervalmaand en moeten overeenkomen qua aantal contracten.

Constructie van risk-reversalstrategie

Long positie in 100 aandelen

1 OTM-call verkopen

1 OTM-put kopen

Technisch gezien is de risk-reversalstrategie het equivalent van een OTM covered call-strategie waarbij een extra beschermende put wordt aangeschaft.

De risk-reversalstrategie is een goede strategie om toe te passen als de optiehandelaar covered calls schrijft om de premie te verdienen, maar zichzelf wil beschermen tegen een onverwachte scherpe daling in de koers van de onderliggende asset.

Beperkt winstpotentieel

De formule voor het berekenen van de maximale winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = uitoefenprijs van short call - aankoopprijs van onderliggend aandeel + ontvangen netto premie – betaalde commissies
 • Maximale winst als koers van onderliggende waarde >= uitoefenprijs van short call

Beperkt risico

De formule voor het berekenen van het maximale verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = aankoopprijs van onderliggend aandeel - uitoefenprijs van long put - ontvangen netto premie + betaalde commissies.
 • Er is sprake van maximaal verlies wanneer koers van onderliggend aandeel <= uitoefenprijs van long put

Omslagpunt

De aandelenkoers waarbij het omslagpunt wordt bereikt voor de risk-reversalpositie, kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = aankoopprijs van onderliggend aandeel + netto betaalde premie

Uncovered puts schrijven is een beleggingsstrategie voor opties waarbij putopties worden verkocht zonder short te gaan met het verplichte onderliggende aandeel. Deze bull-optiestrategie staat ook bekend als naked put schrijven of cash secured put, en wordt uitgevoerd om een consistente winst te behalen door het doorlopend innen van premies.

Constructie van uncovered puts schrijven

1 ATM-put verkopen

Beperkte winst zonder stijgingsrisico

De winst voor het schrijven van uncovered puts is beperkt tot de premies die worden ontvangen voor de verkochte opties. Bij naked put schrijven worden maandelijks puts verkocht die enigszins out-of-the-money zijn. De premies worden geïnd zolang de koers van het onderliggende aandeel op de vervaldatum boven de put-uitoefenprijs blijft.

 • Maximale winst = ontvangen premie - betaalde commissies
 • Maximale winst wordt behaald wanneer koers van onderliggend aandeel >= uitoefenprijs van short put

Onbeperkte risico bij daling met geringe bescherming bij daling

De geïnde premie kan nog wel een lichte daling in de onderliggende koers opvangen, maar er kan sprake zijn van een enorm verlies bij een dramatische koersval van het onderliggende aandeel.

De formule voor het berekenen van het verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = onbeperkt
 • Er is sprake van verlies als koers van onderliggend aandeel < uitoefenprijs van short put - ontvangen premie
 • Verlies = uitoefenprijs van short put - koers van onderliggend aandeel - ontvangen premie + betaalde commissies

Omslagpunt

De aandelenkoers waarbij het omslagpunt wordt bereikt voor het schrijven van de uncovered putpositie, kan worden berekend met de volgende formule:

 • Omslagpunt = uitoefenprijs van short put - ontvangen premie

De short of naked straddle-verkoop is een neutrale optiestrategie waarbij tegelijkertijd een put en een call worden verkocht van hetzelfde onderliggende aandeel, met dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum.

Short straddles zijn optiehandelsstrategieën met een beperkte winst/onbeperkt risico die worden toegepast wanneer de optiehandelaar verwacht dat het onderliggende aandeel op korte termijn weinig volatiliteit zal doormaken.

Constructie van short straddle

1 ATM-call verkopen

1 ATM-put verkopen

Beperkte winst

Maximale winst voor de short straddle wordt behaald als het onderliggende aandeel op de vervaldatum wordt verhandeld tegen de uitoefenprijs van de verkochte opties. Bij deze koers verlopen beide opties zonder waarde en kan de optiehandelaar het volledige initiële creditbedrag houden als winst.

De formule voor het berekenen van de maximale winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = netto ontvangen premie
 • Maximale winst wordt behaald wanneer koers van onderliggend aandeel = uitoefenprijs van short call/put

Onbeperkt risico

Er kunnen grote verliezen op de short straddle worden gemaakt wanneer de koers van het onderliggende aandeel sterk is gestegen of gedaald op de vervaldatum, met als gevolg dat de short call/put diep in-the-money vervallen.

De formule voor het berekenen van het verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = onbeperkt
 • Er is sprake van verlies als koers van onderliggend aandeel > uitoefenprijs van short call + netto ontvangen premie of als koers van onderliggend aandeel < uitoefenprijs van short put - ontvangen premie.

Omslagpunten

Er zijn twee omslagpunten voor de short straddle-positie. De omslagpunten kunnen worden berekend met de volgende formules:

 • Hoogste omslagpunt = uitoefenprijs van short call + netto ontvangen premie
 • Laagste omslagpunt = uitoefenprijs van short put - netto ontvangen premie

De short strangle is een beleggingsstrategie voor opties met een beperkte winst/onbeperkt risico die wordt toegepast als de optiehandelaar verwacht dat het onderliggende aandeel op korte termijn weinig volatiliteit zal doormaken.

Constructie van short strangle

1 OTM-call verkopen

1 OTM-put verkopen

Beperkte winst

Maximale winst voor de short strangle wordt behaald wanneer de koers van het onderliggende aandeel op de vervaldatum tussen de uitoefenprijzen van de verkochte opties in ligt. Bij deze koers verlopen beide opties zonder waarde en kan de optiehandelaar het volledige initiële creditbedrag houden als winst.

De formule voor het berekenen van de maximale winst wordt hieronder gegeven:

 • Maximale winst = netto ontvangen premie
 • Er is sprake van maximale winst wanneer de koers van het onderliggende aandeel tussen de uitoefenprijs van de short call en de uitoefenprijs van de short put in ligt

Onbeperkt risico

Er kunnen grote verliezen worden geleden op de short strangle wanneer de koers van het onderliggende aandeel sterk is gestegen of gedaald op de vervaldatum.

De formule voor het berekenen van het verlies wordt hieronder gegeven:

 • Maximaal verlies = onbeperkt
 • Er is sprake van verlies als koers van onderliggend aandeel > uitoefenprijs van short call + netto ontvangen premie of als koers van onderliggend aandeel < uitoefenprijs van short put - netto ontvangen premie.
 • Verlies = koers van onderliggend aandeel - uitoefenprijs van short call - netto ontvangen premie of uitoefenprijs van short put - koers van onderliggend aandeel - netto ontvangen premie.

Omslagpunten

Er zijn twee omslagpunten voor de short strangle-positie. De omslagpunten kunnen worden berekend met de volgende formules:

 • Hoogste omslagpunt = uitoefenprijs van short call + netto ontvangen premie
 • Laagste omslagpunt = uitoefenprijs van short put - netto ontvangen premie

Bekijk al onze prijzen

U krijgt uiterst concurrerende spreads en commissies over alle assetcategorieën en u ontvangt nog betere tarieven naarmate uw volume toeneemt.

Klaar om aan de slag te gaan?

Een rekening openen kost rond de 5 minuten

Risicowaarschuwing voor beursgenoteerde opties

Opties worden geclassificeerd als rood product omdat ze worden beschouwd als complex beleggingsproduct met een hoog risico.
Deense banken zijn verplicht om beleggingsproducten die aan consumenten worden aangeboden, aan de hand van de complexiteit en het risico te categoriseren als: groen, geel of rood. Voor meer informatie klikt u hier

Opties brengen risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers, omdat de speciale risico's die inherent zijn aan de handel in opties, beleggers kunnen blootstellen aan potentieel snelle en aanzienlijke verliezen. De privileges om te handelen in opties zijn onderworpen aan beoordeling en goedkeuring van de Saxo Bank A/S. Voordat een optie wordt gekocht of verkocht, moeten beleggers een exemplaar van de Characteristics & Risks of Standardized Options lezen, ook wel bekend als het 'options disclosure document' (ODD). Hierin worden de kenmerken en risico's van op de beurs verhandelde opties uitgelegd.

Overige risico's: Spreads, straddles en andere optiestrategieën kunnen substantiële transactiekosten met zich meebrengen, waaronder meerdere provisies, die het potentiële rendement kunnen beïnvloeden.  Het gaat om geavanceerde optiestrategieën die vaak een groter en complexer risico met zich meebrengen dan eenvoudige handel in opties.

De uitoefening en toewijzing van opties, in het bijzonder Amerikaanse-stijl, kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen, vooral als een schrijver van de optie 'ongedekt' is. Opties die 'in-the-money' expireren, zijn onderhevig aan automatische uitoefening, terwijl opties die 'out-of-the-money' (OTM) expireren vervallen. In sommige gevallen kunnen houders van long OTM-opties besluiten om uit te oefenen als ze zeer dicht bij de dagelijkse onderliggende koers liggen, bijvoorbeeld 'Pin Risk'.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.