Veelgestelde vragen over Trading Strategies

Wat is een Beleggingsstrategie?

Een Beleggingsstrategie is een beleggingsoplossing voor mensen die speculatief willen beleggen maar niet over de deskundigheid of de tijd beschikken om hun beleggingen zelf uit te voeren en te beheren.

Saxo Bank heeft een klein aantal Beleggingsstrategieën voor u geselecteerd, die onder leiding staan van echte mensen, onze Strategy Providers. We hebben een volledig geautomatiseerde oplossing ontwikkeld, waarmee u volgens de door u gekozen strategie(ën) belegt en volledig transparant de controle houdt.

Wat is SaxoSelect?

SaxoSelect is een volledig digitale en geautomatiseerde handels- en beleggingsservice waarmee klanten van Saxo Bank vanaf hun handelsplatform direct kunnen beleggen volgens vooraf geselecteerde strategieën.

SaxoSelect biedt twee typen strategieën aan: Beleggingsportefeuilles voor langetermijnbeleggers en Beleggingsstrategieën voor de meer risicozoekende en ervaren beleggers.

Hoe begin ik met beleggen in een Beleggingsstrategie?

Beleggen in een Beleggingsstrategie is vergelijkbaar met beleggen in een fonds: selecteer uw strategie, klik op 'Beleggen' en volg de online instructies om de belegging te voltooien. Het te beleggen bedrag wordt automatisch van uw hoofdrekening overgeschreven naar uw nieuwe beleggingsrekening zodra de belegging is voltooid. U houdt te allen tijde de volledige controle over uw rekeningen.

Om te kunnen beleggen in een van de strategieën dient u een actieve rekening bij Saxo Bank A/S met voldoende saldo te hebben.

Zijn Beleggingsstrategieën voor iedereen beschikbaar?

Beleggingsstrategieën worden geclassificeerd als belegging met een hoog risico en u moet als belegger aantonen dat deze service geschikt voor u is voordat u kunt gaan handelen. Op grond van EU-wetgeving bent u verplicht de MiFID-geschiktheidstoets af te leggen. U wordt gevraagd dit online te doen tijdens de start van het beleggingsproces.

Moet ik een nieuwe rekening openen voordat ik kan beleggen?

Nee, dat is niet nodig.

Wanneer uw eerste belegging in een Beleggingsstrategie is voltooid, wordt er automatisch een subrekening voor die strategie geopend onder uw bestaande rekening bij Saxo Bank. Dit betekent dat u met dezelfde persoonlijke inloggegevens zowel uw primaire beleggingsrekening als uw geautomatiseerde beleggingsrekeningen kunt bekijken en beheren. Zo makkelijk is het!

Hoe kan ik mijn beleggingen beschermen?

Saxo Bank heeft een stopmechanisme ontwikkeld – het 'Investment Shield' – waarmee u de waarde van uw beleggingen kunt beschermen. U bepaalt de hoogte van het Investment Shield in het orderticket voordat de transactie wordt uitgevoerd.

Als u bijvoorbeeld USD 20.000 in één strategie belegt, wordt het Investment Shield standaard op 70% van de waarde van de initiële belegging gezet (dus USD 14.000). U kunt deze waarde aanpassen, maar het Investment Shield kan niet hoger zijn 90%. Als de waarde van uw beleggingsrekening vervolgens tot onder de waarde van het Investment Shield daalt, worden alle posities gesloten tegen de marktkoers en wordt de link met de strategie verbroken.

Het Investment Shield is bedoeld om mogelijke verliezen te beperken, maar het is geen garantie dat u slechts het vooraf door u gedefinieerde bedrag kunt verliezen. De activering van het Investment Shield voor één strategie heeft geen invloed op uw primaire beleggingsrekening of andere geautomatiseerde beleggingsrekeningen, omdat die rekeningen voor margedoeleinden afzonderlijk worden behandeld. De waarde van het Investment Shield wordt vastgezet op het niveau dat u instelt en fluctueert daardoor niet mee met de waarde van de rekening. U kunt de waarde van het Investment Shield echter wel aanpassen via de knop 'Manage' (Beheer) die naast uw rekening wordt weergegeven op het platform.

Hoe werkt SaxoSelect?

Saxo Bank A/S heeft hoogstaande technologie ontwikkeld waarmee transacties van de Strategy Provider op diens rekening worden gedetecteerd. Als een transactie wordt gedetecteerd, maakt onze software een blokorder aan met alle orders van de afzonderlijke klanten die in de betreffende strategie hebben belegd. De transactie wordt dus proportioneel uitgevoerd voor alle beleggers binnen de gekozen strategie. Saxo Bank maakt geen enkel onderscheid in verband met de koop of verkoop van effecten maar voert slechts automatisch de transacties uit die ten aanzien van een strategie worden verricht.

Waarom is het belangrijk dat mijn order wordt uitgevoerd als blokorder?

Wij geloven dat het belangrijk is dat alle beleggers zo gelijk mogelijk behandeld worden bij het volgen van een bepaalde strategie. Om die gelijkheid te realiseren, hebben we een technologie ontwikkeld waarmee Saxo Bank A/S de orders van individuele beleggers in dezelfde strategie in één keer kan uitvoeren. Op deze manier wordt uw order gelijktijdig verwerkt met de orders van de andere beleggers met dezelfde strategie. Houd er rekening mee dat dit niet geldt voor orders ten tijde van uw initiële belegging, waarbij uw orders wel individueel worden uitgevoerd.

Waar kan ik mijn beleggingen volgen?

U kunt vanaf uw platform uw beleggingen volgen, uw Investment Shield beheren, beleggingen stopzetten of weer starten en bedragen overmaken van en naar uw beleggingsrekeningen.

Kan ik mijn beleggingen op elk gewenst moment beëindigen?

U kunt te allen tijde stoppen met beleggen in een strategie door op het platform simpelweg op het 'Stop' icoon naast de strategie te klikken.

Wanneer u beslist om te stoppen met beleggen in een strategie, hebt u de keuze om uw bestaande posities aan te houden of alle posities te sluiten (dit is de standaardkeuze). Als u besluit alle openstaande posities te sluiten, worden daarvoor bestensorders gegenereerd. Mochten de onderliggende markten op dat moment gesloten zijn, dan worden deze orders uitgevoerd zodra de markten weer opengaan.

Houd er rekening mee dat als u besluit posities open te houden, u zelf verantwoordelijk bent voor het beheer. U zult de posities zelf moeten sluiten omdat de link met de strategie wordt verbroken zodra u op 'Stop' klikt.

Kan ik met de service kennismaken in een demo-omgeving?

Helaas is er geen demo van deze service beschikbaar.

Hoe worden de Beleggingsstrategieën geselecteerd?

Elke strategie wordt onderworpen aan een streng due-diligenceproces waarin alle aspecten van traden, risicomanagement en vermogensbeheer aan bod komen. Ook focussen we op de mensen die de strategieën in de praktijk brengen en op de schaalbaarheid van de strategieën voor andere beleggers.

Daarbij wordt alleen naar echte geldrekeningen gekeken, niet naar demorekeningen. Ondanks het zorgvuldige selectieproces dient u te bedenken dat deze service een beleggingsvoorstel met een hoog risico blijft, aangezien elke strategie werkt met hefboomwerking vanwege het gebruik van margeproducten en veel discretie en posities in afzonderlijke aandelen en assetcategorieën.

Kan ik de performance-statistieken van de strategieën vertrouwen?

De statistieken van elke strategie zijn gebaseerd op werkelijke transactiegegevens van echte geldrekeningen. Rendements- en terugvalstatistieken zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de rekeningwaarde, waardoor zowel gesloten als openstaande transacties in aanmerking worden genomen. Statistieken worden berekend op basis van de slotgegevens van de vorige handelsdag. Hierbij moet worden aangemerkt dat de statistieken betrekking hebben op prestaties in het verleden en niet noodzakelijkerwijs indicatief zijn voor toekomstige resultaten.

Kan ik een belegging weer starten nadat ik ermee ben gestopt?

Als u een belegging hebt gestopt, kunt u deze altijd weer activeren met de Restart-knop die duidelijk zichtbaar op uw platform wordt aangegeven. U moet dan bevestigen dat uw financiële situatie niet wezenlijk veranderd is sinds uw laatste belegging en ook moet u voldoende saldo op uw rekening hebben om de minimuminleg te dekken.

Kan ik op mijn strategische rekening afzonderlijke posities sluiten?

Zolang uw belegging actief is, kunt u de exposure per positie niet verkleinen of vergroten op de strategische beleggingsrekening.

Een belegging in een Beleggingsstrategie moet worden beschouwd als één zelfstandige belegging. U doet mee of niet.

Krijgen de Strategy Providers mijn belegging te zien en beheren zij mijn fondsen?

Nee, zij hebben geen toegang tot uw rekening en weten ook niet hoeveel beleggers of kapitaal de strategie heeft aangetrokken. De Strategy Providers concentreren zich alleen op hun eigen transacties en rekeningen.

Wat zijn de kosten van SaxoSelect?

Commissies en spreads liggen op het niveau van retailprijzen of beter. Daarnaast brengt Saxo Bank A/S een servicevergoeding en een prestatievergoeding in rekening volgens een standaard hoogwaterlijn. Nadere informatie over deze vergoedingen vindt u op de pagina waar de strategie beschreven wordt en op de ordertickets (zie voor meer informatie 'Hoe wordt de prestatievergoeding berekend?').

Waarom is er een servicevergoeding? Hoe wordt deze berekend?

De servicevergoeding dekt de kosten die Saxo Bank A/S maakt om de SaxoSelect-service te verlenen, bijvoorbeeld voor IT-onderhoud, operationele overhead en risico's. De servicevergoeding bedraagt 0,5% per jaar en wordt elk kwartaal in rekening gebracht. De vergoeding loopt dagelijks op en wordt aan het einde van iedere dag berekend over het saldo van uw beleggingsrekening.

Hoe wordt de prestatievergoeding berekend?

Saxo Bank A/S houdt 20% in van de gerealiseerde en ongerealiseerde nettowinsten die op uw beleggingsrekening worden gegenereerd. Voor de prestatievergoeding geldt een hoogwaterlijn (zie 'Hoogwaterlijn: hoe werkt het?'). De vergoeding wordt niet terugbetaald als de strategie in latere perioden tot verliezen leidt. Als u hebt belegd in meer dan één Beleggingsstrategie, wordt een prestatievergoeding afzonderlijk berekend voor elke strategische beleggingsrekening.

Voorbeeld:

Een klant belegt 20.000 EUR op 1 april.

Het startsaldo van de rekening is 20.000 EUR.

Servicevergoeding = 0,5% per jaar, achteraf verschuldigd per kwartaal.

Prestatievergoeding = 20% van de nettowinst, verschuldigd per kwartaal en onderhevig aan een hoogwaterlijn.

Hoogwaterlijn bij aanvang

Hoogwaterlijn = rekeningsaldo op 1 april = EUR 20.000

De servicevergoeding wordt dagelijks berekend.

De hoogte van de dagelijkse servicevergoeding wordt berekend volgens deze formule:

Rekeningsaldo einde dag * (percentage servicevergoeding / 365)

De vergoeding voor de eerste dag wordt als volgt berekend: 20000 * (0,005 / 365) = EUR 0,27

Om het voorbeeld simpel te houden, nemen we aan dat de waarde van de rekening in april (30 dagen) EUR 20.000 blijft en gedurende de rest van het kwartaal (mei en juni, 61 dagen) EUR 21.000 bedraagt.

Met deze aannames kan de totale servicevergoeding als volgt worden berekend:

(20000*(0,005*30/365)) + (21000*(0,005*61/365)) = EUR 25,76

Het werkelijke bedrag kan hiervan licht afwijken als gevolg van afronding.

De strategie heeft aan het eind van het kwartaal een winst opgeleverd van 1.000 EUR.

Het rekeningsaldo bedraagt 21.000 EUR aan het eind van het kwartaal. Winst = 1.000 EUR

De prestatievergoeding wordt aan het einde van de periode berekend.

Omdat het actuele saldo hoger is dan de hoogwaterlijn, brengt Saxo Bank A/S een prestatievergoeding in rekening.

De hoogte van de prestatievergoeding wordt berekend volgens deze formule:

(Nettosaldo – Opgelopen servicevergoeding) * Percentage prestatievergoeding

(1000 – 25,767) * 0,2 = EUR 194,85

Het nettosaldo is het verschil tussen de rekeningwaarde bij aanvang van de periode en de rekeningwaarde aan het eind van de periode, onder verrekening van af- en bijschrijvingen.

Situatie van de rekening aan het eind van het kwartaal (klantrekening*):

Rekeningsaldo begin van kwartaal

20,000

Winst/verlies

1,000

Eindsaldo vóór vergoedingen

21,000

Servicevergoeding

(25.77)

Prestatievergoeding

(194.85)

Rekeningsaldo einde van kwartaal

20,779.38


*alle bedragen in EUR

De nieuwe hoogwaterlijn voor deze rekening is nu EUR 21.000. Dit is de referentiewaarde voor de berekening van de prestatievergoeding voor de volgende periode.

Hoogwaterlijn – hoe werkt het?

De hoogwaterlijn is de hoogste historische waarde aan het eind van een periode (in dit geval een kwartaal) van uw belegging bij een bepaalde Beleggingsstrategie. Het hoogwaterlijnprincipe waarborgt dat u niet twee keer hoeft te betalen voor dezelfde prestatie.

Hoogwaterlijn

In bovenstaande illustratie is de servicevergoeding verrekend met het rendement in Q1 (EUR 1.500) waarover de prestatievergoeding wordt berekend, zodat de belegger alleen een vergoeding betaalt voor prestaties boven de andere vergoedingen en commissies die voor de beleggingsrekening gelden. Servicevergoedingen die in rekening zijn gebracht voor perioden zonder extra rendement worden in mindering gebracht op de prestaties van perioden waarin extra rendement is gegenereerd voordat de prestatievergoeding wordt berekend.

Moet ik vergoedingen betalen als ik mijn belegging stopzet voor het einde van het kwartaal?

Als u uw belegging stopzet buiten de exacte datums van het vergoedingsschema, worden de opgelopen vergoedingen ten laste van uw beleggingsrekening gebracht. Voor berekeningsdoeleinden wordt de hoogwaterlijn bepaald op de dag waarop u stopt met beleggen.

Hoe worden de prestaties van een Beleggingsstrategie berekend?

Beleggingsstrategieën vertonen een procentueel resultaat dat wordt berekend als tijdgewogen prestatie. Deze berekeningsmethode is een standaardmethode voor het vergelijken van portefeuillebeheerders in de vermogensbeheersector. Het resultaat wordt gebaseerd op gerealiseerde en ongerealiseerde transacties en laten het effect van af- en bijschrijvingen buiten beschouwing.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland