Marge-informatie

Bekijk onze margevereisten en overige informatie met betrekking tot margehandel bij Saxo

Voor marges voor professionele klanten gaat u naar marge-informatie voor professionele klanten.

Initiële marge en onderhoudsmarge zijn bedoeld om u te beschermen tegen marktomstandigheden die zich tegen u bewegen, door een buffer te creëren tussen uw handelscapaciteit en het niveau van margesluiting.

  1. Initiële marge: een margecontrole van de orderplaatsing vóór de transactie, dat wil zeggen dat er bij het openen van een nieuwe positie voldoende margeonderpand beschikbaar moet zijn op de rekening om tegemoet te komen aan de initiële margevereisten voor de gehele margeportefeuille.
  2. Onderhoudsmarge: een doorlopende margecontrole; dit is het minimum aan contanten of goedgekeurd margeonderpand dat op de rekening moet worden gehandhaafd om (een) open positie(s) aan te houden. De onderhoudsmarge wordt gebruikt om de margebenutting te berekenen en er volgt een close-out zodra de klant niet voldoet aan de vereiste van de onderhoudsmarge.

Meer informatie over initiële marge en onderhoudsmarge vindt u hier.

De margevereiste voor FX-opties wordt berekend per valutapaar (dat zorgt voor congruentie met het concept van gedifferentieerde marges volgens FX spot en forwards) en per expiratiedatum. Voor elk valutapaar is er een bovengrens aan de margevereiste en dat is de hoogste potentiële exposure in de FX-opties en de FX-spot- en forwardposities, vermenigvuldigd met de margevereiste voor de geldende spot. Deze berekening houdt ook rekening met de potentiële saldering tussen FX-opties en FX-spot- en forwardposities.

Bij strategieën met beperkt risico, bijv. een short call spread, wordt de margevereiste voor een portfolio met FX-opties berekend als het maximale toekomstige verlies.

Bij strategieën met onbeperkt risico, bijv. naked short opties, wordt de margevereiste berekend als het nominale bedrag, vermenigvuldigd met de margevereiste voor de geldende spot.

Er zijn gedifferentieerde marges van toepassing op de margeberekening voor FX-opties wanneer de margevereiste voor een klant wordt gestuurd door de margevereiste voor de geldende FX-spot en niet door het maximale toekomstige verlies. De margeniveaus voor de geldende FX-spot zijn gedifferentieerd op basis van nominale bedragen in USD; hoe hoger het nominale bedrag wordt, hoe hoger de marge kan worden. De gedifferentieerde margevereiste wordt per valutapaar berekend. Bij de margeberekening voor FX-opties is de margevereiste voor de geldende spot voor elk valutapaar de gedifferentieerde, of gemengde, marge die wordt vastgesteld op basis van de hoogste potentiële exposure in de FX-opties en de FX-spot- en forwardposities.

Voorbeeld 1: Short call spread of strategie met beperkt risico

U verkoopt een call spread op 10M USDCAD tegen uitoefenprijzen van 1,41 en 1,42. 
De huidige spotprijs is 1,40. 
De margevereiste is dan het maximale toekomstige verlies van 71.429 USD (10M x (1,42 – 1,41) = 100.000 CAD / USD @ 1,40).

Voorbeeld 2: Onbeperkt risico bij daling

U verkoopt een putoptie van 10M USDCAD. U hebt een onbeperkt risico bij daling. De margevereiste wordt derhalve berekend als het nominale bedrag, vermenigvuldigd met de margevereiste voor de geldende spot.

De marge voor de geldende spot wordt bepaald door de hoogste potentiële exposure, en die bedraagt 10M USD. 
Het tarief voor de geldende spot is dus de gemengde marge van 2,2% ((1% x 3M USD + 2% x 2M USD + 3% x 5M USD) / 10M). 
De margevereiste is derhalve 220.000 USD (2,2% x 10M USD).

Voor meer voorbeelden kunt u hier klikken.

De margeberekening voor FX-opties is niet van toepassing op touchopties, maar open posities hebben wel invloed op het bedrag dat 'Beschikbaar is voor margehandel' zoals weergegeven in het rekeningoverzicht.

Als er margeposities op de rekening worden aangehouden, zal de 'Margebenutting' toenemen wanneer er posities in touchopties worden toegevoegd.

Opmerking: Vóór het openen van de positie wordt een controle uitgevoerd om er zeker van te zijn dat u niet per ongeluk een touchoptiepositie kunt openen waardoor de margebenutting boven de 100% uitkomt.

Onderpandpercentages voor margehandel
(alleen voor proffesionals)

Saxo Bank staat toe dat een percentage van de belegging in bepaalde aandelen en ETF's wordt gebruikt als onderpand voor margehandelsactiviteiten. Dit geldt alleen voor professionele klanten. De onderpandwaarde van een aandeel- of ETF-positie hangt af van de rating van de afzonderlijke aandelen of ETF's – zie de conversietabel hieronder.

Rating
1
2
3
4
5
6
Onderpandwaarde van positie
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Voorbeeld: 75% van de waarde van een positie in een aandeel of ETF met Rating 1 kan worden gebruikt als onderpand (in plaats van contanten) om margeproducten zoals forex, CFD's, futures en opties te verhandelen. Houd er rekening mee dat Saxo Bank zich het recht voorbehoudt om het gebruik van aandelen- of ETF-beleggingen als onderpand voor omvangrijke posities of aandelenportefeuilles die als zeer risicovol worden beschouwd, te verlagen of ongedaan te maken.

Voor een volledige lijst met beschikbare aandelen, ratings en onderpandwaarden kunt u hier klikken (alleen voor professionals).

Voor een volledige lijst met beschikbare ETF's, ratings en onderpandwaarden kunt u hier klikken alleen voor professionals).

Saxo Bank staat toe dat een percentage van de belegging in bepaalde obligaties wordt gebruikt als onderpand voor margehandelsactiviteiten. Dit geldt alleen voor professionele klanten.

De onderpandwaarde van een obligatiepositie hangt af van de rating van de afzonderlijke obligatie, zoals hieronder wordt beschreven:

Definitie van rating*Onderpandpercentage
Hoogste rating (AAA)95%
Zeer hoge kwaliteit (AA)90%
Hoge kwaliteit (A)80%

* zoals intern gewaardeerd door Saxo Bank

Voorbeeld: 80% van de marktwaarde van een obligatiepositie met een A-rating kan worden gebruikt als onderpand (in plaats van contanten) om margeproducten zoals forex, CFD's of futures en opties te verhandelen.

Merk op dat Saxo Bank zich het recht voorbehoudt om het gebruik van obligatieposities als onderpand te verminderen of ongedaan te maken.

Voor meer informatie of om de rating en onderpandbehandeling aan te vragen voor een specifieke of potentiële obligatiepositie, stuurt u een e-mail naar fixedincome@saxobank.com of neemt u contact op met uw accountmanager.

Klaar om aan de slag te gaan?

Een rekening openen kost rond de 5 minuten

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.