Marge-informatie

Bekijk onze margevereisten en overige informatie met betrekking tot margehandel bij Saxo

Voor marges voor professionele klanten gaat u naar marge-informatie voor professionele klanten.

Initiële marge en onderhoudsmarge zijn bedoeld om u te beschermen tegen marktomstandigheden die zich tegen u bewegen, door een buffer te creëren tussen uw handelscapaciteit en het niveau van margesluiting.

  1. Initiële marge: een margecontrole bij een orderplaatsing voorafgaand aan de transactie, dat wil zeggen dat er bij het openen van een nieuwe positie voldoende margeonderpand beschikbaar moet zijn op de rekening om tegemoet te komen aan de initiële margevereisten voor de gehele margeportefeuille.
  2. Onderhoudsmarge: een doorlopende margecontrole. Dit is het minimum aan contanten of goedgekeurd margeonderpand dat op de rekening moet worden gehandhaafd om (een) openstaande positie(s) aan te houden. De onderhoudsmarge wordt gebruikt om de margebenutting te berekenen en er volgt een close-out zodra de klant niet voldoet aan de vereiste van de onderhoudsmarge.

Meer informatie over initiële marge en onderhoudsmarge vindt u hier.

U kunt een volledige lijst met onze FX-marges voor particuliere klanten bekijken.

Margevereisten verschillen per valutapaar en zijn afhankelijk van de exposure in het valutapaar. Margevereisten kunnen onderhevig zijn aan wettelijk verplichte minima en aan veranderingen op basis van onderliggende liquiditeit en volatiliteit van het valutapaar. Om deze reden geldt voor de meest liquide valutaparen (de major paren) in de meeste gevallen een lagere margevereiste.

Saxo biedt tiered margin methodology als beheersingsmechanisme voor politieke en economische gebeurtenissen die de markt volatiel kunnen maken en snel kunnen veranderen. Met tiered margin neemt de gemiddelde margevereiste ('Gemengde margevereiste') toe met het niveau van exposure. Het tegenovergestelde is ook waar; naarmate het exposure niveau afneemt, neemt ook de margevereiste af. Dit concept wordt hieronder geïllustreerd:

De verschillende exposure niveaus (of categorieën) worden gedefinieerd als een absoluut aantal Amerikaanse dollars (USD) voor alle valutaparen. Elk valutapaar heeft een specifieke margevereiste in elke categorie.

Margevereisten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Saxo behoudt zich het recht voor om de margevereisten te verhogen voor omvangrijke posities, waaronder klantportefeuilles die als zeer risicovol worden beschouwd.

Standaard zijn de marges voor particuliere klanten van toepassing. Als klant die onder de regelgeving van ESMA (European Securities and Markets Authority) valt, kunt u ervoor kiezen om opnieuw te worden gecategoriseerd als een vrijwillig professionele klant om te profiteren van lagere margevereisten. Als u meer wilt lezen over de voordelen van professionele rekeningen en hoe u daarvoor in aanmerking komt, kunt u hier klikken.

Voor een overzicht van de marge-informatie voor vrijwillig professionele klanten kunt u hier klikken.

Onderpandpercentages voor margehandel
(alleen voor proffesionals)

Saxo Bank staat toe dat een percentage van de belegging in bepaalde aandelen en ETF's wordt gebruikt als onderpand voor margehandelsactiviteiten. Dit geldt alleen voor professionele klanten. De onderpandwaarde van een aandeel- of ETF-positie hangt af van de rating van de afzonderlijke aandelen of ETF's – zie de conversietabel hieronder.

Rating
1
2
3
4
5
6
Onderpandwaarde van positie
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Voorbeeld: 75% van de waarde van een positie in een aandeel of ETF met Rating 1 kan worden gebruikt als onderpand (in plaats van contanten) om margeproducten zoals forex, CFD's, futures en opties te verhandelen. Houd er rekening mee dat Saxo Bank zich het recht voorbehoudt om het gebruik van aandelen- of ETF-beleggingen als onderpand voor omvangrijke posities of aandelenportefeuilles die als zeer risicovol worden beschouwd, te verlagen of ongedaan te maken.

Voor een volledige lijst met beschikbare aandelen, ratings en onderpandwaarden kunt u hier klikken (alleen voor professionals).

Voor een volledige lijst met beschikbare ETF's, ratings en onderpandwaarden kunt u hier klikken alleen voor professionals).

Saxo Bank staat toe dat een percentage van de belegging in bepaalde obligaties wordt gebruikt als onderpand voor margehandelsactiviteiten. Dit geldt alleen voor professionele klanten.

De onderpandwaarde van een obligatiepositie hangt af van de rating van de afzonderlijke obligatie, zoals hieronder wordt beschreven:

Definitie van rating*Onderpandpercentage
Hoogste rating (AAA)95%
Zeer hoge kwaliteit (AA)90%
Hoge kwaliteit (A)80%

* zoals intern gewaardeerd door Saxo Bank

Voorbeeld: 80% van de marktwaarde van een obligatiepositie met een A-rating kan worden gebruikt als onderpand (in plaats van contanten) om margeproducten zoals forex, CFD's of futures en opties te verhandelen.

Merk op dat Saxo Bank zich het recht voorbehoudt om het gebruik van obligatieposities als onderpand te verminderen of ongedaan te maken.

Voor meer informatie of om de rating en onderpandbehandeling aan te vragen voor een specifieke of potentiële obligatiepositie, stuurt u een e-mail naar fixedincome@saxobank.com of neemt u contact op met uw accountmanager.

Klaar om aan de slag te gaan?

Een rekening openen kost rond de 5 minuten

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.