Wat betekent FIRE?

FIRE staat voor Financial Independence Retire Early en is een beweging die inspeelt op het zoveel mogelijk geld opzij zetten om op een jonge leeftijd financieel onafhankelijk te zijn. Werk of inkomen.

  • Starten met FIRE

    Het begin is vaak niet het moeilijkst. De moeilijkheid komt naar voren in het feit dat u het consequent jaren moeten blijven volhouden. Hiervoor is veel uithoudingsvermogen nodig. Mensen die volgens het FIRE principe leven streven er gewoonlijk naar om minimaal 50% van hun inkomsten overhouden om te investeren. Zo kan men ervoor kiezen om de hypotheek van het eigen huis af te lossen en hierdoor meer vrijheid te creëren, waar de ander kiest voor beleggen. Dit allemaal met het doel eerder te kunnen stoppen met werken.

  • Wanneer ben ik financieel onafhankelijk?

    Er is geen vast moment waarop iemand financieel onafhankelijk is. Het is namelijk afhankelijk van de wensen die u heeft en de mogelijkheid om geld opzij te zetten. Als vuistregel geldt dat in Nederland al snel 15 keer een jaarsalaris nodig is om echt financieel onafhankelijk (FIRE) te zijn. Hieronder staat een voorbeeld waarin dit wordt uitgelegd.

Voorbeeldberekening Financial Independence Retire Early

Stel, uw inkomen is € 35.000 netto per jaar. Hiervan zet u 50% (€ 17.500) ieder jaar opzij. Dan zou u na 20 jaar, 15 keer uw jaarsalaris apart hebben staan ter waarde van  € 525.000. Over de laatste 100 jaar gezien, levert beleggen gemiddeld een rendement op van 7%. Let wel op dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Als hiervan nog 1% af gaat aan belastingen en 2% aan inflatie dan blijft er 4% over. Op basis deze aanname zou u 4% van € 525.000 aan rendement maken, wat neerkomt op € 21.000. Hiermee heeft u een hoger passief inkomen dan u momenteel spendeert in een jaar.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland