Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een manier om pensioen of aanvullend pensioen op te bouwen. Dit doet u door een eenmalige storting van een bepaald bedrag of via een periodieke bijdrage. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, wordt het opgebouwde vermogen omgezet in een uitkering.

Waarom een lijfrente?

Extra pensioen en het voordeel van een lijfrente is dat deze niet wordt gezien als vermogen. Hierdoor betaalt u over dit vermogen geen vermogensbelasting. Ook kunt u afhankelijk van het al opgebouwde pensioen nog een voordeel krijgen in Box1 bij de inkomstenbelasting.

  • Afkoop lijfrente

    Het is mogelijk de lijfrente af te kopen. Echter is het afhankelijk van het bedrag wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Is het bedrag minder van  € 4.547 (in 2021),- dan kan het belastingvrij worden afgekocht. Is het bedrag hoger zal er revisierente moeten worden betaald aan de belastingdienst. Wilt u weten hoeveel revisierente u moet betalen? Gebruik de tool van de belastingdienst.

  • Lijfrente & inkomstenbelasting

    Voor de lijfrente is een maximaal bedrag ingesteld wat u jaarlijks mag opbouwen en waar u geen inkomstenbelasting over betaalt. De inkomstenbelasting betaalt u pas op het moment dat u de uitkering ontvangt. Echter als u het bedrag eerder wil opnemen betaalt u op dat moment direct de inkomstenbelasting. Hierdoor is het tussentijds opnemen vaak oninteressant aangezien dan vaak het maximale percentage van 52% geldt.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland