Financiële woordenlijst - U t/m Z

De Financiële woordenlijst is ontwikkeld om snel toegang te bieden tot definities voor termen en concepten die worden gebruikt in de valutahandel en geld-, aandelen-, grondstoffen- en obligatiemarkten.

U

Onderliggende waarde/Onderliggende asset:

De asset waarop een futures- of optiecontract is gebaseerd.

Niet-gerealiseerde W/V-marge

Niet-gerealiseerd(e) winst/verlies op uw posities in producten op basis van een marge.

Niet-gerealiseerde waarde van posities

Het totaal aan niet-margeposities (waarde van onderpand), niet-gerealiseerde margewinst/-verlies (ongerealiseerde waarde van alle open posities) en sluitkosten (provisies en kosten).

Gebruikt voor margevereisten

Het bedrag dat momenteel wordt gebruikt om uw posities te dekken en dat een combinatie is van uw kassaldo en de waarde van niet-geboekte Forex-spot- en forwardposities, en de impliciete waarde van niet-geboekte posities van Forex opties.

V

Valutadatum

De datum waarop de afrekening voor de middelen voor een handelstransactie plaatsvindt op uw rekening.

Vanilla-optie

Een gewone optie zonder speciale kenmerken.

Variabele valuta

Bij Forex is dit de valuta waarmee de belegger betaalt of die hij ontvangt voor transacties.

Bij EURUSD is USD bijvoorbeeld de variabele valuta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn.

Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD.

De andere valuta (EUR in het bovenstaande voorbeeld) wordt de basisvaluta genoemd.

Variatiemarge

Aan het einde van elke handelsdag worden de posities van de handelaar gemarkeerd in de markt op basis van de dagelijkse afrekeningsprijs. Hierbij is sprake van een potentieel verlies of een potentiële winst die op de rekening wordt uitgekeerd of wordt geïncasseerd.

Vega

Een meting die wordt gebruikt voor het beschrijven van de waardeverandering van de optie wanneer de volatiliteit van de onderliggende waarde verandert.

Weergave

Weergave is een term die Saxo Bank gebruikt voor één tabblad in uw werkruimte en waarin u beleggings- en informatiemodules aantreft.

U kunt weergaven naar wens toevoegen, wijzigen of verwijderen.

U kunt bijvoorbeeld een weergave instellen voor het beleggen in specifieke instrumenten als DollarYen en waarin de grafiek-, beleggings- en analysemodules voor DollarYen zich bevinden.

Vaak zult u ook een weergave gebruiken die bestemd is voor een overzicht van uw rekening. Er is een aantal standaardweergaven in het platform ingesteld waarmee u meteen aan de slag kunt.

Volatiliteit

Er zijn twee soorten volatiliteit:

  • Historische volatiliteit is werkelijke volatiliteit op basis van de volatiliteit die is gerealiseerd in historische marktfluctuaties.
  • Impliciete volatiliteit is de volatiliteit die wordt geïnterpreteerd op basis van de prijs van de opties. De impliciete volatiliteit is dus de verwachte spread van de ontwikkeling van de prijs van een onderliggende asset, die wordt voorspeld gedurende de termijn van de optie en die wordt afgeleid van de bekende optieprijzen en de andere parameters die worden gebruikt voor het berekenen van die prijzen.
W

Werkruimte

De werkruimte omvat de volledige platformlay-out, met inbegrip van de Saxo Bank-weergaven, de beleggingsmodules in de weergaven en eventuele aangepaste module-instellingen. Via het platform kunt u een aantal werkruimten opslaan als afzonderlijke bestanden (.cs2-bestanden).

Naast de huidige werkruimtelay-out kunt u ook een werkruimtesjabloon (.cst-bestand) opslaan. Dit is een basislay-out die u opnieuw kunt laden wanneer u de wijzigingen in de werkruimte ongedaan wilt maken.

X Y Z

Rendement

De toename in de waarde van de aandelen van een bedrijf plus het dividend dat per aandeel is uitbetaald sinds één jaar geleden.

Uw browser kan deze website niet correct weergeven.

En op desktop IE 10 of nieuwer. Als u gebruik maakt van een ouder systeem of de browser, kan de website er vreemd uitzien. Om uw ervaring op onze site te verbeteren, werk aub uw browser of systeem bij.