Financiële woordenlijst - I t/m L

De Financiële woordenlijst is ontwikkeld om snel toegang te bieden tot definities voor termen en concepten die worden gebruikt in de valutahandel en geld-, aandelen-, grondstoffen- en obligatiemarkten.

I

International Bank Account Number (IBAN) 

Een IBAN-nummer bevat informatie over het land, de bank en het filiaal van de begunstigde, en het rekeningnummer zelf.

Het nummer wordt gebruikt om automatische verwerking van internationale betalingen te vereenvoudigen.

Een IBAN kan worden aangevraagd bij de bank van de begunstigde. IBAN is verplicht binnen de EU.

Indien gereed-order

Een Indien gereed-order bestaat uit twee orders: een primaire order die wordt uitgevoerd zodra de marktsituatie dat toelaat en een secundaire order die alleen wordt geactiveerd als de eerste order is uitgevoerd.

In-the-money (ITM)

Een calloptie is in-the-money wanneer de marktprijs van de onderliggende waarde boven de uitoefenprijs van de optie ligt. Een putoptie is in-the-money wanneer de uitoefenprijs boven de marktprijs van de onderliggende waarde ligt.

Index

Een numerieke maat voor de verandering in de loop der tijd van de prijs van een representatieve groep aandelen. Elke grote beurs werkt met een of meer indices. De NASDAQ-beurs heeft bijvoorbeeld de NASDAQ 100 Index (samengesteld uit de 100 grootste niet-financiële bedrijven die op de NASDAQ zijn genoteerd). Sommige indices worden opgesteld en beheerd door particuliere ondernemingen, zoals de Dow Jones Industrial Average en S&P 500. U kunt beleggen in CFD's op basis van een groot aantal indices van aandelenmarkten over de hele wereld.

Initiële marge

Initiële betaling door leden aan het clearinghouse en door klanten aan clearinghouseleden om een futurespositie te openen of opties te schrijven. Initiële marge dekt het risico van in gebreke blijven en wordt dagelijks aangepast door calls voor variatiemarge.

Instrument

Een verhandelbaar teken met een monetaire waarde. Hierbij kan het gaan om een valutapaar of een aandelenticker (voor CFD's en aandelen), enzovoort.

Instrumentvaluta

De valuta waarin het instrument wordt verhandeld

Interbank

Kortetermijn (vaak overnight) leningen tussen banken, ter onderscheid van bankzaken met zakelijke klanten of andere financiële instellingen.

Rente

Rente is een heffing die wordt toegepast op geleend geld en die gewoonlijk wordt uitgedrukt als een percentage per jaar.

Bij het kopen van CFD's leent u in principe geld om te beleggen, dus wordt een standaardrentetarief in rekening gebracht op basis van het huidige LIBOR-tarief (London Interbank Offer Rate) plus een klein percentage.

Wanneer u echter een CFD verkoopt, ontvangt u rente voor het bedrag dat het CFD vertegenwoordigt. Dit percentage is het LIBID-tarief minus een klein percentage.

Rentedifferentieel

De rendementspread tussen twee verder vergelijkbare schuldinstrumenten in verschillende valuta's.

Intrinsieke waarde

Het bedrag waartegen een optie-in-the-money is. In het geval van een calloptie is de intrinsieke waarde de actuele prijs voor de onderliggende waarde min de uitoefenprijs. In het geval van een putoptie is de intrinsieke waarde de uitoefenprijs min de prijs voor de onderliggende asset. Als het verschil tussen de prijzen in geen van beide gevallen positief is, is de intrinsieke waarde nul.

J

Meegaan met bieden

Een limietorder om te kopen tegen de actuele biedprijs.

Meegaan met aanbod

Een limietorder om te verkopen tegen de actuele vraagprijs (laatprijs).

K

Kurtosis

Een statistische meting die wordt gebruikt om de verdeling van de waargenomen gegevens rond het gemiddelde te beschrijven.

Soms wordt dit beschreven als volatiliteit van volatiliteit.

Een hoge kurtosis wordt weergegeven als een grafiek met een brede uitlopers en een lage, gelijkmatige verdeling, terwijl een lage kurtosis wordt weergegeven als een grafiek met dunne uitlopers en een verdeling die is geconcentreerd rond de gemiddelde waarde.

L

Hefboomwerking

De mogelijkheid om een beleggingspositie aan te houden met een hogere waarde dan uw vermogen (onderpand). Als de hefboomwerking wordt toegepast op uw instrument (ook wel gearing genoemd), hoeft u slechts een fractie te storten van de huidige waarde van het instrument waarin u belegt.

Als de grondstoffen waarin u handelt bijvoorbeeld een marge vereisen van 5%, kunt u de hefboomwerking (of gear) tot 20 keer toepassen op uw belegging. Met andere woorden: met een storting van USD 10.000 kunt u een positie aanhouden van USD 200.000.

Limietorder

Limietorders worden doorgaans gebruikt om in te stappen in een markt en winst te nemen op vooraf bepaalde niveaus. Limietorders voor aankopen worden geplaatst onder de actuele marktprijs en uitgevoerd als de vraagprijs het aangegeven prijsniveau bereikt of doorbreekt. (Als de order boven de huidige marktprijs wordt geplaatst, wordt deze meteen gevuld tegen de beste beschikbare prijs onder of gelijk aan de limietprijs.)

Limietorders voor verkopen worden geplaatst boven de actuele marktprijs en uitgevoerd als de biedprijs het aangegeven prijsniveau doorbreekt. (Als de order onder de huidige marktprijs wordt geplaatst, wordt deze meteen uitgevoerd tegen de beste beschikbare prijs boven of gelijk aan de limietprijs.) Als een limietorder wordt getriggerd, wordt deze zo snel mogelijk uitgevoerd tegen de beschikbare marktprijs.

Vergeet niet dat de prijs waartegen uw order wordt uitgevoerd kan afwijken van de prijs die u voor de order hebt ingesteld indien de openingsprijs van de markt beter is dan uw limietprijs. In het geval van futures wordt de order indien mogelijk uitgevoerd en blijft een eventueel resterend volume in de markt als een limietorder. In het geval van CFD's wordt de order indien mogelijk uitgevoerd en blijft een eventueel resterend volume in de markt als een limietorder.

Liquide/liquiditeit

De capaciteit om eenvoudig en met minimaal verlies in contanten te worden omgezet. Ultrakortlopende schatkistpromessen zijn een voorbeeld van een liquide belegging. Een liquide markt is een markt waarin voldoende activiteit is om zowel kopers als verkopers tevreden te houden.

Long

In het algemeen is long gaan kopen en short gaan verkopen. Een long-positie neemt toe in waarde als de marktprijzen stijgen.

Als u bijvoorbeeld long gaat bij Forex-handel, koopt u de handelsvaluta van het valutapaar. Als u long gaat op USDJPY, koopt u USD door JPY te verkopen.

Bij effecten betekent long gaan dat u eigenaar wordt van effecten door deze te kopen. Short gaan betekent daarentegen dat u effecten verkoopt die u niet bezit.

Lot

Wordt gebruikt bij beleggingen in futurescontracten om een vaste contractgrootte te definiëren die overeenkomt met een vast bedrag van het item dat in het futurecontract wordt verhandeld.

Uw browser kan deze website niet correct weergeven.

En op desktop IE 10 of nieuwer. Als u gebruik maakt van een ouder systeem of de browser, kan de website er vreemd uitzien. Om uw ervaring op onze site te verbeteren, werk aub uw browser of systeem bij.