Financiële woordenlijst - E t/m H

De Financiële woordenlijst is ontwikkeld om snel toegang te bieden tot definities voor termen en concepten die worden gebruikt in de valutahandel en geld-, aandelen-, grondstoffen- en obligatiemarkten.

E

Prijs per aandeel (EPS, Earnings per Share)

EPS is de winst van het bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Als een bedrijf dat USD 10 miljoen verdient in één jaar, voor 10 miljoen aan aandelen heeft uitstaan, is de EPS USD 1 per aandeel.

Bedrijven gebruiken vaak het gewogen gemiddelde van aandelen die uitstaan over de verslagleggingsperiode voor het berekenen van de prijs per aandeel.

Aandelen

Een financieel instrument dat een gedeeltelijk eigendom van een bedrijf vertegenwoordigt. Staat bekend als equities of aandelen.

Europese optie

Een optie die door de koper alleen kan worden uitgeoefend op de vervaldatum van het contract.

Beurs

Een markt waar effecten, opties, futures en/of grondstoffen worden verhandeld.

Wisselkoers

Wat een valuta waard is, uitgedrukt in een andere. Eén Argentijnse dollar kan bijvoorbeeld 58 Amerikaanse dollarcent waard zijn of 70 Japanse yen. Valuta's die vrij worden verhandeld op valutamarkten hebben een spotprijs (van toepassing op transacties met een overeengekomen 'spot', wat wil zeggen na twee werkdagen) en een forward-prijs (dat wil zeggen de spotprijs die is aangepast aan het rentedifferentieel tussen de twee valuta's tot de vervaldag). Landen kunnen hun wisselkoersen op verschillende manieren vaststellen:

  • Een systeem van zwevende wisselkoersen, waarbij de valuta het eigen niveau op de markt vindt.
  • Een crawling- of flexible peg-systeem, dat een combinatie van een officieel vastgestelde rente is met frequente kleine correcties die in theorie werken op basis van een opeenstapeling van speculaties over een revaluatie of devaluatie.
  • Een systeem van vaste wisselkoersen, waarbij de waarde van de valuta wordt vastgesteld door de overheid en/of de centrale bank.

Uitoefenen

Een beslissing, voorbehouden aan de optiehouder, om tot uitvoering van het contract te verzoeken.

Vervaldatum

De dag waarop een optiecontract vervalt of de laatste handelsdag voor een futurescontract.

Exposure

Blootstelling aan risico, zoals schommelingen in de wisselkoersen van vreemde valuta.

Risicodekking

Het percentage van de exposure dat wordt gedekt door middelen die beschikbaar zijn voor marge.

F

Fibonacci technische analyse

De Fibonacci-fans en -banden zijn aanduidingen met drie lijnen op grafieken die zijn afgeleid van de getallenreeksen van Fibonacci.

Sommige traders denken dat ze hiermee opeenvolgende gebieden van steun en weerstand in een markt kunnen herkennen.

Firewall

Een apparaat dat gewoonlijk wordt gebruikt om particuliere netwerken te beschermen tegen kwaadaardige aanvallen via internet. Een firewall beperkt het type netwerkverkeer dat mag worden doorgelaten naar/van internet en kan soms problemen veroorzaken met de bediening van het clientstation.

Forest

Een grafiekstijl die de actuele slotprijs als basislijn neemt en elk gegevenspunt afzet ten opzichte van deze basislijn.

Forward-outright

Een order voor het beleggen in een Forex-instrument tegen een vaste prijs op een vaste datum. De prijs van de forward-outright is de spotprijs met een correctie voor het rentedifferentieel tussen de twee valuta's tot de vervaldag. Forward-outrightorders worden vaak gebruikt als hedge tegen risico's bij het handelen op buitenlandse markten.

Forward-forwardcontract

Een order om te handelen in een Forex-instrument (bijvoorbeeld kopen) tegen een vaste prijs op een toekomstige datum of om de tegengestelde transactie (bijvoorbeeld verkopen) uit te voeren tegen een vaste prijs op een latere datum.

Handelen in valuta

Foreign Exchange-handel is een andere benaming voor Forex-handel, FX-handel en valutahandel. Saxo Bank levert een online platform en software voor de handel in vreemde valuta's.

Futures/futurescontract

Een wettelijk bindende overeenkomst tussen een koper en een verkoper op een markt voor afgeleide financiële instrumenten. De contractspecificaties zijn gestandaardiseerd. Ze omvatten een vaststaande en definitieve prijs – en indien van toepassing de levering van de onderliggende asset – op een vaste datum in de toekomst.

G

Gamma

Een benadering van de wijziging in de delta van een optie in verband met een wijziging in de prijs van het onderliggende aandeel indien alle andere factoren constant blijven. Gamma is nauwkeurig voor kleine wijzigingen in de prijs van het onderliggende aandeel, maar wordt uitgedrukt als een wijziging in delta voor een verschuiving met één punt van het aandeel.

Als een call een delta heeft van 0,49 en een gamma van 0,03, en het aandeel één punt daalt, zou de call-delta 0,46 zijn (0,49 + (0,03 x –USD 1,00)). Delta wordt gegenereerd door een wiskundig model en is afhankelijk van de aandelenprijs, uitoefenprijs, volatiliteit, rentetarieven, dividenden en tijd tot de vervaldatum.

Gearing

De mogelijkheid om een beleggingspositie aan te houden met een hogere waarde dan uw vermogen (onderpand). Als de gearing wordt toegepast op uw instrument (ook wel hefboomwerking genoemd), hoeft u slechts een fractie te storten van de huidige waarde van het instrument waarin u belegt.

Als de grondstoffen waarin u handelt bijvoorbeeld een marge vereisen van 5%, kunt u de hefboomwerking (of gear) tot 20 keer toepassen op uw belegging. Met andere woorden: met een storting van USD 10.000 kunt u een positie aanhouden van USD 200.000.

Good till Cancelled (GTC)

Een type limietorder die actief is totdat deze wordt uitgevoerd of geannuleerd. In tegenstelling tot een dagorder kan een GTC-order actief blijven gedurende een onbepaald aantal beleggingssessies.

Good till Date (GTD)

Een order die geldig blijft tot een door de trader bepaalde datum. Als de order niet wordt uitgevoerd op de datum die de trader heeft opgegeven, wordt de order geannuleerd.

H

Half turn

De provisie die per transactie wordt berekend (zowel voor kopen als verkopen). Het alternatief is een round-turn provisie, die zowel het openen als het sluiten van de posities omvat.

Hedge

Een hedge is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het risico van beleggingsverliezen te beperken. Bijvoorbeeld een belegger die grote, ongerealiseerde winsten heeft in een positie met fysieke aandelen of aandelenopties, kan een CFD voor hetzelfde aandeel verkopen om een verlies van de winst te voorkomen. De hedge garandeert in dit geval wel de winst, maar zorgt er ook voor dat de winst niet kan groeien. Met andere woorden, door hedging beperkt u zowel uw winsten als uw verliezen.

Hedgeratio

De wijziging in de optieprijs of de wijziging in de onderliggende spotprijs.

Uw browser kan deze website niet correct weergeven.

En op desktop IE 10 of nieuwer. Als u gebruik maakt van een ouder systeem of de browser, kan de website er vreemd uitzien. Om uw ervaring op onze site te verbeteren, werk aub uw browser of systeem bij.