Financiële woordenlijst - A t/m D

A

Rekeningafschrift

Een overzicht van het actuele saldo en de veranderingen in het saldo voor elke rekening.

Samenvatting rekening

De status en de handelsactiviteit van een specifieke rekening. Als u meerdere rekeningen hebt, geeft de rekeningsamenvatting informatie weer voor afzonderlijke rekeningen en voor het totaal van alle rekeningen.

Rekeningwaarde

De actuele waarde van de rekening, een combinatie van kassaldo, niet-gerealiseerde waarde van posities en niet geboekte transacties.

Activiteitenlog

Een lijst van al uw SaxoTrader-activiteiten. Het Activiteitenlog bevat gegevens over transacties, orders, gewenste prijzen, chatgesprekken, systeemmeldingen en opnieuw ingestelde simulatierekeningen.

Amerikaanse optie

Een optie die op elk door de houder gewenst moment kan worden uitgeoefend tot de optie vervalt.

Analyse

De studie en analyse van historische prijsgegevens om te anticiperen op toekomstige fluctuaties in de prijs van een instrument.

Waardevermeerdering

Een toename van de waarde van een instrument.

Laatprijs

De prijs waarvoor u het aangegeven instrument kunt kopen. Dit noemen we ook wel de laatprijs. Bij Forex-handel is dit de prijs waartegen u de handels-/basisvaluta (eerst vermeld) kunt aanschaffen door de prijsvaluta van het paar te verkopen. Als u bijvoorbeeld EURUSD 100.000 koopt, koopt u EUR 100.000 tegen Amerikaanse dollars.

Asset

Bij de handel in opties een gebruikelijke term voor de onderliggende waarde. Dit is het financiële instrument waarop opties, een afgeleid product, zijn gebaseerd. De onderliggende waarde voor IBM-aandelenopties zijn de IBM-aandelen zelf.

Assignment

De verplichting voor een optieverkoper om te voldoen aan de contractuele eisen (kopen of verkopen van het onderliggende instrument), als reactie op het besluit van een koper om een optie uit te oefenen.

At-the-money (ATM)

Een optie is at-the-money als de waarde van het onderliggende instrument gelijk of bijna gelijk is aan de uitoefenprijs van het optiecontract.

At-the-Money (ATM) forward-uitoefenprijs

De ATM forward-uitoefenprijs van een optie is de uitoefenprijs van de bijbehorende forward-outrightprijs op een bepaalde toekomstige datum, zoals berekend via rentedifferentiëlen.

Automatische uitvoering

Het maximale bedrag van het instrument dat automatisch kan worden verhandeld voordat handmatige bevestiging van een dealer (actuele prijs) vereist is. Gedurende perioden waarin de markt erg volatiel is, is het mogelijk dat de automatische transactie-uitvoering wordt uitgeschakeld.

Beschikbaar voor margetransacties

De beschikbare middelen voor margehandel, berekend door Gebruikt voor marge af te trekken van Rekeningwaarde.

B

Staaf

Een grafische voorstelling van de beweging van een instrument die doorgaans de prijzen voor opening, hoog, laag en sluiten bevat voor een bepaalde tijdsduur.

Technische studie HLC-staafdiagram

Een diagramstijl die de hoogste, laagste en de slotprijzen laat zien voor elke diagramperiode.

Technische studie OHLC-staafdiagram

Een diagramstijl die de openingsprijzen, de hoogste, de laagste en de slotprijzen laat zien voor elke diagramperiode.

Basisvaluta

Bij Forex is dit de valuta die de belegger koop of verkoopt. Bij EURUSD is EUR bijvoorbeeld de basisvaluta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD. De andere valuta (USD in het bovenstaande voorbeeld) wordt de variabele valuta genoemd.

Bear

Een trader die denkt dat de prijzen gaan dalen. Een bearish markt is een markt met dalende prijzen, terwijl een bear-markt aangeeft dat de prijzen over een langere periode met 20% of meer zijn gedaald.

Beta

Een maat voor de gevoeligheid van asset X voor benchmarkindex Y.

Biedprijs

De prijs waarvoor u het aangegeven instrument kunt verkopen. Bij Forex-handel is dit de prijs waartegen u de handels-/basisvaluta (eerst vermeld) kunt verkopen door de prijsvaluta van het paar te kopen. Als u bijvoorbeeld USDJPY 100.000 verkoopt, verkoopt u 100.000 Amerikaanse dollars en koopt u Japanse yen.

Black Scholes-model

Een formule waarmee de prijsvariatie van financiële instrumenten gedurende een periode wordt onderzocht. Het model wordt vaak gebruikt om de prijsniveaus te bepalen van Europese callopties. De formule houdt rekening met de factoren die de prijs van een calloptie beïnvloeden, met inbegrip van de prijs van de onderliggende waarde, de uitoefenprijs van de optie, het rentetarief en de tijd tot de vervaldatum van de optie.

Doorbreken

Wanneer de prijs van een instrument een aangegeven niveau doorbreekt. Als de uitoefenprijs voor een limietorder voor kopen op 100 is gezet en de prijs van 105 naar 95 springt, is het prijsniveau van 100 doorbroken, wordt de order een bestensorder en wordt deze zo snel mogelijk uitgevoerd.

Bull

Een trader die denkt dat de prijzen gaan stijgen. Een bullish markt is een markt met stijgende prijzen, terwijl een bull-markt aangeeft dat de prijzen gedurende een langere periode met 20% of meer zijn gestegen.

Biedprijs

Een limietorder om te kopen tegen de huidige vraagprijs (laatprijs).

C

Call

Een optiecontract dat de houder het recht geeft om de onderliggende asset te kopen tegen de overeengekomen uitoefenprijs. Een call verplicht de schrijver om de onderliggende waarde te verkopen tegen de overeengekomen uitoefenprijs als de opdracht daarop is gebaseerd.

Calloptie

U kunt een calloptie kopen of verkopen.

Als u een calloptie koopt, hebt u het recht (maar niet de plicht) om het onderliggende instrument te kopen tegen de overeengekomen uitoefenprijs op de overeengekomen vervaldatum (Europese optie).

Als u een calloptie verkoopt, hebt u de plicht om het onderliggende instrument te verkopen tegen de overeengekomen uitoefenprijs op de overeengekomen vervaldatum (Europese optie).

Technische studie met kaarsgrafiek

Een diagramstijl waarbij een dunne lijn de prijsrange aangeeft voor het instrument in de diagramperiode. De openings- en slotprijzen voor de periode worden aangegeven door een dikkere lijn (rood als de prijs lager is geëindigd en groen als deze hoger is geëindigd). Het algehele effect kan op een kaars lijken. Veel handelaren vinden deze diagramstijl het gemakkelijkst te lezen.

Kassaldo

De actuele waarde van de contante middelen op uw rekening.

Vereffening saldo

Vereffening saldo is equivalent aan een laatste margin call op de vervaldatum. Uitoefening leidt tot de betaling van:

  • Callopties: het verschil tussen de vereffeningsprijs bij sluiten en de uitoefenprijs van de calloptie.
  • Putopties: het verschil tussen de uitoefenprijs van de putoptie en de vereffeningsprijs bij sluiten.

CFD-financiering

Wanneer u een CFD (Contract for Difference) overeenkomt, gaat u ermee akkoord om het verschil te betalen tussen de prijs bij het openen van de positie en de prijs bij het sluiten van de positie. U betaalt niets vooraf wanneer u een positie opent, maar u moet in plaats daarvan een financieringsbedrag betalen. Als u daarentegen een short-positie hebt, ontvangt u rente.

Een positie sluiten

Een belegging sluiten door een tegenovergestelde transactie uit te voeren. Als u bijvoorbeeld USDJPY 100.000 hebt gekocht, moet u USDJPY 100.000 verkopen om de positie te sluiten.

Sluitingskoers

De koers waarop een positie is gesloten. Dit is niet van toepassing op openingstransacties en is hetzelfde als de handelskoers.

Klasse (van opties)

Een set verhandelde opties van dezelfde categorie (Amerikaans of Europees) met looptijden binnen hetzelfde bereik (korte termijn of lange termijn) die betrekking hebben op hetzelfde instrument.

Clearinghouse

Een organisatie die transacties registreert en leden de garantie biedt van een uiteindelijke afrekening.

Slotindex

De laatste berekende index die wordt gepubliceerd bij het sluiten van de markt en die wordt gebruikt als de basis voor het berekenen van de marge.

Afrekeningsprijs bij sluiten/afrekeningsprijs bij levering

De afrekeningsprijs bij sluiten wordt berekend op de vervaldatum (opties) of de laatste handelsdag (futures). Het is de referentieprijs voor opties die vervallen en voor de laatste betaling van de variatiemarge voor futures.

Commissie

Alle vaste provisies en 'ticket fees' voor transacties van de aangegeven omvang.

Contingente orders

Contingente orders zijn hetzelfde als gerelateerde transactieorders. Er zijn diverse typen mogelijk: Indien gereed (slave), waarbij een slaveorder alleen actief wordt als de primaire order is uitgevoerd. One Cancels the Other-order (O.C.O.) waarbij de uitvoering van de ene order de andere annuleert. Contingente orders met drie niveaus zijn ook beschikbaar wanneer twee orders worden geplaatst bij het uitvoeren van een (Indien gereed) primaire order. Deze orders zelf zijn aan elkaar gerelateerd als O.C.O.-orders, waarbij zowel een stop-loss als een profit-takingorder (order met winstoogmerk) rond een positie kunnen worden geplaatst.

Contract for Difference (CFD)

Een CFD is een derivaat van een aandelenproduct en wordt gebruikt om te beleggen. De CFD-koers gedraagt zich op dezelfde manier als de onderliggende aandelenkoers. Beleggen in CFD's biedt een aantal voordelen boven traditionele aandelenhandel. CFD's bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid van margehandel en directe (onmiddellijke) handel in plaats van te moeten wachten totdat een transactieorder op een beurs wordt uitgevoerd.

Contractgrootte/vermenigvuldigingsfactor

Het bedrag van de onderliggende waarde in een optie of futurecontract.

Contractwaarde

Verkregen door de aangegeven prijs van de premie te vermenigvuldigen met de contractomvang (meerdere).

Omrekeningskoers

Overboekingen en winsten/verliezen van transacties worden omgerekend naar de basisvaluta van de rekening op basis van de geldende wisselkoers.

Sluitkosten

De kosten voor het sluiten van uw posities, bijvoorbeeld provisies en transactiekosten.

Tegenvaluta

Bij Forex is dit de valuta waarmee de belegger betaalt of die hij ontvangt voor transacties. Bij EURUSD is USD bijvoorbeeld de variabele valuta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD. De andere valuta (EUR in het bovenstaande voorbeeld) wordt de basisvaluta genoemd.

Valutapaar

Selecteer het te verhandelen valutapaar, bijvoorbeeld USDJPY. USDJPY houdt in dat u Amerikaanse dollars verkoopt voor Japanse yens. Bij aankoop koopt u dollars en betaalt u in yens en bij verkoop verkoopt u dollars en ontvangt u yens.

Cross-margining

Een voorziening waarbij de aanvankelijke marge wordt berekend op basis van een portfolio die opties en futures bevat voor hetzelfde product (cross-margining voor optie) of verschillende contracten (cross-margining tussen contracten). Een portefeuille wordt soms blootgesteld aan risico's van uiteenlopende marktfluctuaties: cross-margining legt dit feit vast en maakt het daarmee mogelijk om het aanvankelijke risico te verminderen.

Beleggen in valuta

Valutahandel is een andere benaming voor Forex-handel, FX-handel en Foreign Exchange-handel. Saxo Bank levert een online platform voor de handel in valuta.

D

Dagorder (DO)

Een order die geldt tot het einde van de dag. De order wordt geannuleerd als deze daarvoor nog niet is uitgevoerd.

Voor Forex geldt als het einde van de dag 22:00 GMT op de dag dat u de order hebt geplaatst.

Voor CFD's en aandelen geldt als einde van de dag de sluitingstijd van de beurs waar het aandeel wordt verhandeld.

Dagelijkse prijslimiet

De maximaal toegestane prijsbeweging ten opzichte van de vorige dagelijkse afrekening die is ingesteld door de marktoperator. Wanneer de dagelijkse prijslimiet wordt bereikt, kan de handel worden opgeschort, een nieuwe prijslimiet worden ingesteld en een variatiemarge worden uitgeroepen waarna de handel wordt hervat.

Dagelijkse afwikkelingsprijs

De dagelijkse afwikkelingsprijs wordt elke handelsdag berekend en bekend gemaakt. Deze prijs wordt gebruikt voor het bepalen van de variatiemarge voor futurescontracten en fluctuatielimieten voor de volgende handelsdag. De prijs kan ook worden gebruikt als een referentie voor vervroegde uitoefening van Amerikaanse vermogensopties.

Afwijzen

Een afname in de waarde van een instrument.

Leverdatum

De datum waarop de levering van de onderliggende goederen van een futurescontract plaatsvindt. Voor speculatieve beleggingen in futures moet de futurepositie van het contract zijn gesloten op of voor deze datum.

Delta

Een maat voor hoeveel de prijs van een optie varieert bij een prijswijziging van de onderliggende waarde. Delta loopt uiteen van 0 tot 1 voor callopties en van -1 tot 0 voor putopties.

Waardedaling

Een afname in de waarde van een instrument.

Derivaat

Instrumenten die zijn gebaseerd op (afgeleid van) andere effecten. CFD's zijn bijvoorbeeld derivaten van fysieke aandelen.

Direct Market Access (DMA)

Directe deelname in het orderboek dat wordt onderhouden door een beurs. Het orderboek bevat orders voor het kopen en verkopen van effecten en wordt gebruikt om de huidige bied-/vraagprijs van de markt te bepalen.

Dividend

Het percentage van de aandeelwaarde van een bedrijf dat wordt uitbetaald aan aandeelhouders. Een aandeel dat wordt verhandeld voor USD 100 per aandeel en een jaarlijks dividend heeft van USD 1 per aandeel, levert de belegger 1% op.

Downtick

Een neerwaartse beweging van één tick of meer in de prijsopgave. Veel aandelenbeurzen hanteren een uptick-regel die bepaalt dat een aandeel alleen kan worden verkocht als de aandelenprijs hoger ligt dan de laatste prijs waartegen een transactie heeft plaatsgevonden. Dit is bedoeld voor handelaars die short willen verkopen en ontwikkeld om neerwaartse sneeuwbaleffecten op de markt te voorkomen. Andere beurzen werken met ticktestregels die grotendeels op hetzelfde neerkomen als de uptick-regel: Short-verkopen van aandelen zijn alleen toegestaan bij een uptick van nul, wat betekent dat de transactieprijs hoger is dan de laatste transactieprijs of dat de transactieprijs ongewijzigd is maar hoger dan de voorgaande transactieprijs. Dit staat bekend als 'zero uptick' of 'zero plus tick'. CFD's zijn gunstig voor traders met een bearish verwachting voor een aandeel, aangezien er geen uptick- of ticktest-regels zijn die samenhangen met CFD's.

Uw browser kan deze website niet correct weergeven.

En op desktop IE 10 of nieuwer. Als u gebruik maakt van een ouder systeem of de browser, kan de website er vreemd uitzien. Om uw ervaring op onze site te verbeteren, werk aub uw browser of systeem bij.