NL-Voornemens-XS NL-Voornemens-XS NL-Voornemens-XS

Goede voornemens voor beleggingsjaar 2024?

Thought Starters
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een grote groep mensen is, zonder dat ze het weten, allergisch voor goede voornemens. Als u zelf ook vooral wilt dat uw goede voornemens niet uitkomen is het heel verstandig om dit artikel te lezen.


Level: Starter


“Ach, die goede voornemens…ik geloof daar niet zo in. Waarom zou ik gaan bijsturen? Waarom zou ik wat gaan veranderen? En ja hoor, het verlies van 2023 wil ik eigenlijk volgend jaar wel weer evenaren want hobby's mogen tenslotte geld kosten...” 

Een grote groep mensen is – soms zelfs zonder dat ze het weten - allergisch voor goede voornemens. Maar misschien komt dat wel vooral omdat ze in de vaste valkuilen vallen. Er zijn namelijk een aantal redenen waarom goede voornemens niet uitkomen. Laat ik pogen de belangrijkste te noemen:

  • Goede voornemens worden te laat bedacht: In veelal 10 minuutjes, net voordat de ouderejaarsconference begint, worden ze in steekwoorden op een WC-papiertje geschreven dat direct na het opschrijven doorgespoeld wordt. 
  • Ze worden alleen bedacht en niet gecommuniceerd: Mensen houden hun goede voornemens voor zich als hun grootste geheim, en delen ze niet met anderen. 
  • Ze zijn vaak wollig: Goede voornemens worden veelal in vage termen neergezet. Vooral niet concreet en meetbaar. 
  • Ze worden uitgesteld: Als er dan toch goede voornemens zijn, dan wordt het uitvoeren ervan zoveel mogelijk uitgesteld. 
  • Er worden te veel goede voornemens gekozen: Meer is in dit geval niet beter en toch vallen veel ‘goede voornemers’ in deze valkuil. 
  • Er wordt te snel opgegeven: verandering vraagt inzet, energie en focus. 
  • De goede voornemens zijn te radicaal: in een aantal gevallen worden er onmogelijk haalbare doelen gesteld. 

En last but not least: realiseer u goed dat de kans dat uw goede voornemens uitkomen maar 12% procent is en gelukkig niet de ruim 50% die de goedgelovige ‘goede voornemers’ denken… 

De kracht van reflectie 

Ik overdrijf wellicht een beetje. Maar alle gekheid op een stokje: kunt u als belegger iets met bovenstaande punten? Ik denk het wel. En het einde van het jaar is bovendien een prima gelegenheid, zeker met de donkere dagen, om uw beleggingen van afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Kijk eens wat goed en wat minder goed gegaan is.

Maak voor uzelf duidelijk waar u geld verdiend heeft en waar u geld mee verloren heeft. Als dat helder is kunt u een begin maken met uw beleggingsaanpak voor 2024. Laten we de punten voor u als belegger dan nog eens goed op een rijtje zetten.

Bedenk uw goede voornemens zo vroeg mogelijk 

Start op tijd met het evalueren van uw beleggingsresultaten over 2023, kijk naar de dingen die daarin opvallen en welke voor verbetering vatbaar zijn. Tip: het werkt heel goed om te kijken naar uw portefeuille alsof u een vriend op weg helpt. 

Praat er vooral met verschillende mensen over 

Een grote groep beleggers belegt alleen. De kans is groot dat ook u tot die groep behoort. En dat is jammer, want juist het kunnen sparren met een mede-belegger kan zeer vruchtbaar zijn. Twee weten altijd meer dan één en dat is ook bij beleggen het geval. Dus als u een aantal dingen wilt veranderen in uw manier van beleggen, overleg dat dan eens met een aantal mensen. Zij vormen als het ware een stok achter de deur die u kan behoeden voor de valkuilen die geld gekost hebben in 2023.  

Daarnaast kunt u natuurlijk ook inspiratie opdoen en meer lezen door onze blog te lezen, webinars terug te kijken of kunt u zich alvast aanmelden voor ons eerste webinar van 2024 waarin we vooruitkijken met Nico Inberg op het nieuwe beursjaar. 

Wees zo expliciet mogelijk 

Maak uw beleggingsdoelstellingen en aanpak zo SMART mogelijk. SMART staat voor: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden. 

Het is bijvoorbeeld heel goed aan te geven hoeveel procent van uw vermogen u offensief wilt beleggen. En voor welk percentage van uw vermogen u belegd wilt zijn in obligaties. 

Stel niet uit 

Juist bij goede voornemens is het zaak om op een bepaald moment daadwerkelijk te veranderen. Bereid u daarop voor. Persoonlijk denk ik dat 31 december niet het meest gelukkige moment is om te veranderen, maar dit is wel de tijd om over goede voornemens na te denken (en in acties om te zetten!). U kunt bijvoorbeeld - ook als u al even belegt - weer even teruggaan naar uw beleggingsplan

Kies uw belangrijkste drie goede voornemens 

Hier gaan een hoop mensen (ook beleggers) de mist in. Ze willen van alles veranderen en gaan aan de slag op wel 10 verschillende fronten. Formuleer voor uzelf een aantal goede voornemens en kies daaruit de drie belangrijkste. Begin met de belangrijkste. En als deze eenmaal is verankerd in uw (dagelijkse) aanpak, begin dan pas met het volgende goede voornemen. Doe er geen twee tegelijk. 

Focus op de langetermijneffecten 

Als het om verandering gaat, ligt “het oude gedrag” altijd op de loer. Als u wilt veranderen, en dat geldt ook voor uw manier van beleggen, kijk dan naar de langetermijneffecten. Het langetermijneffect waar u naar streeft voor uw portefeuille is – neem ik aan – een positief rendement. Hou dit langetermijndoel dus goed voor ogen, want zeker voor beleggers zijn er een hoop voordelen van de lange termijn.

Geef niet snel op 

U snapt natuurlijk wel dat veranderen inspanning vergt. En natuurlijk geeft u niet op nadat het een keer niet is gelukt. Ook hier gaat het weer om het langetermijndoel. Tegelijkertijd is het zo dat succes een zeer belangrijke motivator is. Zorg er daarom voor dat u veranderd in kleine stapjes want kleine stapjes zullen leiden tot succes. En succes zal leiden tot het doorzetten van de verandering. 

Een mooi en succesvol beursjaar toegewenst!Eindejaarsactie: Stort bij en verdien transactiekostentegoed

Gun uw geld geen winterslaap en ga het nieuwe jaar gelijk goed van start. Want voor elke € 2.500 die u op uw Zelf Beleggen-rekening stort, ontvangt u nu € 25 transactiekostentegoed. Tot een maximum tegoed van € 100 euro. Lees hier meer over onze eindejaarsactie.


Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland