Defensief beleggen en het coronavirus

Defensief beleggen en het coronavirus

Start Investing
Ronald Veerman

Summary:  Minder risico en toch rendement


Een zo hoog mogelijk jaarlijks rendement. Dat is wat beleggers natuurlijk het liefst willen. Maar dat beleggen ook risico inhoudt en dat koersen niet alleen pieken, maar ook een periode fors kunnen dalen weet ook iedereen. De recente crash vanwege het coronavirus heeft dit nog eens goed duidelijk gemaakt.

Defensieve belegginggstrategie
Wie dit minder prettig vindt, of zijn geld graag minder risicovol wil investeren, kan uiteraard ook kiezen voor een meer defensieve beleggingsstrategie.

Defensief beleggen en sparen
Defensief beleggen betekent dat u bereid bent meer risico te lopen dan met een spaarrekening. Daar staat een stukje extra rendement tegenover. Bij die aanname heeft u immers de historie aan uw kant: op de lange termijn levert beleggen meer op dan sparen.  Maar door defensief te beleggen wilt u dus niet teveel risico lopen. Tegelijk accepteert u wel als defensieve belegger dat wanneer de beurs piekt uw rendement minder hoog zal zijn dan dat van andere beleggers.

Hoe werkt defensief beleggen?

Maar hoe doe je dat, defensief beleggen. Bij BinckBank kan dat op verschillende manieren. Door zelf zorgvuldig aandelen, obligaties en fondsen met een defensief profiel te selecteren, ofwel door uw geld op een defensieve manier door ons te laten beleggen. Hieronder leggen wij de verschillende mogelijkheden uit.

DEFENSIEF ZELF BELEGGEN IN CORONATIJD


Beleggen in aandelen 

Beleggen in individuele aandelen betekent vaak een zoektocht naar een hoger dan gemiddeld rendement. Investeren in bedrijven waarvan je denkt dat ze flink zullen groeien of de brede markt zullen verslaan qua rendement. Doorgaans vormen aandelenbeleggingen dan ook het offensievere deel binnen een gespreide portefeuille, waarin ook obligaties, vastgoed en een gedeelte cash zijn opgenomen.

Maar ook is het mogelijk defensievere aandelen te selecteren die juist minder gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen of volatiliteit van de markt. Veelal betreft het stabiele bedrijven met een mooi trackrecord. Waarbij met name een degelijke en terugkerende dividendbetaling vaak een goede indicator is.

Ook zijn bedrijven die minder gevoelig zijn voor conjunctuur- en beursschommelingen te herkennen aan een lage ‘bèta’, ofwel in hoeverre de koersbeweging van het aandeel historisch gezien afwijkt van die van de gehele index. Hoe lager de bèta, hoe minder gevoelig het aandeel is voor verstoringen in de markt. Zowel naar boven als naar beneden.

Daarbij kan het gaan om fondsen die relatief ongevoelig zijn voor een veranderende economische situatie, waarbij vaak de voedingssector als voorbeeld wordt genoemd. Toch is dit niet altijd een garantie, want door veranderende regelgeving – bijvoorbeeld op het gebied van roken of alcohol – kan een bedrijf dat aanvankelijk defensief is toch ineens volatiel blijken.

Zeker wanneer u in individuele aandelen wilt beleggen is het daarom van belang u vooraf goed te verdiepen in de ambities en vooruitzichten van de ondernemingen die u op het oog hebt.

Beleggen in obligaties
Ook obligaties vormen vaak een defensief onderdeel van een beleggingsportefeuille. Duidelijk is in ieder geval dat ze doorgaans minder bewegen dan individuele aandelen en gedurende hun looptijd vaak een redelijke stabiele koerstrend laten zien. Daarbij wordt natuurlijk ook vooral de vaste jaarlijkse rentebetaling gewaardeerd.

Daarbij is uiteraard wel de ontwikkeling van de rente van belang. Bij een dalende rente stijgen obligaties in waarde en bij een stijgende rente is dit andersom. Omdat momenteel sprake is van een extreem lage rente worden obligaties momenteel minder snel automatisch als defensieve belegging gezien.

Daarnaast is uiteraard ook sprake van een zeer divers aanbod aan obligaties. Van zeer solide tot uiterst risicovol. Het belangrijkste onderscheid daarbij wordt gevormd door staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

Hoewel staatsobligaties doorgaans als betrouwbaarder en daarmee defensievere belegging worden gezien kan ook hier sprake zijn van flinke verschillen. Zo worden Nederlandse en Duitse staatsleningen een stuk minder risicovol geacht dan die van bijvoorbeeld Italië of Griekenland.

Bij bedrijfsobligaties is het niet anders. Beleggen in een lening van een groot en stabiel bedrijf brengt uiteraard veel minder risico met zich mee dan investeren in een bedrijfsobligatie van een met problemen kampend en om geld springend concern.

Staar u daarom vooral niet blind op de hoogte van de coupon en bestudeer voordat u in een obligatie investeert goed de kredietwaardigheid en risico’s die het betreffende land of bedrijf mogelijk loopt. En verdiep u in de verwachte renteontwikkeling, daar deze een flinke impact op de koersontwikkeling en het effectief rendement kan hebben.

Beleggingsfondsen en ETF’s
Beleggingsfondsen en ETF’s – Exchange Traded Funds, een nieuwe generatie beleggingsfondsen met brede spreiding, lage kosten én die continu verhandelbaar zijn op de beurs, net als aandelen – maken het voor u een stuk gemakkelijker om uw beleggingen te spreiden doordat ze uw geld over een groot aantal onderliggende waarden verspreiden.

Maar spreiden betekent bij fonds beleggen niet automatisch risico mijden. Ook hier kunt u qua risico en rendement alle kanten op. Van zeer risicovol tot zeer risicomijdend.

Wanneer u defensief wilt beleggen in fondsen of ETF’s zult u dus goed moeten kijken naar het profiel van deze fondsen. Waar beleggen ze in, hoe risicovol en wat is het rendement dat u redelijkerwijs mag verwachten.

Ook hier zijn er fondsen die bewust beleggen in defensieve bedrijven of bedrijven met een stabiel dividendrendement. Daardoor krijgen ze doorgaans ook een lager dan gemiddelde risicoscore. Een overzicht van fondsen en ETF’s naar risicoscore kunt u eenvoudig zelf raadplegen via de ‘Fondsenvergelijker’ van Binck Fundcoach.

Vindt u dit te veel werk en kiest u het liefst in een keer een mooie gespreide en defensieve portefeuille? Dan kunt u ook kiezen voor de twee defensieve Alles-in-1-portefeuilles van BinckBank, waarbij het grootste deel van uw geld vastrentend wordt belegd en een minderheid in aandelen en vastgoed. Vooral periodiek beleggen in deze fondsen is aantrekkelijk – want zonder transactiekosten – zodat u maand na maand defensief een stukje extra vermogen opbouwen.

LATEN BELEGGEN


Online vermogensbeheer

Maar wellicht geeft u het beleggen het liefst helemaal uit handen en wilt u er alleen van verzekerd zijn dat uw geld over een langere termijn goed gespreid en defensief wordt geïnvesteerd.

Ook dat kan. Voor kleinere vermogens vanaf enkele tientjes met Binck Forward en vanaf 5000 euro en met actieve risicobeheersing via Binck Comfort.

Bij beide beleggingsproducten is het door u vooraf vastgestelde risicoprofiel en tijdshorizon leidend en wordt het geld dat u op deze rekeningen stort automatisch volgens uw wensen belegd.

Bij Binck Forward doen we dat in een mix van fondsen, waarbij uw risicoprofiel leidend is en u bijvoorbeeld kunt kiezen voor een laag risicoprofiel, waarbij hooguit 22,5 procent van uw geld in risicovolle beleggingen wordt geïnvesteerd. Bovendien wordt het risico richting het einde van de einde looptijd steeds verder afgebouwd.

Het opbouwen van vermogen wordt hier nog makkelijker gemaakt door het eenvoudig instellen van een periodieke storting. Periodiek bijstorten kan al vanaf 10 euro per maand.

Bij Binck Comfort is bovenop deze aandacht voor vermogensgroei ook sprake van actieve risicobeperking, waarbij actief wordt ingegrepen bij een dip van de beurs. Bij een dalende markt doen we er alles aan om een deel van uw vermogen te beschermen, waarbij u als defensieve belegger tot 95 procent van uw beleggingen onder deze bescherming kunt brengen.

In slechte beurstijden worden uw verliezen zo beperkt, maar in goede beurstijden is sprake van een kleinere plus.

Actief vermogensbeheer
Voor grotere vermogens vanaf 25 duizend euro is het ook mogelijk om via Binck Select te kiezen vooctief vermogensbeheer, waarbij wij voor u continu op zoek gaan naar kansrijke en degelijke individuele aandelen en ETF’s.

Elke dag evalueren we zo uw beleggingsportefeuille en wordt deze indien nodig aangepast of herschikt. Daarbij heeft u vooraf duidelijk gemaakt wat uw risicoprofiel en uw tijdshorizon is, waarbij Binck Select vooral geschikt is bij een middellange of lange horizon.

Ook hier kunt u – naast andere profielen - kiezen voor een defensief risicoprofiel, waarbij u een kleiner deel in aandelen investeert en zo minder risico loopt bij dalende beurskoersen. Wel neemt u daarmee ook in jaren dat de beurs hard stijgt genoegen met een bescheidener rendement.

Meer weten over defensief beleggen? Neem dan gerust contact met ons op via 0800 - 235 24 62 (gratis) of stuur een e-mail naar info@binck.nl.

Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.

Disclaimer

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland