Grondstoffen: Energie en granen in focus terwijl metalen op adem komen Grondstoffen: Energie en granen in focus terwijl metalen op adem komen Grondstoffen: Energie en granen in focus terwijl metalen op adem komen

Grondstoffen: Energie en granen in focus terwijl metalen op adem komen

Ole Hansen

Hoofd Strategie Commodities/Grondstoffen

Samenvatting:  Energie en granen schitteren terwijl metalen een pauze inlassen. Ontdek de belangrijkste trends en marktbepalende factoren voor grondstoffen in het derde kwartaal van 2024.


Dit artikel is onderdeel van onze Quarterly Outlook. U kunt alle artikelen vinden op onze speciale Outlook-pagina. Meer weten? Kijk dan ook het (Engelstalige) webinar met Peter Siks en Peter Garnry van 2 juli.

In het kort

  • Robuuste groei en productie-uitdagingen blijven grondstoffen ondersteunen. 

  • Edelmetalen en industriële metalen kunnen een pauze inlassen wanneer beleggers zich aanpassen aan hogere prijzen, voordat ze tegen het einde van het jaar weer omhoog gaan. 

  • Ruwe olie in de bandbreedte zal herstellen, gesteund door de 'streep in het zand'-prijs van OPEC en een sterke zomervraag naar mobiliteit en koeling.

Metaalsector neemt adempauze in Q3

In 2024 concentreerden we ons op de metaalsector als potentiële winnaar voor het jaar en daarna. Daarbij benadrukten we waarom er een einde kwam aan de jarenlange consolidatie.  Op dit moment is de Bloomberg Commodity Total Return Index meer dan 5% gestegen voor het jaar, waarbij alle sectoren behalve granen aan deze stijging hebben bijgedragen. 

Ondanks een terugval in de energiesector tijdens het tweede kwartaal als gevolg van een teruglopende  geopolitieke risicopremie, bleven metalen stijgen. Goud en koper bereikten nieuwe recordhoogtes alvorens te pauzeren, en zilver bereikte niveaus die in 13 jaar niet waren gezien. 

Een robuuste vraag, productie-uitdagingen voor de belangrijkste grondstoffen en het vooruitzicht van lagere financieringskosten ondersteunen een fase van het laten groeien van de voorraden.  

Deze factoren kunnen de Bloomberg Commodity Total Return Index naar een jaarwinst van +10% stuwen. Hoewel we positief blijven voor het komende kwartaal, zien we de energie- en landbouwsectoren als potentiële winnaars. De metaalsectoren zullen naar verwachting consolideren nu beleggers zich aanpassen aan hogere prijzen. Industriële metalen hebben een herstel van de Chinese vraag nodig om hogere prijzen in dit stadium te rechtvaardigen.  


Ruwe olie gesteund door duidelijke grens OPEC; granen kwetsbaar voor weersvolatiliteit   

De energiesector zag de vraag naar ruwe olie en brandstof in het tweede kwartaal meer afnemen dan verwacht. Onze verwachting is dat de robuuste vraag in het derde kwartaal zal terugkeren, gedreven door toegenomen mobiliteit en een grote vraag naar energie voor koeling tijdens seizoensgebonden hittegolven in het Midden-Oosten en Azië. Dit plus de productiebeperkingen van de OPEC ondersteunen onze positieve sectorvooruitzichten, die ook aardgas omvatten. We verwachten dat Brent crude binnen een brede bandbreedte van USD 75 tot USD 90 blijft.

De graansector vertoont tekenen van herstel, na bijna twee jaar van verliezen. Dit is deels te danken aan het terugdraaien van short posities door speculanten die een record netto shortpositie hadden net voor een uitdagende start van het huidige groeiseizoen.

Ongunstige weersomstandigheden van Zuid-Brazilië tot Europa en Rusland hebben de bezorgdheid over het herstel van de voorraden doen toenemen. De tarweproductie in Rusland is aanzienlijk naar beneden bijgesteld, maar dit werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve vooruitzichten voor de Amerikaanse productie. Droge weersomstandigheden in de belangrijkste productiegebieden zullen 'soft commodities’ zoals cacao, koffie en suiker, waarschijnlijk blijven ondersteunen.


Metalen nemen een adempauze na recordhoogte  

Koper bereikte eerder dit jaar een recordhoogte. Hoewel we geloven in het opwaartse traject op lange termijn, suggereert de huidige zwakke vraag in China, waar de voorraden zijn gestegen tot een hoogte die tot het pandemische tijdperk behoort, dat de timing niet goed was.

Zoals Peter Garnry benadrukte in zijn vooruitblik op aandelen, is de elektrificatie van de wereld een game changer voor koper, de nummer één geleider van elektriciteit. Maar terwijl de langetermijnvooruitzichten wijzen op hogere koperprijzen, moeten de kortetermijnvooruitzichten verbeteren voordat de prijzen uiteindelijk hoger gaan. Deze ontwikkeling die zich waarschijnlijk niet echt zal voordoen vóór 2025 en daarna, wanneer  nieuw aanbod begint op te drogen.

De stijging van goud en zilver in het eerste halfjaar kan leiden tot een periode van consolidatie, terwijl beleggers zich aanpassen aan hogere prijzen. Maar over het algemeen zien we geen grote verandering in de reden om edele metalen te bezitten. Hier komt het vooruitzicht van Amerikaanse renteverlagingen in de tweede helft van het jaar die ETF-beleggers terug kunnen aantrekken - een groep die sinds 2022 netto verkoopt – nog bij. Zodoende voorzien we hogere prijzen aan het einde van het jaar.

De aankoop door centrale banken, een van de belangrijkste motoren achter de goudrally van de afgelopen jaren, kan op korte termijn ook vertragen, zoals blijkt uit de People's Bank of China, die haar aankopen in mei stopzette na 18 maanden non-stop aankopen.

Wij handhaven daarom ons koersdoel voor het einde van het jaar voor goud op USD 2.500 per ounce en verhogen zilver naar USD 35 per ounce.   

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland