Toelichting Saxo Morningstar Moat Portfolio Q2 2017

Verhandelde instrumenten:Aandelen
Assetcategorieën:Wereldwijde aandelen (exclusief Emerging Markets)
Beleggingsstijl:Fundamentele analyse met nadruk op kwaliteit en waarde
Kwartaalrendement:-1,34% (na kosten)
Q1 2017 volatiliteit dagrendement:0,83%


Marktoverzicht

Het staat buiten kijf dat het beleggingssentiment in het tweede kwartaal van 2017 werd gedomineerd door de verkiezingen, waarbij de opluchting over de uitslag in Frankrijk in april werd tenietgedaan door de negatieve stemming rond de Britse verkiezingen van begin juni.

Ondanks dit alles waren de markten redelijk veerkrachtig; ze bleven een stijgende lijn vertonen. De US Federal Reserve hield vast aan het uitgestippelde traject, met aanpassingen op 16 december, 17 maart en nu 17 juni. De markt had hierop grotendeels geanticipeerd waardoor er weinig impact op de waardering was. Belangrijker in dit kwartaal was dat de euro en het pond werden opgedreven door de vermeende stabiliteit in de Europese Unie en de geruchten over maatregelen van de centrale banken. De euro liep uit op de US dollar en de yen, terwijl ook het pond gedurende het kwartaal steeg, zij het in mindere mate. Zowel aandelen als vastrentende effecten behaalden positieve resultaten in Europa, hoewel het Verenigd Koninkrijk op het laatste moment een terugslag beleefde omdat de markt worstelde met de onbesliste verkiezingen en de gevolgen voor de Brexit-onderhandelingen.

In breder perspectief was het, afgezien van wisselkoersveranderingen, een resoluut en positief kwartaal voor beleggers. Zowel ontwikkelde als opkomende markten boekten gezonde rendementen. Het meest in het oog springend waren de excellente resultaten in sectoren die worden geassocieerd met 'kwalitatieve groei', vooral technologie en gezondheid.

Gedurende een groot deel van het kwartaal volgden de vastrentende effecten hetzelfde patroon, met positieve rendementen die een curieuze correlatie met de aandelenprestaties vertonen. De laatste handelsweek veranderde het landschap echter enigszins, toen de obligatieopbrengsten stegen op basis van de angst dat het losse monetaire beleid van de centrale banken op zijn eind zou lopen. Dat gezegd zijnde bleef het geaggregeerde mondiale rendement ongeveer in lijn met dat van de schulden in opkomende markten en hoogrentende schulden. Alle drie markten leverden zo'n 3% op in USD.

Het meest opmerkelijk is de voortgaande afkalving van de grondstoffenprijzen. De olieprijs ging dit kwartaal aanzienlijk omlaag, waardoor abnormale druk is ontstaan op commodity-gerelateerde assets. De sectoren energie en materialen hebben in dit licht redelijk weerstand geboden. Hier zijn de prijzen minder gedaald.

Prestaties van de portefeuille

April-2,2%
Mei-2,7%
Juni3,4%

Best presterende posities

  • Valeant Pharmaceuticals is een gespecialiseerd mondiaal farmaceutisch bedrijf dat zich richt op merklabelproducten voor de dermatologische, gastro-intestinale en oogheelkundige markt. De aandelenkoers steeg in Q2 2016, toen de markt positief reageerde op de aanstelling van de nieuwe CEO Joseph Papa, die uitgebreide ervaring in de farmaceutische industrie had. Op dit moment adviseert Morningstar Investment Europe Ltd. het resultaat van Q2 te gelde te maken en de positie te verkopen. Morningstar meent dat de schuldenproblematiek van het bedrijf de herinvesteringen in de onderneming en de pijplijn bemoeilijkt die noodzakelijk zijn voor een duurzaam rendement op langere termijn.
  • SINA Corp is een vooraanstaand online-mediabedrijf in China. Het levert dienst als Sina.com (portal), Weibo (social media) en Sina mobile (mobiel portal en mobiele apps). Het aandeel heeft goed gepresteerd, vooral in de maand mei, grotendeels dankzij de nieuwe commerciële service van Weibo, dat is begonnen met social advertising op basis van interesses. Weibo is de belangrijkste groeimotor. De positie wordt aangehouden in Q3 2017.
  • Vertex Pharmaceuticals ontdekt en ontwikkelt moleculaire geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige ziekten. De aandelenkoers van het bedrijf is in Q2 17 blijven stijgen dankzij goed ontvangen nieuws over middelen tegen taaislijmziekte (cystic fibrosis). Bovendien boekte Vertex door de snelle lancering van het middel Orkambi een sterke omzetgroei in het eerste kwartaal. Na de sterke stijging in de richting van de geschatte reële waarde is de positie aan het eind van het kwartaal gesloten en uit de portefeuilles gehaald.

Slechtst presterende posities

  • Het belangrijkste bezit van Vocus Group is haar infrastructuurnetwerk, dat bestaat uit 1900 km glasvezel in negen Australische steden en 4600 km glasvezel tussen de steden van Nieuw-Zeeland. Vocus heeft in een korte periode een aantal overnames gedaan, waardoor een negatief sentiment jegens de aandelenkoers is ontstaan. De positie wordt tot in Q3 aangehouden, onder erkenning dat het volledig geïntegreerde businessmodel van Vocus inhoudt dat het glasvezetnet de basis is van alle activiteiten en dat de eigendom van deze infrastructuur Vocus een materieel kostenvoordeel ten opzichte van concurrenten oplevert.
  • Cameco Corp is een Canadees uraniummijnbouwbedrijf. De aandelenkoers van Cameco heeft geleden onder aanvoerproblemen en een negatief sentiment tegenover kernenergie. Zuid-Korea heeft nucleaire plannen geschrapt en Duitsland is van plan om voor 2022 alle atoomcentrales te sluiten. De positie wordt tot in Q3 17 aangehouden omdat de verdere uitputting van secundaire uraniumvoorraden de aanvoer uit de mijnen bij toenemende mondiale vraag belangrijker maakt, waardoor de prijzen zullen stijgen. Bovendien bezit Cameco een aantal van de meest hoogwaardige uraniumafzettingen ter wereld: de McArthur River Mine in Saskatchewan bevat ertsconcentraties die 100 keer zo hoog zijn als het gemiddelde in de uraniumindustrie.
  • Embraer SA ADR is een toonaangevend aerospace-bedrijf met een aanmerkelijk marktaandeel op het gebied van regionale vliegtuigen, een uitgebreid aanbod van zakenvliegtuigen en het transportvliegtuig KC-390. De positie wordt in Q3 gehandhaafd, voornamelijk vanwege de hoge toegangsbarrières voor de commerciële luchtvaart. Ondanks nieuwkomers op de markt voor regionale vliegtuigen heeft Embraer zijn leidende positie weten te handhaven, vooral dankzij de immateriële assets die het de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd met zorgvuldige investeringen in zijn productportfolio.

Vooruitzichten

Ook in de toekomst blijven we leven in een wereld van gezond optimisme, goede rendementen en een onzekere basis. Het gevaar hiervan is natuurlijk dat de kans op toekomstige zwakte wordt vergroot wanneer koersen uitstijgen boven de waarde op basis van hun fundamentals. Vanuit het oogpunt van portefeuillesamenstelling betekent dit dat we ons verstand erbij moeten houden en gedisciplineerd moeten navigeren op weg naar ons doel op lange termijn.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.