Toelichting Macro FX Trading Q2 2017

Verhandelde instrumenten:FX Spot
Assetcategorieën:FX
Beleggingsstijl:Discretionair (niet-systematisch), macroanalyse, technicals
Kwartaalrendement:1,42% (na service fee maar voor eventuele performance fee)
Q1 2017 volatiliteit dagrendement:1,14%
Gemiddeld aantal transacties per week:10,3 (sinds oprichting)

Marktoverzicht

Het tweede kwartaal van 2017 (Q2) werd bepaald door verkiezingsresultaten in Europa, een aanvankelijke neerwaartse beweging in de mondiale obligatieopbrengsten, de USD en nog een neerwaartse beweging van de impliciete volatiliteit als gevolg van steeds hoger genoteerde assets. In juni zagen we echter een belangrijke verandering van toon bij de US Fed en de Europese Centrale Bank (ECB) ten aanzien van plannen voor balansvermindering met het oog op het derde mandaat voor financiële stabiliteit van de US Fed. Dit zal waarschijnlijk de toon zetten voor Q3.

In Europa steeg de euro toen de politieke risico's en perifere spreads afnamen na de overwinning van Emmanuel Macron op Marine Le Pen in de strijd om het Franse presidentschap, waardoor president Mario Draghi van de ECB kon aangeven dat Quantitative Easing (QE) later in het jaar kan worden verminderd, met alle gevolgen vandien voor Europese en zelfs mondiale rendementen.

In het Verenigd Koninkrijk profiteerde het GBP aanvankelijk van de aankondiging van de vroegtijdige Britse verkiezingen, waarvan een versterking van de positie van de Conservatieve Partij (de Tory's) in de aanloop naar de Brexit-onderhandelingen werd verwacht. Een rampzalige campagne van de Tory's speelde echter de grootste oppositiepartij, Labour, in de kaart en leidde tot een parlement zonder meerderheid en een verschuiving naar links en antibezuinigingssentimenten. Gilts (Britse staatsobligaties) waren kwetsbaar als gevolg van de politieke onrust en een strengere opstelling van de Bank of England. Ook dit zette de toon voor Q3.

In de VS gaven de soft data, met name over de inflatie, een forse daling aan voor de USD. Toch gaf de US Fed aan dat men hieraan voorbij wilde gaan. De Fed presenteerde plannen voor kwantitatieve aanscherping op zijn vergadering van 17 juni, klaarblijkelijk met het oog op ongebreidelde aandelenkoersen van Facebook, Amazon, Netflix en Google (FANG), te midden van andere assets en de over het algemeen lage marktvolatiliteit.

Prestaties van de portefeuille

April -3,3%
Mei +10,8%
Juni -5,3%.

De portefeuille beleefde een positief kwartaal met winst op long europosities na de eerste ronde van de Franse verkiezingen tot in mei, toen de boekwaarde met 10,8% steeg. Sommige winsten zijn na grillige koersbewegingen in de laatste weken van juni weer verloren gegaan bij tegenstrijdige commentaren van centrale banken.

Vooruitzichten

De tweede helft van 2017 belooft een interessante periode te worden met toenemende volatiliteit in verschillende assetcategorieën. Deze verwachting is gebaseerd op de wens van de centrale banken om een deel van de liquiditeit weg te nemen die de laatste jaren de markten heeft gestuurd. Er zal daarom scherp worden gelet op opbrengsten, risico's en de vorm waarin de rendementscurves zich ontwikkelen.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.