Toelichting Commodity Focus Q2 2017

Verhandelde instrumenten:CFD's
Assetcategorieën:Commodities
Beleggingsstijl:Trends
Kwartaalrendement:17,56% (na service fee maar voor eventuele performance fee)
Q1 2017 volatiliteit dagrendement:1,83%
Gemiddeld aantal transacties per week:10,2 (sinds oprichting)


Marktoverzicht

In afwijking van de hausseverwachtingen die begin 2017 tot reflatiehandel leidden, daalde de Bloomberg Commodity Index in het tweede kwartaal van 2017 (Q2). Deze zakte zelfs onder het laagste punt dat in de periode (Q3) 2016 – (Q1) 2017 was bereikt.

Ten aanzien van landbouw en soft commodities is de verschuiving van El Niño naar La Niña de katalysator geweest voor belangrijke veranderingen in weerpatronen en oogstverwachtingen op de hele wereld. De internationale graanvoorraden slinken momenteel na de recordomvang van 2016/17, en het voorspelde abnormaal warme weer heeft tot bezorgdheid geleid over negatieve gevolgen voor de opbrengsten in de VS. Daarentegen worden soft commodities goed verkocht op basis van verwachte betere aanvoer in de jaren 2017/18.

In de energiesector heeft de belangrijke toename van de olieproductie door de Verenigde Staten (fracking) de markten voor ruwe olie aangemoedigd om geopolitieke risico's te negeren en zich te focussen op het onvermogen van de OPEC en Rusland om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Het resultaat was een daling van 20%, waarmee wordt voldaan aan de technische definitie van een bear-markt. De olieprijs lijkt echter een halve cyclus voor te lopen op de handelaars en blijft consequent dalen in het zicht van (ogenschijnlijk) prijsopdrijvend nieuws en stijgen in het zicht van (ogenschijnlijk) prijsverlagend nieuws. Dit patroon lijkt zich in de nabije toekomst voort te zetten.

Industriële metalen hebben zich hersteld in reactie op stabilisatie in de Chinese economie en zijn nu technisch gesproken op weg naar een bull-markt. Toch lijkt een extra katalysator vereist te zijn om de energie voor de volgende stap te genereren. Edelmetalen zijn veel verkocht als gevolg van afnemende inflatiezorgen doordat de inflatie is gedaald in het kielzog van de voornoemde daling van de energieprijzen.

Prestaties van de portefeuille

April0%
Mei-0,1%
Juni17,7%

De portefeuille begon het kwartaal met short posities in de sectoren landbouw en metalen. Aanvullende shorts kwamen uit de energiesector. De meeste short posities waren gematigd winstgevend en sommige waren zeer winstgevend. Bepaalde short posities in de landbouw werden gesloten toen de prijzen tegen het einde van het kwartaal fors begonnen te dalen.

Vooruitzichten

Hoewel de recente veranderingen in de richting van de grondstoffenprijsontwikkeling zijn veroorzaakt door fundamentals, heeft de reactie van de financiële wereld veel van de prijzen, in het bijzonder van granen, waarschijnlijk te snel te hoog opgedreven.

Om die reden zijn op sommige posities deels winsten gerealiseerd, terwijl de resterende exposure naar verwachting snel zal dalen in het begin van Q3. De strategy manager gelooft echter niet dat de rol van de actuele thema's rond weer, politiek en economie is uitgespeeld en verwacht daarom veel van de posities later in Q3 2017 weer in te nemen tegen gunstiger condities.

De short posities in metalen zullen worden uitgebreid als ze verder dalen ten opzichte van de huidige niveaus. Dit geldt me name voor platina en zilver, die technisch het meest kwetsbaar schijnen. Wat er ook gebeurt, trailing stops zullen zich waarschijnlijk in de richting van de koerstrend bewegen en de exposure zal waarschijnlijk worden verkleind in geval van contrabewegingen, niet omdat de trend is veranderd maar om de volatiliteit van het portefeuillerendement te verminderen.