Toelichting Balanced Portfolios Q2 2017

Marktoverzicht

De wereldwijde aandelenmarkten waren over het algemeen positief gestemd in het tweede kwartaal (Q2) van 2017. Er werden met name sterke rendementen geboekt in opkomende markten en Japan. Het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa sloten het kwartaal iets zwakker af, maar behaalden over het geheel genomen wel een positief resultaat.

Politieke ontwikkelingen beheersten het nieuws in het begin van het kwartaal, al hadden ze geen uitgesproken effect op de markten. De Franse presidentsverkiezingen verliepen tamelijk rustig met de gemakkelijke overwinning van Macron op Le Pen. In de VS leidde het besluit van president Trump om FBI-directeur James Comey te ontslaan tot een van de grootste aandelenuitverkopen van het jaar. Daarna herstelden de aandelenkoersen zich overigens onmiddellijk, al is het onderzoek naar de connecties met Rusland verre van afgerond.

Drie van de grootste centrale banken spanden zich in om de markt voor te bereiden op een aanscherping van het monetaire beleid. De Fed voerde een nieuwe renteverhoging door en zal naar verwachting later dit jaar een balansreductiebeleid aankondigen. De Bank of England praat in elk geval over renteverhoging. Misschien wel de grootste verrassing van het kwartaal was dat de retoriek van de ECB definitief een strengere toon kreeg. Hoewel de inflatie in de VS en de Eurozone nog altijd laag is, menen Janet Yellen en Mario Draghi dat de huidige kwalitatieve inflatiecijfers te danken zijn aan overgangseffecten. Deze zouden volgens hen zonder een meer ondersteunend monetair beleid verloren gaan.

Internationale aandelen in de ontwikkelde wereld presteerden dit kwartaal beter dan aandelen in de VS, ondanks een zwakke periode in juni voor Europese en Britse aandelen. Aandelen in opkomende markten – de sterkste regio van 2017 – behaalden dit kwartaal zeer solide rendementen.

Vastrentende assets ontwikkelden zich over het algemeen positief. In overeenstemming met de huidige risicobereidheid presteerden investment grade-bedrijfsobligaties met hoog rendement het sterkst. Dat neemt niet weg dat ook met Amerikaanse en Europese staatsobligaties bescheiden winsten werden geboekt.

Grondstoffen kregen over de volle breedte klappen, waarbij de zwakke prijs van ruwe olie de weg naar beneden aangeeft. Hoewel structurele verschuivingen in vraag en aanbod de olieprijs waarschijnlijk laag houden, stond ook het goud dit kwartaal zwak ondanks toegenomen geopolitieke spanningen en een heel kwetsbare US dollar.

Prestaties van de portefeuille

Het resultaat was in het tweede kwartaal van 2017 negatief voor elk van de zes risicoprofielen, al blijven de rendementen over het eerste halfjaar als geheel positief. In dit kwartaal deden met name de aandelen in de VS en de Pacific, met uitzondering van Japan, afbreuk aan het totale rendement als gevolg van valutarisico's. Positieve bijdragen kwamen van Europese (Minimum Volatility ETF), Japanse en Amerikaanse aandelen gehedged in EUR.

Voor de behoudende en gematigde profielen waren Duitse staatsobligaties de minpunten in de vastrentende component van hun portefeuilles. Voor het agressieve profiel waren de prestaties van de vastrentende component vlak.

Bij alle profielen hadden de posities in gediversifieerde commodities het gehele kwartaal een negatieve invloed, terwijl ook de totale EUR/USD-waardering voor tegenwind in de portefeuilles zorgde.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.