Richtlijnen voor documenten

Legitimatiebewijs 

Het document moet geldig en afgegeven zijn door een bevoegde overheidsinstantie. Het document dient uw naam, foto en handtekening te bevatten. Het moet een van de volgende documenten zijn:

  • Identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • Paspoort

Bewijs van woonadres

Dit moet betrekking hebben op uw vaste woonadres en de volgende elementen bevatten; volledige naam, straatnaam en huisnummer, postcode en plaats. Eveneens mag dit bewijs niet ouder zijn dan 3 maanden.

  • Bankafschrift
  • Belastingaanslag
  • Verblijfsdocument
  • De rekening van een energiebedrijf of provider (bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, internet of vaste telefonie). Deze moet betrekking hebben op een dienst die fysiek wordt geleverd op het woonadres, niet voor mobiele internet- of telefoniediensten.

Als u niet in Nederland woonachtig bent, zal u twee verschillende documenten uit bovenstaande lijsten moeten voorleggen als bewijzen van identiteit en woonadres.

Bovenstaande lijsten bevatten de meest gebruikelijke documentatie. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw land van verblijf kunnen aanvullende documenten worden opgevraagd.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland