Richtlijnen voor documenten

Identiteitsbewijs 

Het document moet geldig zijn en afgegeven zijn door een bevoegde overheidsinstantie. Het document dient uw naam, foto en handtekening te bevatten. Het moet een van de volgende documenten zijn:

  • Identiteitskaart
  • Paspoort

Bewijs van adres

Dit moet betrekking hebben op uw vaste woonadres en moet volgende elementen bevatten; naam, voornaam, straatnaam en huisnummer, postcode en plaats. Eveneens mag dit bewijs niet ouder zijn dan 6 maanden.

  • Bankafschrift of kredietkaartafschrift
  • Belastingaanslag
  • Verblijfskaart
  • De rekening van een energiebedrijf of provider (bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, internet of vaste telefonie). Deze moet betrekking hebben op een dienst die fysiek wordt geleverd op het woonadres, niet voor mobiele internet- of telefoniediensten.

Als u niet verblijft in Nederland (niet-resident) zal u twee verschillende documenten uit bovenstaande lijsten moeten voorleggen als bewijzen van identiteit en woonst.

Bovenstaande lijsten bevatten de meest gebruikelijke documentatie. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw land van residentie kunnen bijkomende documenten worden opgevraagd.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.