Richtlijnen voor documenten

LOW (+creditcard)

Identiteitsbewijs 

Dit dient uw naam, burgerservicenummer, foto en handtekening te bevatten. Dit mag een van de volgende documenten zijn:

 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Nationale identiteitskaart

Het document moet:

 • geldig zijn
 • zijn afgegeven door een bevoegde overheidsinstantie.

Bewijs van adres

Deze moet uw vaste woonadres (naam, adres, plaats en land van vestiging) bevatten. Het bewijs van adres mag niet gelijk zijn aan uw identiteitsbewijs. Er zijn in totaal twee verschillende documenten vereist. Dit mogen de volgende documenten zijn:

 • Belastingaanslag of bankafschrift (van minder dan 6 maanden geleden)
 • Door een overheidsinstantie afgegeven verzekeringsbewijs of medische kaart
 • Nationale identiteitskaart
 • Rekening van een energiebedrijf of provider (bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, vast internet of vaste telefonie) die in de afgelopen zes maanden aan u is verstuurd. Deze moet betrekking hebben op een dienst die fysiek wordt geleverd op het woonadres.
 • Een adresbevestiging of verklaring van inschrijving van de gemeente, niet ouder dan zes maanden.

Geld storten per creditcard

De minimaal vereiste storting voor het openen van een rekening bij Saxo bedraagt 2.000 EUR. Als u het geld wilt storten met behulp van een creditcard, wordt u verzocht een foto van de voorzijde van uw creditcard te uploaden (als bewijs dat de kaart in uw bezit is).

Belangrijk:
Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat u de met een X aangeduide cijfers onleesbaar maakt:  0000 00XX XXXX 0000 (Alleen de eerste zes en de laatste vier cijfers hoeven leesbaar te zijn.)

MEDIUM (+creditcard)

Identiteitsbewijs

Dit dient uw naam, burgerservicenummer, foto en handtekening te bevatten. Het mag een van de volgende documenten zijn:

 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Nationale identiteitskaart

Bewijs van adres

Deze moet uw vaste woonadres (naam, adres, plaats en land van vestiging) bevatten. Het bewijs van adres mag niet gelijk zijn aan uw identiteitsbewijs. Er zijn in totaal twee verschillende documenten vereist. Dit mogen de volgende documenten zijn:

 • Belastingaanslag (van minder dan 6 maanden geleden)
 • Door een overheidsinstantie afgegeven verzekeringsbewijs of medische kaart
 • Nationale identiteitskaart
 • Een adresbevestiging of verklaring van inschrijving van de gemeente, niet ouder dan zes maanden.

Het van overheidswege verstrekte identiteitsbewijs en het bewijs van adres moeten: 

 • geldig zijn;
 • zijn afgegeven door een bevoegde overheidsinstantie.

Geld storten per creditcard

De minimaal vereiste storting voor het openen van een rekening bij Saxo bedraagt 2.000 EUR. Als u het geld wilt storten met behulp van een creditcard, wordt u verzocht een foto van de voorzijde van uw creditcard te uploaden (als bewijs dat de kaart in uw bezit is), samen met een gewaarmerkte kopie van uw identiteitsbewijs.
Belangrijk: Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat u de met een X aangeduide cijfers onleesbaar maakt:  0000 00XX XXXX 0000 
Alleen de eerste zes en de laatste vier cijfers hoeven leesbaar te zijn.

Instanties die namens de overheid kunnen waarmerken: Ambassadepersoneel, notarissen, accountants, advocaten, Saxo Bank-medewerkers.

MEDIUM (met uitzondering van: Qatar, Bahrein, VAE, Saudi-Arabië, Jordanië en Oman)

Identiteitsbewijs 

Dit dient uw naam, burgerservicenummer, foto en handtekening te bevatten. Houd er rekening mee dat er twee vormen van identificatie vereist zijn. Dit mogen de volgende documenten zijn: 

 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Nationale identiteitskaart 

Bewijs van adres 

Deze moeten uw vaste woonadres (naam, adres, plaats en land van vestiging) bevatten. Het bewijs van adres mag niet gelijk zijn aan uw identiteitsbewijs. Er zijn in totaal drie verschillende documenten vereist (twee identiteitsbewijzen en één bewijs van adres). Dit mogen de volgende documenten zijn: 

 • Belastingaanslag (van minder dan 6 maanden geleden)
 • Door een overheidsinstantie afgegeven verzekeringsbewijs of medische kaart
 • Nationale identiteitskaart.  
 • Het van overheidswege verstrekte identiteitsbewijs en het bewijs van adres moeten:
 • geldig zijn;
 • zijn afgegeven door een bevoegde overheidsinstantie.

Als bovengenoemde van overheidswege verstrekte documenten in uw land van vestiging niet bestaan, dient u een van de volgende documenten te overleggen:

 • Huurovereenkomst op uw naam
 • Aanstellingsbrief (van minder dan 6 maanden geleden)
 • Bankafschrift van een door de overheid erkende instelling (van minder dan 6 maanden geleden)
 • Afschrift van een door de overheid erkend energiebedrijf of provider (van minder dan 6 maanden geleden)

MEDIUM-HIGH

Identiteitsbewijs

Dit dient uw naam, burgerservicenummer, foto en handtekening te bevatten. Dit mag een van de volgende documenten zijn:

 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Nationale identiteitskaart

Bewijs van adres

Dit moet uw vaste woonadres (naam, adres, plaats en land van vestiging) bevatten. Het bewijs van adres mag niet gelijk zijn aan uw identiteitsbewijs. Er zijn in totaal twee verschillende documenten vereist. Dit mogen de volgende documenten zijn:

 • Belastingaanslag (van minder dan 6 maanden geleden)
 • Door een overheidsinstantie afgegeven verzekeringsbewijs of medische kaart
 • Nationale identiteitskaart

Het van overheidswege verstrekte identiteitsbewijs en het bewijs van adres moeten:

 • geldig zijn;
 • zijn afgegeven door een bevoegde overheidsinstantie.
 • Een gewaarmerkte kopie van het origineel. Instanties die deze documenten kunnen waarmerken: ambassadepersoneel, notarissen, accountants, advocaten, (fysiek aanwezige) Saxo Bank-medewerkers, financiële instellingen met een bankvergunning, gevestigd in het land waar de aanvrager/klant woonachtig is. Het waarmerk zelf mag niet ouder dan 6 maanden zijn en de uitgevende en waarmerkende instantie mogen niet een en dezelfde zijn.