ICAAP- en risicorapporten

De Saxo Group publiceert regelmatig ICAAP- en risicorapporten in overeenstemming met de voorschriften voor de Deense financiële sector.  

Het doel van een ICAAP-proces (Internal Capital Adequacy Assessment Process) is het vaststellen van een adequate kapitalisatie van de Bank, rekening houdend met risico's uit het verleden en toekomstige risico's voortvloeiend uit groei, nieuwe markten en uitbreiding van de productportfolio.

Een volledig ICAAP-proces wordt zo vaak als nodig uitgevoerd, maar ten minste één keer per jaar. De niveaus van de kapitaaltoereikendheid, aangepast voor het lopende limietgebruik, worden per kwartaal gerapporteerd aan de Danish Financial Supervisory Authority (FSA).

Conform de verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation, CRR) is Saxo Bank A/S verplicht om informatie bekend te maken over de risico's voor de Bank en het beleid met betrekking tot risicobeheer, de berekening van kapitaalvereisten, eigen fondsen, hefboomwerking, liquiditeit en activavorderingen. 

Saxo Bank verzoekt u om de volgende risicorapporten te lezen.