ICAAP- en risicorapporten

De Saxo Group publiceert regelmatig ICAAP- en risicorapporten in overeenstemming met de voorschriften voor de Deense financiële sector.  

Het doel van een ICAAP-proces (Internal Capital Adequacy Assessment Process) is het vaststellen van een adequate kapitalisatie van de Bank, rekening houdend met risico's uit het verleden en toekomstige risico's voortvloeiend uit groei, nieuwe markten en uitbreiding van de productportfolio.

Een volledig ICAAP-proces wordt zo vaak als nodig uitgevoerd, maar ten minste één keer per jaar. De niveaus van de kapitaaltoereikendheid, aangepast voor het lopende limietgebruik, worden per kwartaal gerapporteerd aan de Danish Financial Supervisory Authority (FSA).

Conform de verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation, CRR) is Saxo Bank A/S verplicht om informatie bekend te maken over de risico's voor de Bank en het beleid met betrekking tot risicobeheer, de berekening van kapitaalvereisten, eigen fondsen, hefboomwerking, liquiditeit en activavorderingen. 

Saxo Bank verzoekt u om de volgende risicorapporten te lezen.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.