terug
Details Cookies
Nederland
Belangrijke informatie over margeproducten

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een groot risico met zich mee op het snel verliezen van geld als gevolg van hefboomwerking. Op 70% van de particuliere beleggingsrekeningen wordt geld verloren bij het verhandelen van CFD's bij deze provider. Bedenk of u begrijpt hoe CFD's, FX of onze andere producten werken en of u zich het grote risico van verlies van uw geld kunt veroorloven.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Dit is nodig om het functioneren van de site mogelijk te maken, te optimaliseren en te analyseren, maar ook om u gepersonaliseerde advertentie-inhoud te kunnen bieden en u in staat te stellen verbinding te maken met sociale media. Als u 'Alles accepteren' kiest, stemt u in met het gebruik van cookies en de daarmee gepaard gaande verwerking van persoonlijke gegevens. Selecteer 'Instemming beheren' om uw instemmingsvoorkeuren te beheren. U kunt te allen tijde uw voorkeuren wijzigen of uw instemming intrekken op de pagina met cookiebeleid. U kunt ons cookiebeleid hier en ons privacybeleid hier bekijken

Uitgebreide informatie

Saxo is ervan overtuigd dat openheid en transparantie, in combinatie met een volledige belangenovereenkomst tussen aanbieders en klanten, een reële mogelijkheid bieden om onderscheid te maken tussen partijen die toegang tot de markt realiseren. Om te laten zien dat zij streeft naar de bevordering van integriteit en vertrouwen in de financiële sector, heeft Saxo het initiatief genomen om uitgebreide informatie te verstrekken als middel om meer vertrouwen bij klanten te wekken, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen wanneer zij een tussenpersoon kiezen.

Wij publiceren deze informatie in een tijd waarin het toezicht op brokers strenger is geworden, vooral ten aanzien van wettelijke voorschriften. Wij geven hiermee gevolg aan de aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Britse Financial Conduct Authority (FCA) om aanvullende gegevens bekend te maken teneinde beleggers beter te beschermen door de risico's van FX- en CFD-producten voor particuliere beleggers te verminderen.

De verstrekte informatie is gebaseerd op gegevens over de laatste 12 maanden en over het vorige kalenderkwartaal die zijn verzameld bij de gehele Saxo Bank Group.

1. Wat is het gemiddelde percentage van uw nominale posities dat u als marktrisicopositie hebt gehedged?

Totaal FX in 2018*99,6%
Indices CFD's in 201898,1%

*Primaire FX Spot & Forward-activiteiten van Saxo Bank Group, exclusief Prime DMA.

Waarom dit belangrijk is: Dit cijfer geeft aan wat de gemiddelde nettopositie van klanten is die volledig is gehedged op een willekeurig moment tijdens de handelsdag, hetzij intern door tegengestelde belangen van andere klanten, hetzij extern in de markt. Hoe hoger het percentage, hoe kleiner het potentiële belangenconflict dat een broker kan hebben wanneer hij als lastgever tegenover zijn klant staat.  Een verantwoordelijke broker mag de winstgevendheid van een klant niet in aanmerking nemen bij het bepalen van een hedgingstrategie.


2. Wat is uw netto opbrengst en hoe verhoudt zich die tot het totale vermogen dat u voor klanten in beheer heeft (assets under management, AUM)?

De opbrengst van Saxo in 2018 bedroeg EUR 370 miljoen (DKK 2,7 miljard), dat is slechts 2,4% van de AUM van klanten.

Waarom dit belangrijk is:  Hoe lager dit percentage, hoe waarschijnlijker het is dat een broker een omgeving creëert die verantwoorde handelspraktijken bevordert en succes voor zijn klanten oplevert. Daarnaast is het van belang om de verhouding tussen vreemd vermogen en winstgevendheid te onderzoeken, aangezien Saxo de strategische beslissing heeft genomen om zijn klanten geen onverantwoord hoge hefboomwerking aan te bieden. Wij zien erop toe dat de hefboomwerking die we onze klanten aanbieden, overeenstemt met dynamische marktomstandigheden, rekening houdend met volatiliteitsniveaus en beschikbare liquiditeit die van tijd tot tijd verantwoorde limieten aan de inzet van vreemd vermogen vereisen om klanten te beschermen tegen negatieve marktomstandigheden.


3. Wat is uw huidige beheerd vermogen (AUM) en hoe heeft dit zich de laatste vijf jaar ontwikkeld?

Saxo's huidige AUM bedraagt ongeveer EUR 16,0 miljard (DKK 120 miljard). Dit betekent meer dan een verdubbeling in de afgelopen vijf jaar, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 25% jaar op jaar.

Waarom dit belangrijk is: Het AUM verandert in het algemeen als gevolg van de in- en uitstroom van geld bij een broker. Het fluctueert ook mee met veranderingen in de waarde van de onderliggende beleggingen op klantrekeningen. Een toename van het AUM toont aan dat consumenten een broker vertrouwen met hun geld en duidt erop dat een broker een klantenbestand wil en kan aantrekken dat winstgevend is of anderszins tevreden over zijn prestaties is.


4. Neemt u of enig met de groep gelieerd bedrijf posities voor eigen rekening in?

Nee

Waarom dit belangrijk is: Handel voor eigen rekening leidt tot mogelijke belangenverstrengeling wanneer een broker optreedt als lastgever tegenover zijn klanten. Dit kan onder meer leiden tot misbruik van orders, posities en andere informatie van klanten, en tot een toename van het risico op de balans met als gevolg minder zekerheden voor de middelen van de klanten indien de broker in gebreke zou blijven.


5. Neemt u of enig aan de groep gelieerd bedrijf hedgebeslissingen op basis van het handelsgedrag of de winstgevendheid van klanten?

Nee

Waarom dit belangrijk is:  Het handelsgedrag van klanten en de winstgevendheid van hun rekeningen mogen geen factor zijn bij het opstellen van de hedgingstrategie van een broker.


6. Ontvangt u of enig aan de groep gelieerd bedrijf een aandeel in de winst of het verlies van een wederpartij voor FX hedging, dat verband houdt met de winst- of verliespositie na transactie van het handelsvolume dat u bij die wederpartij hebt gehedged?

Nee

Waarom dit belangrijk is: Een verantwoordelijke broker overtreedt geen regels die betalingen voor orderstromen beperken en verschuilt zich niet achter ondoorzichtige, niet-openbare relaties met derden die ertoe leiden dat de broker indirect profiteert van posities die hij inneemt op basis van de handelsactiviteiten van zijn klant.

1. Bij welke wederpartijen plaatst u onderpanden voor de uitvoering van hedgetransacties ter dekking van de marktrisico's van transacties waarbij u opdrachtgever voor uw klanten bent?

100% bij banken met een vergunning in de EU en de VS
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Opmerking: De dochterondernemingen van Saxo Bank Group hedgen alle transacties met klanten 1:1 met als wederpartij Saxo Bank A/S, dat een Europese bankvergunning heeft. Uiteraard heeft Saxo zeer ruime toegang tot markten en veel meer bronnen van liquiditeit dan de bovengenoemde, maar dat zijn de instellingen waarmee Saxo het wederpartijrisico deelt, hetgeen het doorslaggevende punt is.

Waarom dit belangrijk is: Wanneer een broker een wederpartij voor hedging kiest, moet hij op zoek gaan naar kredietwaardige instellingen met de juiste vergunningen. Het is belangrijk dat klanten begrijpen wat de risico's zijn van handel in producten met vreemd geld, maar ook wat het risico is van de broker met wie zij zakendoen. Klanten dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat de totale winst die zij boeken, als die door de broker is gehedged tegen een risicovolle wederpartij, zou kunnen leiden tot een gebrek aan zekerheid voor de middelen van de klant indien de broker in gebreke blijft als gevolg van het feit dat een wederpartij de financiële verplichtingen op grond van de hedgeovereenkomst niet kan nakomen.


2. Wat was uw totale kapitaalratio in de laatste drie jaar?

201835,0%
201722,7%
201619,5%

Opmerking: Het totaal aan solvabiliteitsbehoefte en buffervereiste voor Saxo Bank Group bedraagt 13,9% (Q4 2018).

Waarom dit belangrijk is: Dit cijfer toont de financiële kracht, ofwel solvabiliteit, van een broker aan. Het is belangrijk om te weten hoe groot de kans is dat de broker zijn bedrijfsactiviteiten kan voorzetten en daardoor in staat zal zijn de financiële verplichtingen van de transacties met zijn klanten te honoreren. Bovendien gelden voor Saxo Bank A/S als Europese bankvergunninghouder een strenger toezichtregime en hogere solvabiliteitsvereisten dan voor brokers die geen volledige bankvergunning bezitten.


3. Wat was uw liquiditeitsdekkingsratio in de laatste drie jaar?

2018195,9%
2017182,1%
2016146,7%

Opmerking: Ter vergelijking: De wettelijk voorgeschreven liquiditeitsdekkingsratio is 100%.

Waarom dit belangrijk is: Terwijl de kapitaalratio (solvabiliteit) duidt op de financiële kracht van een broker en zijn vermogen om onverwachte verliezen op te vangen, toont de liquiditeitsdekkingsratio aan in hoeverre hij in voorkomende gevallen aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Deze verplichtingen kunnen ontstaan in geval van negatieve marktomstandigheden die leiden tot een verzoek om aanvullend onderpand van handelspartijen of beurzen, of wanneer grote uitkeringen of opnames noodzakelijk zijn. Het is voor klanten belangrijk om te weten dat het geld dat zij bij hun broker hebben ingelegd, niet zodanig vastzit dat ze het niet op elk gewenst moment kunnen opnemen.


4. Welke vergunningen van toezichthouders hebt u wereldwijd?

 • Saxo Bank A/S is gevestigd in Denemarken met een banklicentie (licentienummer: 1149) en wordt – net als Saxo Bank A/S Italy, Saxo Bank A/S Czech Republic, Saxo Bank A/S Netherlands – gereguleerd door de Deense Autoriteit voor Financieel Toezicht (FSA).
 • Saxo Capital Markets UK Limited is gemachtigd en wordt gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (referentienummer 551422).
 • BG SAXO Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. is licensed by Italian Market Authority – Consob (Albo SIM - Registration Number: 296).
 • Saxo Bank A/S Czech Republic is geregistreerd door de Tsjechische Nationale Bank (registratienummer: 28949587).
 • Saxo Bank A/S Netherlands is geregistreerd door de Nederlandsche Bank (registratienummer: 34357130).
 • Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapore heeft een licentie als aanbieder van kapitaalmarktservices en vrijgesteld financieel adviseur en valt onder de supervisie van de Monetary Authority of Singapore. Co. (registratienummer: 200601141M).
 • Saxo Bank (Switzerland) AG (UID-Register Number CHE-106.787.764) is a licensed bank regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.
 • Saxo Banque (France) SAS heeft een licentie als kredietinstelling van de Banque de France (registratienummer: 483632501 R.C.S. Paris).
 • Saxo Bank Abu Dhabi A/S heeft een licentie van de Central Bank of the United Arab Emirates (licentienummer CN-1747174).
 • Saxo Bank Dubai Ltd heeft een licentie van de Dubai Financial Services Authority als financiële dienstverlener in categorie 4 (registratienummer: CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. heeft een licentie van het Japanse Agentschap voor Financiële Services (registratienummer: 239).
 • Saxo Capital Markets South Africa (PTY) Ltd. is geregistreerd door de Zuid-Afrikaanse Financial Services Authority (registratienummer 40983).
 • Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. is geregistreerd door de Securities and Futures Commission in Hongkong (registratienummer 1395901).
 • Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd is geregistreerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (registratienummer: 126 373 859).

Waarom dit belangrijk is: De financiële markten spelen een cruciale rol in het leven van iedereen. Zonder deze markten kan de hedendaagse economie niet functioneren. Gereguleerde brokers en aanbieders van financiële diensten zijn verplicht om hun bedrijf te voeren in het beste belang van de consument en om de integriteit van de financiële dienstensector hoog te houden. Een gereguleerde licentie bewijst dat een broker zich houdt en voldoet aan een aantal strenge voorschriften, opgesteld door de lokale toezichthouder of een andere regulerende instantie onder wiens gezag hij werkt, ter bevordering van de doelmatige, billijke en ordelijke werking van de financiële markten. De Global Head of Foreign Exchange van Saxo is bovendien lid van de FX Joint Standing Committee van de Bank of England en heeft als zodanig meegewerkt aan de totstandkoming van de onlangs geïntroduceerde gedragscode voor de valutahandel, de FX Global Code of Conduct (zie http://www.globalfxc.org/). Saxo is verheugd dat het zich als een van de eerste instellingen ter wereld formeel heeft gebonden aan deze gedragscode.

1. Wat is de maximale leverage die in 2018 voor particuliere klanten beschikbaar was?

FX100:1
CFD-indices50:1
CFD-aandelen10:1
CFD-futures100:1

Waarom dit belangrijk is: Het is van belang om de verhouding tussen vreemd vermogen en winstgevendheid te onderzoeken, aangezien de toegestane leverage van broker tot broker aanzienlijk verschilt. Saxo heeft de strategische beslissing genomen om zijn klanten geen onverantwoord hoge leverage aan te bieden. Handel in FX- en CFD-producten brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo kunnen beleggers investeren in de volledige wereldwijde macrocyclus en hun marktposities flexibel en efficiënt afdekken. Maar bij excessieve leverage kunnen de risico's van de handel in deze producten groter zijn dan de voordelen. Verantwoorde limieten op de hoeveelheid vreemd geld zijn daarom essentieel voor een goede consumentenbescherming. In dit opzicht lopen de belangen van Saxo volledig parallel met de belangen van zijn klanten.


2. Welk percentage van het netto beschikbaar vermogen gebruiken klanten als marge?

De laatste 12 maanden24,4%
Het vorige kwartaal24,0%

N.B. Deze percentages zijn exclusief white label-klanten.

Waarom dit belangrijk is: Dit is een indicatie van de mate waarin het handelsvolume van klanten is gebaseerd op leverage; hoe lager het percentage, hoe minder er gebruik wordt gemaakt van leverage. Het kan ook inzicht bieden in de wijze waarop en de mate waarin klanten leverage inzetten bij andere brokers. Saxo ziet erop toe dat de leverage die we onze klanten aanbieden, overeenstemt met dynamische marktomstandigheden, rekening houdend met volatiliteitsniveaus en beschikbare liquiditeit die van tijd tot tijd verantwoorde limieten aan de inzet van vreemd vermogen vereisen om klanten te beschermen tegen negatieve marktomstandigheden.

Hoe dit wordt berekend: Margevereiste / Netto beschikbaar vermogen. 

N.B. Netto beschikbaar vermogen = Totaal vermogen (AUM) minus onderpand dat niet kan worden gebruikt om posities te financieren. Sommige beleggingen, zoals aandelen en obligaties, kunnen niet voor hun volle waarde als onderpand dienen om margeproducten af te dekken. 


3. Welk percentage van de klanttransacties met margeproducten bestond uit gedwongen automatische margin close-out en/of de uitvoering van verplichte transactiegerelateerde stop-loss orders?

N.B. Een forced close-out wordt gedefinieerd als het sluiten van een positie als gevolg van overschrijding van de verplicht gehandhaafde marge op de rekening en leidt NIET noodzakelijkerwijs tot verlies van het gehele rekeningsaldo.

De laatste 12 maanden0,3%
Het vorige kwartaal0,3%

N.B. Deze percentages zijn exclusief white label-klanten.

Waarom dit belangrijk is: Het aanbieden van excessieve leverage die niet overeenstemt met de onderliggende marktomstandigheden is in onze visie onverantwoord. Extreme leverage leidt ertoe dat klanten hun posities te snel en te vaak moeten sluiten om ze winstgevend te laten zijn, zelfs bij normale dagkoersbewegingen. Een vroegtijdige close-out betekent dat het de klant onmogelijk wordt gemaakt zich te herstellen van een direct verlies als gevolg van kortdurende marktafwijkingen. Het kan zijn dat bepaalde brokers verplichte transactiegerelateerde stop-loss orders gebruiken als aanvullende manier om klanten te dwingen posities te liquideren bij normale marktbewegingen in rekeningen met te veel leverage. Hoe lager het percentage, hoe minder posities van klanten gedwongen worden geliquideerd. Automatische margin close-outs en/of verplichte transactiegerelateerde stop-loss orders dienen uitsluitend bedoeld te zijn om de klant en de broker te beschermen tegen niet-normale marktbewegingen. Als automatische margin close-out of de uitvoering van verplichte transactiegerelateerde stop-loss orders te vaak voorkomt, is dat een indicatie dat de leverage die klanten krijgen of gebruiken, wellicht niet passend is of dat de broker zich zodanig opstelt dat zijn klanten niet worden beschermd tegen optredende verliezen (bijvoorbeeld door onvoldoende voorlichting of hulp met betrekking tot risicobeheer).


4. Wat is de gemiddelde anciënniteit van uw huidige klantenbestand?

Meer dan 4 jaar

Waarom dit belangrijk is: Dit cijfer toont aan dat een broker een klantenbestand wil en kan aantrekken dat winstgevend of anderszins tevreden over zijn prestaties is.

N.B. Deze anciënniteit omvat alle particuliere klanten met cash- en margeproducten. Vele van onze klanten beleggen in een mix van beursgenoteerde producten en OTC-producten en profiteren van de voordelen van een gediversifieerde portefeuille met een tussenpersoon die een doeltreffend onderpand biedt dankzij een productoverschrijdend margebeleid in één rekening.

Klik hier om ons te laten weten welke informatie u nog meer zou willen hebben om weloverwogen een broker voor uw beleggings- en handelsdoeleinden te kunnen kiezen.

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.