View Legal Menu

Saxo Bank cookiebeleid

Wanneer gegevens aan ons worden verstrekt, gebruiken we deze uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Vertrouwelijke informatie wordt niet met derden gedeeld.

We erkennen dat uw gegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om deze te beschermen terwijl ze onder onze hoede is.

Ons cookiebeleid

Afgezien van de aanvullende informatie die door deze update wordt verstrekt, is de werking van de website home.saxo niet veranderd of gewijzigd.

De details op deze pagina zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de 'cookies' die wij gebruiken, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken over uw blijvende aanvaarding ervan.

Wat zijn cookies?

Om u een goede ervaring te bieden, plaatsen we soms kleine bestanden, ook wel cookies genoemd, op uw apparaat. Een cookie is een tekstbestand dat bestaat uit letters en cijfers waarmee we uw browser/apparaat kunnen onderscheiden van de browser/het apparaat van een andere bezoeker.

Ga naar aboutcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u ze via uw browser/apparaat kunt beheren.

Waar gebruiken wij cookies voor?

Momenteel maken wij op home.saxo gebruik van cookies om de site en uw bezoekerservaring te helpen beheren. Deze cookies kunnen worden gebruikt om analyses te verzamelen van niet-persoonlijke bezoekersactiviteiten, persoonlijke voorkeuren te beheren, relevante of tijdige informatie aan u te verstrekken of gerichte advertenties aan te bieden.

Cookies op onze site, ingesteld door onze externe partners of door ons, kunnen de vorm hebben van sessiecookies of permanente cookies, en kunnen verschillende technologieën gebruiken, zoals JavaScript of Flash.

Als u zich wilt afmelden voor de cookies die door onze site zijn ingesteld, kunt u dit doen op een cookie-per-cookie-basis, afhankelijk van de browserinstellingen. Mogelijk beperkt u de werking of functies van de site als u de cookies beperkt.

Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.

De beleggersinformatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van een bepaalde belegging. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico's niet begrijpt. Meer info.

Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.