Wat is effectenkrediet?

Effectenkrediet is krediet dat wordt verleend op basis van de in de portefeuille aanwezige effecten. Met dit krediet kunt u bijvoorbeeld de koop van additionele aandelen financieren.

Hoe werkt effectenkrediet?

Bij Saxo Bank wordt krediet verleent op basis van de in de portefeuille aanwezige effecten. Vanwege wettelijke beperkingen is het niet toegestaan het effectenkrediet te gebruiken voor een ander doel dan het financieren van effecten.

De hoogte van het krediet wordt bepaald door de marktwaarde (aantal effecten x koers) van de portefeuille te vermenigvuldigen met het dekkingspercentage dat per fonds is toegekend (zie voorbeeld). Als u voor effectenkrediet heeft gekozen, vormt de dekkingswaarde van uw portefeuille (effectendepot) één van de componenten waarmeerekening wordt gehouden bij de berekening van de vrije bestedingsruimte (VBR).

De hoogte van de dekkingspercentages wordt onder andere bepaald aan de hand van het soort fonds, de koers, marktwaarde, volatiliteit en de liquiditeit van het fonds.

Risico's effectenkrediet

Aan het opnemen van effectenkrediet zijn risico’s verbonden. U belegt namelijk (deels) met geleend geld, waardoor u het risico loopt dat u meer verliest dan uw inleg. Naarmate u meer belegt met geleend geld in relatie tot uw totale portefeuille, is uw vermogen gevoeliger voor koersbewegingen. Dit effect wordt groter naarmate u minder spreiding (naar bijvoorbeeld sectoren) in uw portefeuille aanhoudt. Lees alles over de risico's en de verdere werking van effectenkrediet in de handleiding effectenkrediet.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.