Pensioenspaarfonds

Als u kiest voor een pensioenspaarfonds, kiest u voor een fonds dat belegt in aandelen en obligaties. Het rendement op dit fonds is afhankelijk van de rendementen van de onderliggende waardes (= aandelen en obligaties). Er is geen staatswaarborg nodig en u ontvangt een belastingvermindering van 30% op de jaarlijkse storting van € 960. Of een belastingvermindering van 25% wanneer u jaarlijks € 1.230 stort.

Er zijn evenwel kosten aan het fonds verbonden:

Instapkosten: meestal 3 % 
Jaarlijkse kosten (in de vorm van beheersvergoeding): 0 % tot 1,3 % 
Verzekeringstaks: geen
Beurstaks: geen

Eindbelasting: 8 % op uw 60ste verjaardag (berekend op uw stortingen en het fictief jaarrendement van 4,75 % op elke storting)

Voor een fonds bestaat er geen vooraf bepaalde einddatum. U kan de opbrengsten van het fonds vanaf uw 60ste jaar geheel of gedeeltelijk opnemen (na aftrek van de eindbelasting van 8 %). Vraagt u het bedrag vervroegd op? Dan betaalt u 33 % belastingen. 

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.