Wat is de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u recht heeft op AOW (Algemene ouderdomswet) . Deze heeft in Nederland lang op 65 jaar gestaan maar is in de laatste jaren veranderd en blijft veranderen.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Dat hangt ervan af wanneer u bent geboren. Voor iedereen die is geboren na 30 september 1957 zal deze sowieso 67 jaar en 3 maanden zijn. Wel kan deze nog verder omhoog gaan. Bent u eerder geboren dan zal de leeftijd maximaal 67 jaar en 3 maanden zijn maar kan het ook eerder zijn. Dit kunt u zelf controleren. Bijvoorbeeld via de website van de Social Verzekeringsbank.

  • Werking van de AOW-leeftijd

    Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hierbij kan het dus zo zijn dat AOW-leeftijd nog verder stijgt maar kan het ook zo zijn dat hij gelijk blijft. De definitieve AOW-leeftijd is altijd 5 jaar van tevoren bekend. Aangezien de levensverwachting het afgelopen jaar niet zo veel is gestegen blijft de AOW-leeftijd ook in 2024 op 67 jaar en 3 maanden staan. Als de AOW-leeftijd wel stijgt gaat dit altijd met een periode van 3 maanden. De eerste volgende stap zou dus 67 jaar en 6 maanden zijn. Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Controleer het hier.

  • Levensverwachting tussen 1957 & 2017

    Als u kijkt naar de gemiddelde levensverwachting is het voor de hand liggend dat ook de AOW-leeftijd stijgt. In 1957 toen de AOW werd geïntroduceerd was de gemiddelde levensverwachting 73 jaar waar die is in 2017 al 81.7 en kan nog verder stijgen. Wel is er verschil tussen vrouwen en mannen. De levensverwachting van vrouwen is 83.3 jaar en voor mannen is dat 80.1 jaar.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.