Wat is de AOW?

AOW staat voor algemene ouderdomswet. De AOW is een minimaal basispensioen van de Nederlandse Rijksoverheid. De algemene ouderdomswet geldt voor iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Waar komt de AOW vandaan?

De AOW is in 1957 geïntroduceerd door J. G. Suurhoff, indertijd minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Dit betekende dat er in 1957 ruim 700.000 Nederlanders een vorm van pensioen kregen. Door de jaren heen is er het nodige aan veranderd. Zo is vanaf 2013 een leeftijdsverhoging toegevoegd waarbij de leeftijd van 65 gelijkmatig oploopt naar 67. Daarna werd in 2015 de AOW-toeslag afgeschaft. Deze toeslag werd uitgekeerd als uw partner nog geen AOW kreeg en een laag salaris had.

Hoeveel AOW ontvangt u?

De hoeveelheid AOW die u ontvangt is afhankelijk van uw situatie. Als u bijvoorbeeld samen woont, dan ontvangt u als u beiden de AOW-leeftijd hebt bereikt € 883,67 bruto per maand (d.d. 1/1/2021). Voor alleenstaanden is dit bedrag hoger. Wilt u meer weten over wat u kunt verwachten? Kijk dan op de website van de SVB.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.