De Amerikaanse verkiezingen en marktperformance in vier grafieken De Amerikaanse verkiezingen en marktperformance in vier grafieken De Amerikaanse verkiezingen en marktperformance in vier grafieken

De Amerikaanse verkiezingen en marktperformance in vier grafieken

US Election 2024
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  Met de Amerikaanse verkiezingen in aantocht wilden we eens kijken hoe de presidentsverkiezingen zich verhouden tot de aandelenmarkten. Hebben de markten invloed op de verkiezingen, heeft de president invloed op de markt, of hebben deze twee dingen helemaal niets met elkaar te maken? Het antwoord ligt er ergens tussenin.


Voor dit artikel hebben we gekeken naar de 13 presidentsverkiezingen sinds 1972. Deze periode volgt op de breuk van het zogenaamde Bretton Woods-systeem in 1971, wat betekende dat de Amerikaanse dollar werd losgekoppeld van goud, omdat dit de marktdynamiek fundamenteel veranderde. Dertien verkiezingen zijn niet genoeg om statistische significantie vast te stellen, dus alle conclusies moeten met een korreltje zout worden genomen. Verder is het eerlijk om je af te vragen in hoeverre uitbijterjaren zoals 1980, 1996 en 2008 de resultaten de- of opblazen, waardoor deze conclusies op zijn best als suggestief kunnen worden beschouwd. In die 13 verkiezingen zijn er 7 gewonnen door Republikeinen en 6 door Democraten. Vijf verkiezingen zijn gewonnen door de zittende president, 7 betekenden een verandering van de partij aan de macht, terwijl bij één verkiezing een nieuwe president van de zittende partij aan de macht kwam.

Heeft het verkiezingsjaar invloed op de marktprestaties?

De eerste vraag die we wilden beantwoorden was of markten in verkiezingsjaren anders presteren dan in andere jaren. U zou redelijkerwijs kunnen denken dat de zittende president zijn best zal doen om de economie te ondersteunen om er goed uit te zien.

Aan de oppervlakte lijkt deze hypothese inderdaad waar, aangezien het gemiddelde rendement voor de S&P 500 (exclusief herinvestering van dividenden) in verkiezingsjaren gemiddeld 8,7% oplevert, vergeleken met 7,7% in andere jaren. Maar zoals altijd zit de duivel in de details. Omdat het vanwege de wiskundige concepten niet haalbaar is om het gemiddelde rendement van verkiezingsjaren te nemen en te vergelijken met andere jaren. Om dit te corrigeren, voegen we deze 13 jaar aan rendementsgegevens samen en berekenen we het gecombineerde samengestelde rendement tijdens deze verkiezingsjaren. Het samengestelde rendement voor de verkiezingsjaren komt dan uit op 7,8% op jaarbasis, wat heel dicht ligt bij het samengestelde rendement tijdens niet-verkiezingsjaren, wat betekent dat er geen significant verschil is.

Heeft de aandelenmarkt invloed op de verkiezingsuitslag?

De volgende vraag die we konden oproepen was of de prestaties van aandelen iets konden zeggen over wie de verkiezingen zou winnen. De aandelenmarkt is immers een van de beste barometers die we hebben voor het economisch sentiment en de vooruitzichten voor de economie. Het is een samenvatting van de totale opinie over de toekomst, en dus wijst een aantrekkende aandelenmarkt op de verkiezingsdag op betere vooruitzichten, wat in theorie positief zou moeten zijn voor de partij die het Witte Huis controleert. Hier hebben we gekeken naar het jaarlijkse rendement van de S&P 500 in verkiezingsjaren met en zonder wisseling van de wacht.

Op basis van de bovenstaande grafiek zou men de zwakke bewering kunnen doen dat een sterke Amerikaanse aandelenmarkt extra rugwind geeft aan de partij die het Witte Huis controleert. We kunnen echter niet concluderen dat er een oorzakelijk verband is tussen de prestaties van de aandelenmarkt en verkiezingswinnaars.

Bevoordeelt de aandelenmarkt een partij die aan de macht is?

Tot slot wilden we onderzoeken of de markten de voorkeur geven aan een Republikeinse of Democratische president. Hiervoor keken we naar de rendementen van de S&P 500 in het jaar na de verkiezingsdatum.

Interessant is dat we een jaar na de verkiezingen significant hogere rendementen waarnemen als er een Democratische president is gekozen. Net als voor de algemene premisse van dit artikel is het echter belangrijk om dit niet in een vacuüm te zien, aangezien deze resultaten tot op zekere hoogte het resultaat zijn van uitschieters zoals 1976, 1996 en 2020.

En dus?

Op basis van deze analyse is de sterkste conclusie dat we sinds het uiteenvallen van Bretton Woods nog niet genoeg verkiezingen hebben gehad om iets definitiefs te concluderen. Hoewel de beschikbare gegevens laten zien dat er geen significant verschil is in de beursprestaties in verkiezingsjaren vergeleken met andere jaren, is er wel een tendens dat de zittende partij aan de macht blijft in jaren met sterke beursprestaties. Tot slot hebben de markten in het jaar na de verkiezingen beter gepresteerd met een Democratische president dan met een Republikein in deze periode van 13 jaar, hoewel dit scheefgetrokken lijkt te zijn door gebeurtenissen die niets te maken hebben met partijpolitiek.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België