SaxoSelect handelsstrategier

SaxoSelect Trading Strategies er en elitetjeneste som lar deg følge strategiene til erfarne investorer som utelukkende er plukket ut av Saxo Bank.

Når du kjøper denne tjenesten, får du tilgang til erfaringen og ekspertisen til nøye utvalgte strateger. De tilgjengelige strategiene dekker et bredt spekter av investeringsmuligheter, fra rene aksje- eller råvareporteføljer til teknisk analyse og formasjonsbaserte handelsstrategier for å utnytte kursbevegelser på kort sikt.

*Denne tjenesten er per dags dato bare tilgjengelig for kunder av Saxo Bank A/S og er forbeholdt investorer med høy risikotoleranse.

Handelsstrategier

Global StockPicker

Global StockPicker er en "long-only"-strategi med 20 til 25 aksjer som forvaltes av Saxo Banks egne erfarne porteføljeforvaltere på grunnlag av fundamental analyse, med en belåningsgrad på opptil 3 ved bruk av CFD-er for å tilpasse eksponeringen etter markedsforholdene.

Ekspertise

Benytt deg av kunnskapen og ekspertisen til investorer og få eksponering til ulike aktivaklasser og investeringsstrategier for å diversifisere den totale porteføljen din.

Sikkerhet

Opprett eller avslutt en investering når du ønsker. Med Investment Shield kan du også beskytte verdien av hver av SaxoSelect-investeringene dine.

En handelsstrategi er en investeringsløsning for de som ønsker en spekulativ investering, men ikke har ekspertisen eller tiden til å implementere og administrere slike investeringer selv.

SaxoSelect handelsstrategier: Invester like sikkert som en ekspert

Saxo Bank har valgt et lite antall handelsstrategier som administreres av strateger – og har designet en helautomatisk løsning, slik at du kan investere ved siden av den valgte strategien din (eller strategiene) og beholde kontrollen på en helt gjennomsiktig måte.