Aksjeporteføljer FAQ

Hva er SaxoSelect?

SaxoSelect er en helt digital og automatisert investeringstjeneste som lar kundene investere i et bredt utvalg av investerings- og tradingstrategier direkte fra handelsplattformen sin.

Når du åpner en SaxoSelect-investering, opprettes den automatisk i en ny konto i porteføljens valuta og investeringsbeløpet overføres fra standardkontoen din. SaxoSelect følger en konto som forvaltes av en erfaren trader eller fondsforvalter og som automatisk kopierer handler fra kontoen de forvalter til SaxoSelect-kontoen din med minimum forsinkelse.

SaxoSelect tilbyr tre hovedtyper av strategier:


Handelsstrategier

Handelsstrategier følger kontoene til dyktige tradere med dokumenterte resultater og tilbyr høy risikojustert avkastning på aggressive handelsstrategier. Strategien vil vanligvis følge et tema som for eksempel Råvarefokus og Diagrammer og formasjoner. Den følger tekniske handelssignaler, men bestemmes også av vurderingene til traderen.

Aksjeporteføljer
Aksjeporteføljer består av aksjer og administreres av porteføljeforvaltere. Saxo Morningstar Moat-porteføljen bygger på Morningstar Moat-metoden og forvaltes og implementeres av Saxo Bank.

Balanserte porteføljer

Balanserte porteføljer for langsiktige investorer består av ETF-fond av aksjer og obligasjoner utvalgt basert på BlackRock-analyse. Disse porteføljene tilbyr attraktive investeringsmuligheter og er ideelle som sikkerhet for handel på margin, der en prosent av porteføljeverdien kan brukes som sikkerhet for handel i marginprodukter som valuta, CFD-er og terminkontrakter.

Hvordan velges aksjer til porteføljen?

Morningstar Investment Management Europe tilbyr en global modellportefølje av 30 aksjer som Saxo Bank forvalter gjennom Saxo Morningstar Moat-porteføljen.

Aksjene i porteføljen plukkes ut fra 33 børser som kvalifiserer for Morningstar Economic Moat-strategien. Bare selskaper som Morningstar mener har en bærekraftig konkurransefordel inkluderes.  Disse selskapene er i en god posisjon for å forsvare seg mot konkurrentene og potensielt oppnå en høy kapitalavkastning i minst 20 år (Wide Moat) eller 10 år (Narrow Moat).  Aksjer evalueres deretter ved hjelp av fundamental analyse for å komme fram til rimelige verdianslag, og bare de med en betydelig rabatt i forhold til disse anslagene inkluderes i porteføljen.


Hvordan rebalanseres porteføljen?
Ved utgangen av hvert kvartal, analyseres porteføljen av Morningstar Investment Management Europe og rebalanseres om nødvendig av Saxo Bank. For å redusere antall erstattede aksjer og tilhørende handelskostnader erstatter porteføljen bare aksjer dersom det kan finnes et alternativ som tilbyr en 25 % forbedring i prisen til virkelig verdi. Rebalanseringen for å målrette vekting har også en buffer for å redusere transaksjonskostnader.

All rebalansering gjenspeiles automatisk i porteføljen din.

Hva er Morningstar Economic Moat?

Economic Moat representerer bærekraftige konkurransefordeler som lar selskapene beskytte verdien sin og gir meravkastning i et langsiktig investeringsperspektiv.

Aksjer som kvalifiseres for porteføljen rangeres ytterligere ved bruk av Morningstar Economic Moat-metoden, for å kvalifisere konkurransefordeler basert på 5 prinsipper:

Byttekostnader – selskaper der kundene er låst fast på grunn av høye kostnader ved å bytte til en konkurrent
Nettverkseffekt – selskaper med varer eller tjenester der verdien av produktet øker med antall brukere som bruker varene eller tjenestene
Immaterielle eiendeler – patenter, offentlige lisenser og verdifulle merkenavn som gir et selskap fordeler overfor konkurrentene
Kostnadsfordel – selskaper som kan produsere varer eller tjenester billigere enn konkurrentene, slik at de kan utkonkurrere på pris eller få bedre lønnsomhet
Effektiv skala – en fordel for selskaper i markeder med plass til bare noen få konkurrenter.

Aksjer som inkluderes i Saxo Morningstar Moat-porteføljen må ha en "Wide Moat" (bred vollgrav) eller "Narrow Moat" (smal vollgrav) som viser en bærekraftig konkurransefordel som kan ventes å forsvare mot konkurrenter og gi en høy kapitalavkastning i minst 20 år (Wide Moat) eller 10 år (Narrow Moat).

Hva er kostnadene?

Lavt transaksjonsgebyr

Saxo belaster et lavt transaksjonsgebyr på 0,06 % av verdien til hver handel, med minimum 2 EUR eller tilsvarende i annen valuta, uten depotgebyr.

Lavt servicegebyr

Saxo belaster et servicegebyr på 0,75 % p.a. (inkl. MVA), beregnet ut fra sluttverdien av porteføljen ved slutten av hver dag, som belastes ved utgangen av hvert kvartal.  

Vekslingsomkostninger

Saxo Morningstar Moat-porteføljenbelastes med et veldig lavt vekslingsgebyr på 0,2 % av verdien av handler i andre valutaer enn porteføljevalutaen (EUR).

Overføringer til og fra Saxo Morningstar Moat-porteføljens investeringskonto i andre valutaer enn porteføljevalutaen (EUR) belastes med Saxo Banks standard vekslingsgebyr på 0,5 %.

Hvem forvalter porteføljen?

Saxo Bank forvalter Saxo Morningstar Moat-porteføljen basert på en portefølje av 30 globale aksjer valgt av Morningstar Investment Management Europe Ltd.  Porteføljens beholdning velges fra et aksjeunivers rangert som "Wide Moat" (bred vollgrav) eller "Narrow Moat" (smal vollgrav) av Morningstars aksjeanalytiker.

Hvordan investerer jeg i Saxo Morningstar Moat-porteføljen?

Du kan investere direkte i alle SaxoSelect-porteføljen gjennom SaxoTraderGO eller SaxoTrader-plattformene. De tilgjengelige SaxoSelect-porteføljene vises i SaxoSelect-fanen i plattformen, hvor du finner en full beskrivelse, avkastning og statistikk, og en oversikt over investeringene i porteføljen.

For å åpne en investering i handelsplattformen:

  1. Klikk på INVEST-knappen for strategien du ønsker å investere i. 
  2. Om nødvendig blir du bedt om å gjennomføre en kort test av egnethet (Merk: du kan bare investere i porteføljer hvis du anses å ha nødvendig kunnskap, kapital, erfaring og risikoforståelse for porteføljen.)
  3. I investeringsmodulen kan du velge størrelsen på investeringen din.

Når du har fullført investeringsprosessen, oppretter SaxoSelect en egen konto for porteføljen og plasserer de enkelte investeringene i denne kontoen i løpet av sekunder (hvis markedet er åpent), og åpner porteføljen din veldig raskt.

Hvor kan jeg følg med på og administrere porteføljen min?

Porteføljeforvaltning

Aktive porteføljer overvåkes i porteføljelisten, hvor du kan følge med på avkastning, justere størrelsen på investeringen din eller stoppe porteføljen.

Hvordan kan jeg avslutte investeringen min?

Hvis du vil avslutte en investering, trykker du på Stopp-knappen på porteføljen i porteføljelisten i SaxoTraderGO eller SaxoTrader-plattformen.
Du vil få valget mellom å lukke posisjonene (standard) eller beholde de eksisterende posisjonene dine.
MERK: Husk at hvis du velger å beholde posisjonene, er det ditt eget ansvar å administrere og lukke dem manuelt.

Kan jeg åpne en investering på nytt etter at jeg har avsluttet den?

Ja, du kan gjenopprette investeringer i handelsplattformene fra Portefølje-listen med Start på nytt-knappen. Du må bekrefte på nytt at den økonomiske situasjonen din ikke har endret seg betydelig siden forrige gang du investerte, og du må ha tilstrekkelige midler for å dekke kravet til minimumsinvestering.

Kan jeg investere mer i en eksisterende portefølje?

Du kan investere mer i en portefølje ved å klikke på Administrer > Sett inn midler under strategien i Portefølje-listen i SaxoTraderGO- eller SaxoTrader-plattformen..

Du kan legge til et minimum på 5000 i strategiens basisvaluta. Strategien vil plassere de nye midlene etter beste evne, men inndelingen vil kanskje ikke være helt presis hvis beløpet ikke er helt delelig mellom de individuelle investeringene.

Hvordan tar jeg ut kontanter?

For å ta ut midler fra porteføljen, må du først stoppe porteføljen. Det er ikke mulig å ta ut midler som inngår i en aktiv portefølje.

Du kan ta ut midler fra SaxoSelect-kontoen og overføre til en av de andre handelskontoene dine ved å klikke på knappene Administrere > Uttak.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.