SaxoSelect Balanced Portfolios

SaxoSelect Balanced Portfolios er et godt valg for langsiktige investorer på jakt etter en "gjør det selv"-investering.

Våre balanserte porteføljer gir deg enkel tilgang til profesjonell og intelligent porteføljeforvaltning fra 10 000 EUR. Velg blant tre risikoprofiler og invester i en diversifisert portefølje av flere aktivaklasser forvaltet av Saxo, sammensatt av iShares ETF-fond og BlackRocks investeringsanalyse.

*Nå tilgjengelig i følgende land:
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nederland og Italia

Samarbeid med BlackRock

Velg en portefølje som er riktig for deg

Saxos teknologi, kapitalforvaltningsekspertise og BlackRocks data, verktøy og skarpsyn gjør investering i profesjonelle porteføljer tilgjengelig fra EUR 10 000.

Få tilgang til en aktivt forvaltet, bredt diversifisert og multiaktiva-løsning til en tydelig og konkurransedyktig pris. Drevet av de samme metodene og analysene som legger føringene for noen av verdens største porteføljer. Med vanlig rebalansering, aktiv vekting både på portefølje- og aktivaklassenivå og profesjonell risikostyring.

Defensiv portefølje

En forsiktig investeringsprofil for mer konservative investorer med lavere risikotoleranse og ustabile markeder, for langsiktig vekst. Dette oppnås ved en relativt lavere eksponering til aksjemarkeder og ukonvensjonelle investeringer, med en relativt sett høyere eksponering til obligasjoner.
Invester

Moderat portefølje

En balansert investeringsprofil for mer moderate investorer med lavere risikotoleranse og ustabile markeder, for et høyere vekstpotensiale over lang sikt. Dette oppnås gjennom en noe høyere eksponering til aksjemarkeder og ukonvensjonelle investeringer enn eksponeringen til obligasjoner.
Invester

Aggressiv portefølje

En mer fremoverlent investeringsprofil for investorer med høy toleranse for risiko og markedssvingninger som søker etter muligheter for større vekst over lang sikt. Eksponering til aksjemarkedene og alternative investeringer vil normalt utgjøre hovedvekten av porteføljen.
Invester

Hva er Balanced Portfolios?

Enkelt, transparent og kostnadseffektivt

Servicegebyr0,9 % per år
KurtasjeX
ÅpningsgebyrX
LukkegebyrX
DepotgebyrX
Andre SaxoSelect-gebyrerX

Gebyrene trekkes kvartalsvis på pro-rata-grunnlag, og minimumsinvesteringen er 10 000 EUR. 

Den forventede kostnad på ETF´er i porteføljen er 0.23%. Dette reflekteres gjennom prestasjonen til ETF´en og er ikke et separat gebyr. Etter alle kostnader, inkludert servicegebyr, gir dette en forventet total kostnad på porteføljen på 1.13%. For en porteføljeinvestering på EUR 50.000, vil den forventede totale kostnad ligge på EUR 565 per år.

 
Invester nå

Fordelene ved balanserte porteføljer

Profesjonell investering

Kapitalen din investeres og forvaltes på et profesjonelt nivå. Automatisk rebalansering, streng risikostyring og aktiv plassering utnytter kompetansen til to respekterte finansinstitusjoner: Saxo og BlackRock.

Enkel tilgang

Muliggjort med Saxo-teknologi: en prosess på noen få enkle skritt og et minimumsbeløp på 10 000 EUR gir deg tilgang til investeringsmetodene som brukes av noen av verdens største fondsforvaltere og pensjonsfond.

Gjennomsiktig kontroll

Gå enkelt inn eller ut av en investering som du selv ønsker. iShares ETF-fond er helt gjennomsiktige, noe som betyr at du vet akkurat hvor stor eksponeringen er.

Gjennomsiktige priser

Du har fordelen av en tydelig pris, slik at du ikke trenger å bekymre deg for skjulte gebyrer som ofte har betydning for avkastningen til investeringer. Saxo belaster bare ett gebyr på *0,9 % per år, inkl. MVA, uten kurtasje eller depotgebyrer.

*ETF-forvalteren belaster også et gebyr for å forvalte fondets aktiva. Dette gebyret kalles kostnadsgraden og er allerede fratrukket verdien av fondets aktiva, så ETF-prisen er prisen etter at kostnadsgraden er trukket fra. Servicegebyret er beregnet ut fra sluttverdien av din balanserte portefølje ved slutten av hver dag og forfaller ved utgangen av hvert kvartal. Hvis du velger en balansert portefølje som er pålydende en annen valuta enn valutaen til kontoen du betaler fra, påløper et vekslingsgebyr på 0,5 % av det investerte beløpet per veksling.

2

En sterk partner – dokumenterte resultater

Ved å kombinere vårt lederskap i tradingteknologi med BlackRocks investeringsverktøy, definerer vi hvordan investeringer gjøres i fremtiden. Som verdens største kapitalforvalter, med 5,1 billioner USD i forvaltningskapital, investerer BlackRock på vegne av både store institusjoner og private investorer.

Logo

Sette sammen en smart portefølje – fra innsikt til investering.

Synspunkter på investering

Forskning og analyse bryter ned økonomiske nyheter og markedsutvikling til synspunkter på investering. Langsiktige trender, strategisk tankegang og taktiske endringer er grunnlag for beslutninger og porteføljesammensetning.

De bredt diversifiserte porteføljene justeres både på nivået for allokering av aktiva – for eksempel ved å prioritere aksjer over renteinstrumenter – og innenfor enkelte aktivaklasser – ved å legge mer vekt på europeiske aksjer enn asiatiske, eller energisektoren vs. forbruksvarer. Saxo forvalter porteføljer ved bruk av verktøy, data og ekspertise fra BlackRock.

Kundevalg

Du bestemmer hvilken profil som passer best til behovene dine. Velg mellom en mer forsiktig tilnærming med en høy andel i renteinstrumenter, en middels aggressiv profil, eller en aggressiv profil med hovedvekten i aksjer. Både forventet avkastning og volatilitet øker når du går tyngre inn i aksjer, og hva som er riktig valg avhenger av investeringsmålene dine og villigheten – og evnen – din til å ta risiko.

Faktiske komponenter

Porteføljen er sammensatt med iShares av BlackRock. Disse ETF-ene er diversifiserte, gjennomsiktige, likvide og billige. De representerer en smart og effektiv måte å sette sammen en balansert portefølje på.

Kontroll og forvaltning

Porteføljene overvåkes konstant for avvik fra de fastsatte kjøps- og salgsanbefalingene og risikomålene. Når markedene beveger seg, endrer også den relative vektingen seg, og rebalanseringen gjøres automatisk. Når synspunktene våre endrer seg, implementerer vi dem aktivt i porteføljene med et mål om å dra full fordel av markedsutviklingen.

Spørsmål og svar

3

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.