Se rater og betingelser

Spreads på valuta spot

INSTRUMENTSClassicPlatinumVIP
EUR USD0.60.50.4
USD JPY0.60.50.4
GBP USD0.70.60.4
AUD USD0.40.30.3
EUR JPY0.70.80.6
XAU USD0.110.10.08
Se en detaljert dekomposisjon av våre historiske spreads i ulike handelsstørrelser.Se en detaljert dekomposisjon av våre historiske spreads i ulike handelsstørrelser.

Handelsbetingelser

For å forstå handelsbetingelsene for valutaspot og valutaterminkontrakter klikker du her.

Ordrer og utførelse

Saxo tilbyr en rekke ordretyper, inkludert markeds-, limit- og stoppordrer. Se Statistikk for ordreutførelse for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Saxo utfører ordrer for kundene, kan du se vår Policy for ordreutførelse.

risk-icon--red

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her

See all live and historic FX all-inclusive spreads

Questions?

Please ensure that you familiarise yourself with the relevant terms of our commission based pricing in our FAQ


Trading Conditions

To understand the FX spot and FX forward outright trading conditions please click here

Orders & Execution

Saxo offer a variety of orders, including Market, Limit and Stop orders. To learn more please see Orders and Execution Statistics.

To learn more about how Saxo executes orders on behalf of its clients, please refer to our Order Execution Policy.