​Handelsbetingelser for Valuta-opsjoner

FX Vanilla Options

Tilgjengelig for handel i 44 valutapar, inkludert sølv og gull.

Kjøp (opsjon på å kjøpe en valuta til en angitt strike-pris) og salg (opsjon om å selge en valuta til en angitt strike-pris).

Maksimalt streamingbeløp er 25 000 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 10 000 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ).

Merk: Maksimale streamingbeløp kan endres uten varsel i volatile eller illikvide markeder.

Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Beregnet i pip for den andre valutaen. Ved kjøp av en opsjon utgjør innbetalt premie det maksimale tapet, men ved salg av en opsjon mottar utstederen mottar premien, men påtar seg en potensielt langt større nedsiderisiko.

Europeisk stil (opsjonen kan bare innløses på utløpsdatoen, dvs. på ett forhåndsdefinert tidspunkt).

Utløp er en automatisk prosess, noe som betyr at du ikke trenger å gjøre noe for å administrere innløsning eller utløp. Hvis opsjonen er in-the-money vil den automatisk oppgjøres seg med den forhåndsdefinerte innløsningsmetoden (beskrevet i neste punkt), eller opsjonen vil automatisk utløpe (slutte å eksistere) kl. 10.00 Eastern Standard Time (New York cut) på utløpsdatoen.

Ved handelsinngang kan du velge å utøve metoden som vil gjelde hvis opsjonen ender opp in-the-money. Opsjoner kan konverteres til en spotposisjon ved utløp eller gjøres opp kontant. Kontantoppgjørsmetoden er tilgjengelig på både long- og short-posisjoner og vil alltid bli utført til midtkursen på salgs-/kjøpsspreadet. Dette gjaldt selv i volatile markedsforhold. Innløsningsmetoden kan endres opptil en time før utløpet.

Marginkravet beregnes per valutapar, slik at det samsvarer med valutaspotmarginer, og per forfallstidspunkt. Les mer om marginer.

Not available. Trading is only available on live quotes.

Touch Options (Professional Clients Only)


EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDJPY, EURJPY og AUDUSD.

One Touch og No Touch-opsjoner er tilgjengelige.

Uttrykt som potensiell utbetaling. Maksimal streamingbeløp er 25 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 100 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ).

Merk: Maksimale streamingbeløp kan endres uten varsel i volatile eller illikvide markeder.

Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Uttrykt som en % utbetaling i 1. valuta. Ved kjøp av en opsjon utgjør innbetalt premie det maksimale tapet, men ved salg av en opsjon mottar utstederen mottar premien. Utbetalingen reserveres på konto (og kan ikke brukes som sikkerhet).

Handelsbarrierer over eller under gjeldende spotpris, i trinn på 50 pip.

I motsetning til FX Vanilla-opsjoner, blir Touch-opsjoner innløst når det et utløsernivå nås, når som helst før utløpsdatoen. Hvis utløsernivået ikke er nådd, genererer en No Touch-opsjon en utbetaling, mens en One Touch-opsjon utløper automatisk.

Et utløser (eller barriere)-nivå anses å være nådd dersom spot-midtkursen på valutaparet når utløsernivået.

There are safeguards in place to prevent erroneous trading. Thus, for each currency pair a 'tradability value' has been set. The rationale for this parameter is to restrict your trading when the probability of the trigger being touched (or not touched) is too close to 100%. This is done to protect the client from making a mistake, e.g. paying 100% for a One Touch or selling a No Touch when the bid is 0%. 

The current parameters are: 

Currency crossTradability value
 
Currency crossTradability value
EURGBP0.25%GBPUSD0.15%
EURJPY0.20%USDJPY0.25%
EURUSD0.15%AUDUSD0.20%

Please note that the tradability values are subject to change without prior notice. 

You are of course never restricted from closing an existing open position, no matter what the proximity of the trigger level is to the current spot price. Closing prices may, if close to expiry, be offered on an RFQ basis only.

Example:

You want to buy a One Touch option with 3 months to expiry and the trigger (or barrier) price is 10 pips away from the market. In this case, the Premium would be 100% (or close to) and Saxo Bank will automatically reject the trade.

One Touch-opsjoner genererer utbetalingen automatisk hvis den utløses før utløpet. Ellers (hvis barrieren ikke er blitt berørt), vil alternativet automatisk utløpe og slutte å eksistere kl. 10.00 EST (New York cut). No Touch-opsjoner vil opphøre hvis de utløses før utløpet (barrierenivået berøres). Hvis en No Touch-opsjon ikke er utløst før utløpet, blir utbetalingen automatisk generert.

Touch-opsjonsposisjoner oppgjøres automatisk i kontanter når de genererer en utbetaling. Utbetalingen er 100 % av basisvalutaen. Hvis opsjonen utløper uten innløsning, er utbetalingen 0 %. For One Touch-opsjoner vil det si når utløsernivået er nådd. For No Touch-opsjoner er det ved forfall, forutsatt at utløsernivået ikke er nådd.

Selv om fortjeneste/tap fra en lukket Touch-opsjon (f.eks. kjøp og salg av opsjon før den innløses/utløper) vil være tilgjengelig for bruk i andre marginprodukter, finner endelig oppgjør sted på slutten av dagen (EOD), slik som Vanilla-opsjoner oppgjøres.

Beregningen av valutaopsjonsmargin gjelder ikke.

Not available. Trading is only available on live quotes.

Touch-opsjoner av samme type, utløpsdato, og utbetaling kan lukkes.  Touch-opsjoner kan kun lukkes under disse betingelsene.

risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.