Priser på valutaopsjoner

Vanilla Options prices


Vanilla Options


Saxo’s FX Vanilla option offering provides the possibility to both buy and sell European style options, giving clients the opportunity to express a directional view in two different ways. FX options not only enable clients to express a directional trading view but also offer more alternatives in relation to controlling risk, in addition to a traditional stop loss order.

The holder of an option (long) pays a premium for the right to exercise the option at a profit, or let the option expire with no further obligation. The writer of an option (short) receives the premium and assumes the possible liability of having to pay the difference between the strike price and market price at maturity.

The pricing model Saxo applies for FX Vanilla options is based on the Black-Scholes model. The price is calculated in pip terms of the 2nd currency. Pricing is available for options with maturities from 1 day to 12 months, providing you with maximum flexibility to implement your trading strategies and market views. 

 Nivå 1Nivå 2Nivå 3
Volum mill. USD (månedlig gjennomsnitt)0 - 5050 - 100> 100
SpreadClassicPremiumPlatinum

Den volumbaserte rabattplanen for valutaopsjoner er like gunstig for deg som handler i lite volum som deg som handler i store volum, med tanke på at handelsvolumene kan svinge. Vi beregner en standard "Classic" spread, som gir bedre spreads ved større samlede handelsvolum.

Eksempel:

  • Hvis du handler over 50 millioner USD, vil du bli belastet en Premium-spread på volum handlet opptil 100 millioner USD.
  • Hvis du handler over 100 millioner USD, vil du bli belastet en Platinum-spread på volum handlet opptil 100 millioner USD.

Forskjellen mellom salgskursen og kjøpskursen kalles spread. Spreads varierer avhengig av løpetid for opsjonen og av valutaparene,

Se Live Spreads

Saxo forbeholder seg retten til å anvende forskjellige spreads for nominelle beløp som overstiger markedsstandarden eller for kunder som krever et bestemt servicenivå.

Maksimum nominelt streaming-beløp er 25 millioner enheter av basisvalutaen, med minimum ticket-størrelse på 10 000 i valutapar, og for edle metaller; 10 oz (gull) eller 100 oz (sølv). 
Nominelle beløp over maksimum streaming-beløp er RFQ (be om pris).

Små handelsstørrelser blir pålagt en minimumsavgift på USD 10 eller tilsvarende i andre valutaer. En liten handel regnes som handler under grensen for handelsavgifter som angitt nedenfor.

Alle detajler kan leses her.

Touch Options (Professional Clients Only)


Ved handel med touch-opsjoner betaler innehaver (kjøper) av en opsjon (lang) en premium for en mulig utbetaling. Selgeren (utsteder) av en opsjon (short) mottar en premium og må kanskje sørge for utbetaling.  Prismodellen som Saxo Bank bruker, ligner på den vi bruker for vanilla-opsjoner (basert på Black-Scholes-modellen), der prisen uttrykkes som en prosent av utbetalingen i den første valutaen. Spreads varierer, avhengig av tilgjengelig likviditet og markedsforhold.

Ved handel i touch-opsjoner betaler du enten en premium (long-posisjon) eller mottar en premium (short-posisjon). Ingen andre kommisjoner påløper.

Valutaopsjoner er tilgjengelige med kjøp- og salg-priser i sanntid. Spreads varierer avhengig av tilgjengelig likviditet og markedsforhold. Prisen som vises i handelsplattformen er dynamiske kjøp/salg-spreads oppgitt som en prosent av den potensielle utbetalingen, som gjenspeiler markedets forventninger om sannsynligheten for at spotprisen når (eller ikke når) trigger-nivået (barriere) før forfall. 

Prisen til en touch-opsjon kalles Premium og oppgis som en prosent (%) av den potensielle utbetalingen. Med en størrelse på 1000 og en pris på 10 % blir premium 100 enheter av basisvalutaen og utbetalingen 1000 enheter enheter av basisvalutaen. For long-posisjoner betaler du en premium, og for short-posisjoner mottar du en premium.

Eksempel:

  • Du vil få en utbetaling på EUR 1000 hvis EURUSD når 1,1500 i løpet av to uker. Prisen for en One touch-opsjon er 20 %.

  • Du betaler EUR 200 (EUR 1000 x 20 %) for opsjonen.

  • Hvis EURUSD-spotprisen når 1,15000 før forfall, mottar du en utbetaling på EUR 1000 
    (EUR 800 nettofortjeneste).

  • Hvis den ikke når trigger-nivået på 1,15000, taper du innbetalt premium 
    for opsjonen (EUR 200).

Med Saxo Bank kan du både kjøpe og selge Touch-valutaopsjoner.

Long-handler (kjøp)
Når du kjøper en opsjon, må du betale hele premien kontant. Premien blir trukket fra kontantbeholdningen (vises som "Transaksjoner ikke bokført"). På slutten av dagen trekkes den fra kontantbeholdningen).

Den gjeldende verdien (positiv) for kjøpte posisjoner vises under "Ikke-marginposisjoner" og trekkes fra "Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet". Du kan derfor ikke bruke verdien av Touch-opsjoner som margin.
Short-handel

(salg)
Ved salg (utstedelse) av en opsjon, må du ha tilstrekkelig kontanter til den potensielle utbetalingen ved innløsning (One touch) eller forfall (No touch). Premien legges til kontantbeholdningen (vises som "Transaksjoner ikke bokført". På slutten av dagen legges den til kontantbeholdningen).
 
Den gjeldende verdien (negativ) for solgte posisjoner vises under "Ikke-marginposisjoner". For å reservere hele den potensielle utbetalingen, trekkes differansen mellom gjeldende verdi og potensiell utbetaling fra "Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet". Hele det potensielle tapet fra opsjonsutbetalingen er derfor ikke tilgjengelig som margin.

Updated 30 Oct, 2014

risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.