Se rater og betingelser

Marginhandel

Ved handel i opsjonskontrakter med Saxo Bank kan man sikre seg mot potensielle tap som følge av å inneha en posisjon i det underliggende instrumentet. Dette er tilfellet ved short-salg av opsjonskontrakter.

Ved for lav margin og tvunget lukking av posisjonen, avsluttes alle opsjonsposisjonene. Dersom en tvunget lukking av posisjonen utløses av handel i andre marginprodukter (valuta, CFDer, terminkontrakter), omfattes også long-posisjoner i opsjonskontrakter.

Marginhandel innebærer høy risiko for kapitalen og muligheten til å tape mer enn investeringsbeløpet, og egner seg kanskje ikke for alle typer investorer. 

Sørg for at du forstår hvilken risiko det innebærer og be om uavhengig rådgivning om nødvendig. 

Se vår Risikoadvarsel.

Ved handel i opsjonskontrakter med Saxo Capital Markets kan man sikre seg mot potensielle tap som følge av å inneha en posisjon i det underliggende instrumentet. Dette er tilfellet ved short-salg av opsjonskontrakter.

Ved for lav margin og tvunget lukking av posisjonen, avsluttes alle opsjonsposisjonene. Dersom en tvunget lukking av posisjonen utløses av handel i andre marginprodukter (valuta, CFDer, terminkontrakter), omfattes også long-posisjoner i opsjonskontrakter.

Marginhandel innebærer høy risiko for kapitalen og muligheten til å tape mer enn investeringsbeløpet, og egner seg kanskje ikke for alle typer investorer. 

Sørg for at du forstår hvilken risiko det innebærer og be om uavhengig rådgivning om nødvendig. 

Se vår Risikoadvarsel.

En short-posisjon i en opsjonskontrakt eksponerer innehaveren for en risiko for å måtte levere det underliggende dersom motparten utøver opsjonsretten sin. 

Tap i short-posisjoner kan være store når markedet beveger seg i feil retning. 

Saxo Capital Markets krever en marginpremium for å sikre at kontoen har tilstrekkelig saldo til å kunne lukke short-posisjonen, og ekstra margin for å dekke prisendringer i underliggende fra dag til dag. 

Marginbeløpene overvåkes i sanntid for endringer i markedsverdi, og tvangslukking av posisjonen kan utløses hvis det totale marginkravet for alle marginposisjoner overskrider grensen i kundens marginprofil. 

Den generelle formelen for margin på short-posisjoner er: 
Margin for short opsjon = marginpremium + tilleggsmargin 

Marginhandel innebærer høy risiko for kapitalen, med muligheten til å tape mer penger enn det investerte beløpet, og egner seg kanskje ikke for alle typer investorer. 

Sørg for at du forstår risikoen som er involvert, og oppsøk uavhengig rådgivning om nødvendig. 

Se vår Risikoadvarsel.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.