Se rater og betingelser

​Kommisjoner, avgifter og abonnementer

Online kontraktsopsjoner handles ut fra disse månedlige volumbaserte kommisjonene:

Det er ingen minimumsavgifter forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank. Hver enkelt handel er underlagt en flat avgift basert på gjeldende volumgruppe.

Det er ingen depotgebyrer forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank.

I tillegg til eksisterende abonnement på direktedata for futures-børser tilbyr Saxo Bank streamingkurser for kontraktsopsjoner på de samme børsene uten kostnad.

Dette betyr også at du får direkte markedstilgang til handelsopsjoner på ulike underliggende aktiva, med direktestreamingkurser, uten at megler involveres.

Posisjoner holdt over natten i korte kontraktsopsjoner er gjenstand for en carrying cost. Carrying cost beregnes på bakgrunn av det daglige marginkrav og anvendes når en posisjon holdes over natten. Finansieringssatsen som anvendes for beregning av carrying cost er basert på den relevante interbankrente + markup (150 basispoeng)

Carrying cost = Marginkrav * Holdetid * (Relevant interbankrente + markup) / (365 eller 360 dager)

Beholdningsgebyr på lange opsjonsposisjoner (alle løpetider) vil ikke bli beregnet i de første 30 dagene – beholdningsgebyrer gjelder kun etter at du har beholdt en posisjon i 30 dager. Gebyret beregnes daglig basert på oversikten nedenfor og belastes ved utgangen av hver måned.

Daglig beholdningsgebyr for kjøpte opsjoner per million (nominell verdi)
KategoriRenterValutakurser og gullAksjerEdle metaller unntatt gullRåvarer unntatt edle metaller
<30 dagers beholdning av posisjonen
>30 dagers beholdning av posisjonen0,100,701,101,001,60


Beholdningsgebyr per dag = nominell verdi / 1 000 000 * underliggende kategorigebyr