Se rater og betingelser

Kurtasjer, gebyrer og marginplan

Renten for hovedkontoen beregnes på grunnlag av den frie kapitalen.

Renter for underkontoene beregnes på grunnlag av kontoverdien.

Siden den frie kapitalen beregnes på grunnlag av åpne handelsposisjoner på alle kontoene dine, er det viktig å sikre at du har tilstrekkelig kontantbeløp tilgjengelig på hovedkontoen.

Ellers risikerer du å bli fratrukket renten på hovedkontoen som overskrider kredittrenten som blir utbetalt for underkontoen(e).

Din netto frie kapital er:

 • Pluss eller minus ikke-realiserte gevinster eller tap fra åpne posisjoner i CFD, Valutaterminskontrakter og Futures på din handelskonto.
 • Pluss markedsverdien av Valutaopsjoner på din handelskonto.
 • Kontantsaldoen på din hovedkonto.
 • Minus margin-/sikkerhetskrav fra åpne posisjoner på din handelskonto.

Net Free Equity margin financing

The margin financing requirement may differ from the trading margin requirement. See the full list of cash collateral for margin financing used for Net Free Equity calculation under our General Business Terms.

To avoid paying overdraft interest on your account you are required to hold sufficient cash collateral ensuring a positive Net Free Equity Balance.

Kontoverdien på din underkonto er:

 • Kontantsaldoen på kontoen.
 • Pluss eller minus verdien av ikke-realiserte gevinster/tap fra posisjoner i CFD’er, Valutaterminskontrakter og Futures på kontoen.
 • Pluss markedsverdien av Valutaopsjoner på kontoen.

Følgende rentesatser gjelder for innskuddsmidler i Saxo Bank:

Positiv egenkapital på over USD 15 000 (eller tilsvarende): 

 • Rentebetalingen gis på hele beløpet. Renten som anvendes er enten markedsrentene minus 3 %,  eller 0 % dersom markedsrenten er lavere enn 3 %. Den høyeste av de to blir brukt til å utregne rentebalingen. 

Positiv egenkapital opptil USD 15.000 (eller tilsvarende):

 • Det betales ikke renter på frie midler opptil USD 15 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta).

Negativ egenkapital:

 • Renten som anvendes for å utregne rentekostnaden, er markedsrenten + 8 %. Renten vil som minimum være (ikke være under) 8 %. 

Følgende rentesatser gjelder for innskuddsmidler i Saxo Bank:

 • For positiv netto fri egenkapital vil renten være det som er høyest av markedsrenten og null, bortsett fra i valutaene med negativ rente beskrevet nedenfor. Renter betales for hele beløpet for alle kontoverdier.  
 • Negativ egenkapital: For negativ egenkapital betales det en rente som beregnes ut fra hele verdien på kontoen. Renten er markedsrenten med et tillegg.

Fra 1. mars 2017 vil Saxo Bank kreve negativ rente på standardprodukter i relevante referansevalutaer. Gebyret påløper saldo over grenseverdien som er oppgitt i tabellen nedenfor.

I en marginhandelskonto regnes denne grenseverdien på tilgjengelig netto fri egenkapital, og på kontoverdien for underkontoer. Negative renter beregnes daglig for kredittsaldoen som overskrider terskelen og debiteres til handelskontoene eller underkontoene på slutten av måneden med renten for foregående måned.

Satsene kan endres.

ThresholdNegative interest rate (p.a.)
EUR250,000-0.40%
CHF250,000-0.75%
DKK2,000,000-0.65%
SEK2,500,000-0.50%

Renter beregnes på daglig basis og bokføres hver måned. Dette skjer innen sju virkedager etter hver kalendermåned.

Valutakonverteringer av handelskostnader, samt fortjeneste og tap fra handelsaktiviteter, skjer ved bruk av gjeldende stengekursen for mid-spread klokken 17.00 New York-tid, pluss/minus 0,5 %. For valutaopsjoner er kursen pluss/minus 0,1 %.

Gebyret for valutakonvertering gjelder ikke for marginsikkerhet. Kun oppgjør for faktiske betalinger til eller fra handelskontoen inkluderes, for eksempel kjøp/salg av kontantaksjer, betaling/mottak av opsjonspremier osv.

Oppbevaringsavgift for aksjer, ETF´er/ECT´er og obligasjoner

For kontoer med aksjer, ETF´er/ECT´er og obligasjonsposisjoner vil en oppbevaringsavgift på 0,12% p.a påløpe. Månedling miniumsavgift er på EUR 5.00.
Oppbevaringsavgiften blir innregnet daglig og blir belastet på månedlig basis.
Regionale forskjeller kan forekomme.

OppbevaringsavgiftMånedlig minimumsavgift
Aksjer, ETF´er/ECT´er0.12 %EUR 5.00
Obligasjoner0.12 %EUR 5.00

 

Merverdiavgift (moms)

Oppbevaringsavgiften er momspliktig, derfor vil moms legges til ovenpå avgiften.

Fysisk person

 • Bosatt innenfor EU, vil dansk merverdiavgift på 25% påløpe
 • Bosatt utenfor EU, ingen merverdiavgift vil påløpe fra Saxo Bank A/S

Bedrift/ institusjonelle kunder

 • Har drifssted i danmark, dansk merverdiavgift på 25% vil påløpe
 • Har driftssted innenfor EU (foruten Danmark), ingen merverdiavgift påløper fra Saxo Bank A/S såfremt et gyldig EU VAT ID kan fremvises.* Omvendt faktura vil bli tilsendt.
 • Har driftssted innenfor EU (foruten Danmark), dansk merverdiavgift vil påløpe såfremt gyldig EU VAT ID ikke fremvises.
 • Har drifssted utenfor EU, ingen merverdiavgift vil bli påregnet av Saxo Bank A/S, men lokale merverdiavgiftsreguleringer kan påløpe.

*Det er kun EU VAT ID som verifiseres gjennom EU komisjones webside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en som vil bli registrert som gyldig EU VAT ID. Hvis EU VAT ID ikke er verfistert, ta kontakt med din lokale VAT myndighet.

For kontoer uten handelsaktivitet i løpet av en periode på seks sammenhengende måneder (180 dager), blir et inaktivitetsgebyr på USD 100 eller tilsvarende i kontoens valuta belastet.

For kunder med Classic-servicenivå trekkes et gebyr på USD 50 – eller tilsvarende beløp i kontoens valuta – når klienten anmoder om å få levert onlinerapporter per epost. Dette gebyret gjelder også for anmodninger om rapporter fra tredjeparter, eksempelvis revisorer. 

For overføringer av aksjer til en konto utenfor Saxo Bank påløper et uttaksgebyr. Gebyrene er som følgende:

 • DK-aksjer: 25 EUR per ISIN (maks. 100 EUR)
 • Andre aksjer: 50 EUR per ISIN (maks. 160 EUR)

Updated 18 January 2017

Klienter som plasserer ordre over telefonen, chat eller epost betaler EUR 50 i avgift per ordre. Enkelte produkter som ikke er tilgjengelige på plattformen kan være unntatt dette. 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.