Se rater og betingelser

Sikkerhetssatser for eksperttradere

Saxo Bank tillater at en prosentandel av en investering i spesifikke obligasjoner kan benyttes som sikkerhet for marginhandel.

Sikkerhetsverdien til en obligasjonsposisjon avgjøres av en vurdering av den enkelte obligasjon, som beskrevet nedenfor:

Vurderingsdefinisjon*Prosentvis sikkerhetsstillelse
Høyeste vurdering (AAA)95%
Veldig høy kvalitet (AA)90%
Høy kvalitet  (A)80%

 

* som vurdert internt av Saxo Bank

Eksempel: 80 % av obligasjonsposisjonen markedsverdi med en A-vurdering kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFDer eller futures og opsjoner.

Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller fjerne bruken av obligasjonsposisjonen som sikkerhet.

For ytterligere veiledning eller ønske om utdypelse av vurderingskriterier for en bestemt eller potensiell obligasjon, vennligst send en e-post til fixedincome@saxobank.com eller kontakt din kontaktperson i Saxo Bank.

Updated 7th June, 2016