Futures kontrakter

All times in the Trading Schedules are in the time-zone of the exchange on which the contract is traded.

Advarsel om futuresrisiko

Futures er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.