Handel på margin

FX er et giret produkt, altså et produkt som gir investoren mulighet til å kontrollere store mengder kapital med lite sikkerhetsstillelse;  høyere leverage også gi en tilsvarende høyere risiko. 

Marginkrav varierer mellom forskjellige valutapar og kan være utsatt for endringer som følge av den underliggende likviditet og volatilitet. Av denne grunn vil de mest likvide valutaparene (the majors) i de fleste tilfeller kreve lavere margin. 

Saxo Bank tilbyr en lagdelt marginmetodologi som en mekanisme for å håndtere politiske og økonomiske hendelser som kan føre til at markedet opplever økt volatilitet og endring raskt.

Saxo Bank tilbyr nivåbaserte marginer som en mekanisme for å håndtere politiske og økonomiske hendelser som kan føre til at markedet blir volatilt og endrer seg raskt.

For mer informasjon om metodologien ovenfor, klikk her.

En fullstendig liste over marginkrav etter valutapar finnes under Margin- og handelskrav og i SaxoTrader-plattformene under Handelsbetingelser.

Marginkrav kan endres uten forvarsel. Saxo Bank forbeholder seg retten til å øke marginkravene for store posisjonstørrelser, inkludert klientporteføljer som anses for å ha høy risiko.

Hvis marginen som kreves for å opprettholde en posisjon på noe tidspunkt overskrider det tilgjengelige beløpet på konto mens en FX-posisjon er åpen, risikerer du en tvungen lukking. Du vil få beskjed når et marginvarsel inntreffer, og du må redusere størrelsen på åpne posisjoner og/eller sette inn mer penger (marginsikkerhet) på kontoen. Dersom du ikke foretar deg noe, kan Saxo lukke noen eller alle de åpne posisjonene for å redusere eksponeringen til et akseptabelt nivå.

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

risk-icon--red

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.