Handel på margin

Leverage Available Margin Requirements

With Saxo Bank it is possible to leverage FX positions up to 100 times equal to 1pct margin required on the notional value of the position. Margin levels are tiered based on USD notional amounts, the higher the notional amount potentially the higher the margin rate. The tiered margin requirement is calculated per currency pair.

Example 1:

You have deposited 10,000 EUR on your trading account with Saxo Bank. You buy 250,000 EURUSD, as you expect EUR to increase in value against USD. The trade ticket on your trading platform will display the margin required for making the trade as:

2,500 EUR (250,000 EUR * 1.10 = 275,000 USD) or (275,000 USD * 1pct = 2,750 USD / EUR @ 1.10)

Example 2:

You have deposited 250,000 EUR on your trading account with Saxo Bank. You sell 10M USDCAD, as you expect CAD to increase in value against USD. The trade ticket on your trading platform will display the margin required for making the trade as:

200,000 EUR (1pct * 3M USD + 2pct * 2M USD + 5M USD * 3 pct) or (30,000 USD + 40,000 USD + 150,000 USD) = (220,000 USD / EUR @ 1.10).

The DEFAULT margin requirements by currency pair can be viewed under Margin & Trading Requirements under FOREX on the Products page of the website. However, under the “Account” tab in the SaxoTraderGO and “Trading Conditions” in other platforms should be referenced as the prevailing source of margin rates for your account as the website only reflects the default margin rates. 

For further explanation of the above methodology please click here.

Margin requirements may be changed without prior notice. Saxo Bank reserves the right to increase margin requirements for large position sizes, including client portfolios considered to be of high risk.

Marginvarsel

Du må vedlikeholde nødvendig marginsikkerhet som angitt i kontosammendraget på handelsplattformen til enhver tid.

Hvis en valutaposisjon er åpen og marginen som kreves for å vedlikeholde posisjonen, overskrider tilgjengelige midler for marginhandel på kontoen, regnes dette som kontraktsbrudd, og forholdet må rettes opp slik at du oppfyller marginkravet igjen. Dette kan gjøres på to måter:

  • redusere størrelsen på den åpne marginposisjonen og/eller
  • sette inn mer midler (marginsikkerhet) på handelskontoen

Når den nødvendige marginen overskrider marginsikkerheten, risikerer du en stop-out der Saxo Bank kan stenge marginposisjonene på dine vegne.

Risikoadvarsel

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

Margin and Trading requirements

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.