Handel på margin

Lave margin-/sikkerhedskrav

Valuta er et giret produkt, noe som betyr at det gir en trader evnen til å kontrollere store mengder kapital for veldig lite penger; jo høyere giring, jo høyere risiko. Hos Saxo Bank kan giringen være så høy som 100:1.

Med giring på 100:1 er det mulig å åpne en posisjon verdt EUR 100 000 ved å bruke så lite som EUR 1000 i margin på forskudd og låne det gjenstående beløpet (EUR 99 000). Vær oppmerksom på at bruk av giring krever ekstra forsiktighet, for mens du kan oppnå store gevinster dersom prisen beveger seg i din favør, kan du også risikere betydelige tap dersom kursen går imot deg. Hvis prisen i eksemplet ovenfor beveger seg mot deg med bare 1 %, vil den nominelle verdien av posisjonen bli redusert fra EUR 100 000 til EUR 99 000, et tap på EUR 1000. Dette tilsvarer all kapitalen som ble forhåndsinvestert for å åpne posisjonen, og representerer et tap på 100 %.

Marginkravene varierer med valutapar og kan endres i henhold til valutaparets underliggende likviditet og volatilitet. Av denne grunn krever de mest likvide valutaparene (de store) i de fleste tilfeller lavere margin.

Saxo Bank tilbyr nivåbaserte marginer som en mekanisme for å håndtere politiske og økonomiske hendelser som kan føre til at markedet blir volatilt og endrer seg raskt.

For mer informasjon om metodologien ovenfor, klikk her.

En fullstendig liste over marginkrav etter valutapar finnes under Margin- og handelskrav og i SaxoTrader-plattformene under Handelsbetingelser.

Marginkrav kan endres uten forvarsel. Saxo Bank forbeholder seg retten til å øke marginkravene for store posisjonstørrelser, inkludert klientporteføljer som anses for å ha høy risiko.

Marginvarsel

Hvis marginen som kreves for å opprettholde en posisjon på noe tidspunkt overskrider det tilgjengelige beløpet på konto mens en FX-posisjon er åpen, risikerer du en tvungen lukking. Du vil få beskjed når et marginvarsel inntreffer, og du må redusere størrelsen på åpne posisjoner og/eller sette inn mer penger (marginsikkerhet) på kontoen. Dersom du ikke foretar deg noe, kan Saxo lukke noen eller alle de åpne posisjonene for å redusere eksponeringen til et akseptabelt nivå.

Risikoadvarsel

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

Margin and Trading requirements
Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.