Analyser og nyheter om aksjemarkedet

Equity Research og Stock Screener

Tilgang til Saxo Banks avanserte Equity Research og Stock Screener krever abonnement. Saxo Bank beregner verken etablerings- eller aktiveringsgebyr, og du kan si opp abonnementet når som helst, uten ekstra kostnader.

Private Kunder Institusjonelle kunder
Equity Research & Stock Screener GRATIS EUR 200/Mnd

Definisjonen på en "institusjonell" kunde er: "En innehaver av en lisens til å opptre som en finansiell institusjon, herunder men ikke begrenset til: investeringsfirmaer, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, kapitalforvaltningsselskaper og pensjonsfond samt disses administrasjonsselskaper eller en representant for en finansiell institusjon."

Denne definisjonen gjelder kun i forbindelse med abonnement på Equity Research og Stock Screener.

Streaming Nyheter
Streaming Nyheter Private Profesjonelle institusjonelle kunder
NewsEdge Obligasjoner Gratis* Gratis*
NewsEdge Sentrale Banker Gratis* Gratis*
NewsEdge Råvarer Gratis* Gratis*
NewsEdge Bedrifter Gratis* Gratis*
NewsEdge Aksjer Gratis* Gratis*
NewsEdge Valuta Gratis* Gratis*
NewsEdge Futures Gratis* Gratis*
NewsEdge Macro Gratis* Gratis*
NewsEdge Arabisk Gratis* Gratis*
NewsEdge Australia & New Zealand Gratis* Gratis*
NewsEdge Kinesisk Gratis* Gratis*
NewsEdge Fransk Gratis* Gratis*
NewsEdge Tysk Gratis* Gratis*
NewsEdge Japansk Gratis* Gratis*
NewsEdge Portugisisk Gratis* Gratis*
NewsEdge PortugisiskLATAM Gratis* Gratis*
NewsEdge Russisk Gratis* Gratis*
NewsEdge Spansk Gratis* Gratis*
NewsEdge Spansk LATAM Gratis* Gratis*
Oslo Børs Nyheter Gratis* Gratis*
Ritzau Finans Light (excl. flash), 60-min forsinkelse Gratis* 373.70 DKK
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Sanntid 317.99 DKK 765.34 DKK
Ritzau Finans Premium- Danish News 310.54 DKK 747.40 DKK
SENS News Gratis* Gratis*
TDN Finans 830 NOK 830 NOK
TDN Finans 25 min Delayed Gratis* Gratis*
TradingFloor.com Gratis* Gratis*
Wallstreet CN Headlines Gratis* Gratis*
Wallstreet CN Headlines, delayed Gratis* Gratis*
Wallstreet CN News Gratis* Gratis*
Wallstreet CN News, delayed Gratis* Gratis*

* Avgifter dekket av Saxo Bank

Updated 5 December, 2016

Islamsk aksjecreening service

Saxo Bank A/S i samarbeid med IdealRatings, Inc. er stolte av å tilby screening av aksjer i henhold til islamske prinsipper på SaxoTrader-plattformene. På grunnlag av allment aksepterte og gjennomsiktige islamske retningslinjer gjør screeneren det mulig for kunder å identifisere og handle aksjer som lever opp til islamske prinsipper.

Mer enn 12,000 finansielle instrumenter på mer enn 25 børser fra New York til Tokyo er omfattet av screeningen. Et globalt tilbud i en global verden.

Les mer på vår http://www.home.saxo/en-mena side

Fordeler

Stort antall aksjer
Screeningen omfatter mer enn 12.000 aksjer, og tradere og investorer får på den måten de største mulighetene for investeringer som lever opp til islamske prinsipper.

Overholdelse av islamske prinsipper
Saxo Bank sikrer overholdelse av islamske prinsipper, via en screening, som er basert på analyse i stedet for automatikk. Systemet er tilpasset av IdealRatings. Les mer om screening på bakgrunn av  islamske prinsipper.

Månedlig Screening
Aksjer screenes på månedlig basis for å sikre at investeringsbeslutninger treffes på grunnlag av aktuell viten om verdipapirers overholdelse av islamske prinsipper.

Integrert screening og handel ifølge islamske prinsipper
TDenne servicen er en integrert løsning som sikrer at både verdipapirene og handlen med dem lever opp til islamske prinsipper. På denne måten sparer kunden både tid og penger.

Ansvarsfraskrivelse for islamsk screener (skal leses)

Listen over islamsk-kompatible verdipapirer er utarbeidet av IdealRatings Inc. ("IR"), en uavhengig ekstern dataleverandør. Listen er et resultat av en screeningprosess utført av IR på bakgrunn av Shariyah Review Bureau's ("SRB") islamske compliance regler, som gjennomgås regelmessig av det islamske SRB styret. Disse opplysningene er kun til informasjonsformål, og Saxo Bank A/S og dets datterselskaper (samlet "SAXO") uttrykker ingen holdninger og gir heller ingen garanti for den islamske overholdelsen av verdipapirene som inngår i denne listen eller av produkter og tjenester som tilbys av Saxo i forbindelse med noen av verdipapirene som inngår i denne listen. Les hele ansvarsfraskrivelsen.

Risikoadvarsel for aksjer og ETF-er

Aksjer og ETF-er kategoriseres som gule eller røde produkter avhengig av det individuelle instrumentet.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.