Ofte stilte spørsmål om obligasjoner

Hvilke obligasjoner er tilgjengelige for netthandel?

Et bredt utvalg av de mest aktive og likvide statsobligasjonene og selskapsobligasjonene i Europa, Asia, Midt-Østen og Afrika, samt et begrenset antall latinamerikanske obligasjoner – totalt mer enn 5000 obligasjoner – er tilgjengelig for obligasjonshandel på nett. Tilgjengeligheten av latinamerikanske obligasjoner og amerikanske selskapsobligasjoner er ventet å bli større i nær fremtid.

Hva om en obligasjon ikke er tilgjengelig for netthandel?

Saxo Bank støtter 33 000 obligasjoner offline, så det er en god sjanse for at det kan handles offline fra vår obligasjonsavdeling. Ta kontakt med Saxo Bank og spør om muligheten for å handle den spesifikke obligasjonen offline. I så fall vil den bli manuelt handlet, men vil fortsatt vises i kontooversikten for kontoen din, akkurat som alle andre posisjoner.

Hvilken åpningstid er det for netthandel?

Obligasjoner kan handles online 24/5 hvis det relevante underliggende obligasjonsmarkedet er åpent. Åpningstiden vil være begrenset til daglige åpningstider da likviditeten i det aktuelle underliggende obligasjonsmarkedet er best (dvs. europeiske statsobligasjoner er åpne for handel innenfor europeisk forretningstid). 

Hvor og hvordan henter Saxo likviditet for netthandel av obligasjoner?

Obligasjoner handles primært i det internasjonale OTC-markedet og sjeldnere på børs. Saxo Bank benytter dermed sitt motpartsnettverk med mer enn 40 likviditetsgarantister i OTC-markedet for å hente likviditet for obligasjonshandel på nett. For mer informasjon, se “Hvordan fungerer en markedsordre?”

Hva er maksimal handelsstørrelse?

Det er satt maksimumsgrenser i henhold til normale likviditetsforhold i de underliggende obligasjonsmarkedene. Disse grensene varierer fra EUR 1 mill. eller mer for selskapsobligasjoner og EUR 25 mill. eller mer for statsobligasjoner.

Hva er minste handelsstørrelse?

Obligasjoner har ulike minste handelsstørrelser som kan være så mye som 50 000, 100 000 eller 200 000 i den aktuelle valutaen. Du kan se minste handelsstørrelser og økning på hver obligasjon under konto > Handelsbetingelser samt på handelsseddelen. Det finnes imidlertid obligasjoner om omsettes i mindre størrelser, som også vil være tilgjengelige. (Minstegrensen på 10 000 i EUR eller USD på alle online-obligasjoner gjelder selv om den underliggende minste handelsenheten for obligasjonen er lavere.)

Kan jeg handle til den kursen jeg ser på plattformen?

Prisen du ser på plattformen for en online-obligasjon i handelsseddelen, er en direkte veiledende kurs basert på veiledende OTC-obligasjonsmarkedskurser. Av den grunn kan de faktiske omsetningskursene avvike fra denne kursen. For mer informasjon, se “Hvordan fungerer en markedsordre?” Videre er kursen som brukes i kontooversikten en veiledende sluttkurs som kan være forskjellig fra den faktiske omsetningskursen samt kursen du vil se på handelsseddelen.

Hvordan fungerer en markedsordre?

En markedsordre er standardordren for obligasjonshandel. Markedsordrer for obligasjoner blir i motsetning til aksjer ikke effektuert på børsene, men ledes til en global, stor pool av likviditetstilbydere som utfører handelen i løpet av sekunder. Direkte veiledende kurs vil fungere som den maksimale limitkursen for markedsordren. Hvis ordren ikke utføres innen 45 sekunder, vil ordren automatisk bli kansellert. Det er ikke mulig å endre varigheten på markedsordrer. 

Hva skjer hvis en ordre blir kansellert?

Hvis vi ikke mottar en kurs som er bedre eller lik den maksimale limitkursen (direkte veiledende kurs beskrevet ovenfor), vil ordren automatisk bli kansellert eller stoppet. I så fall kan du gjerne ta kontakt med Saxo Bank for å spørre om muligheten for å handle den spesifikke obligasjonen offline. Ordren vil stoppes  etter 30–45 sekunder, avhengig av det spesifikke obligasjonsmarkedet.

Hvordan fungerer en limit-ordre?

Når du plasserer en limit-ordre, vil den automatisk bli ledet til den mest relevante av de tilgjengelige børsene. Limit-ordrer brukes vanligvis for å plassere ordrer utenfor eller i midten av en spread, eller for en bestemt limit. Limit-ordrer fungerer bare på børser, og derfor kan det forekomme at de ikke utføres på noen børs på grunn av manglende likviditet, mens det er mulig å iverksette en markedsordre (der likviditeten ikke er basert på børser, men OTC obligasjonsmarkedet). Det er mulig å angi varigheten på en limit-ordre

Hvilke obligasjoner kan du plassere limit-ordrer for?

Limit-ordrer fungerer bare for utvalgte obligasjoner som har tilstrekkelig likviditet på børsene. For mer informasjon om tilgjengeligheten av limit-ordrer på børser kan du kontakte oss.

Finnes det andre tilgjengelige ordretyper?

For tiden er det ingen andre ordretyper som er tilgjengelige for obligasjonshandel på nett. 
Finnes det diagrammer som støtter obligasjoner?
For øyeblikket er det ingen diagrammer som støtter online-obligasjonshandel.

Kan det skje delvise effektueringer?

Både limit-ordresystemet og markedsordresystemet opererer på grunnlag av et alt-eller-ingenting-prinsipp, slik at alle ordrer blir effektuert 100 % eller ikke i det hele tatt. Dermed er delvis effektuering ikke mulig.

Hvordan blir ordrene håndtert?

Ordrehåndtering er heldigitalisert, og med bruk av roboter er kursoppdagelse og utførelse optimalisert for å gi den beste kundeopplevelsen.

Hva er kostnadene for handelen?

Provisjoner for obligasjonshandel er som følger:

Marked

Standard

Aktiv*

Europeiske statsobligasjoner

0,20 %
(minimum 80 EUR) **

0,05 %
(minimum 50 EUR) **

Amerikanske statsobligasjoner ***

0.20%

(minimum 80 EUR) **

0.05%

(minimum 50 EUR) **

Europeiske og amerikanske selskapsobligasjoner

0,20 %
(minimum 80 EUR) **

0,10 % **
(minimum 50 EUR) **

Vekstmarkedsobligasjoner

0,20 %
(minimum 80 EUR) **

0,10 %
(minimum 50 EUR) **

* Kontakt kundebehandleren din for mer informasjon. 
** Tilsvarende hvis handlet i en annen valuta.
*** For amerikanske statsobligasjoner påløper det et innebygd eksternt utførelsesgebyr for å få tilgang til dette markedet. 
Gebyret er dermed fra 0,000335 % til 0,0004 %.

Er det noen andre kostnader forbundet med obligasjoner?

Bortsett fra provisjoner på obligasjonshandler, er obligasjonsposisjoner også gjenstand for depotmottakergebyr. 

 

 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.