Oversikt over lovmeny

Informasjon om Saxos retningslinjer for bærekraftsrelatert risiko

Introduksjon   

Disse retningslinjene beskriver Saxo Banks tilnærming til å integrere ESG-kriterier (miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring) i risikostyringen. Bærekraftsrelatert risiko blir stadig viktigere. Hvis denne risikoen ikke håndteres, kan det få en rekke konsekvenser, blant annet økonomisk, juridisk og omdømmemessig. Ettersom Saxo Bank inkluderer bærekraftsrelatert risiko i investeringsmodellene sine, bidrar dette til at vi identifiserer og håndterer potensielle negative påvirkninger på miljøet og menneskerettigheter, samt tilhørende risiko som påvirker kundene våre og oss. Saxo Bank tilbyr kundene sine forskjellige produkter, inkludert forvaltede bærekraftige løsninger. Disse retningslinjene blir gjennomgått med jevne mellomrom og oppdatert etter behov, på bakgrunn av endringer i omstendigheter og faktisk praksis.

Mål

Målet er å ta høyde for bærekraftsrelatert risiko – som er knyttet til miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring – i investeringsbeslutningene.

Retningslinjer

Saxo Bank integrerer bærekraftsfaktorene i investeringsprosessen fra et due diligence-perspektiv. Dette omfatter en vurdering av hvilken effekt den bærekraftsrelaterte risikoen kan få på den finansielle avkastningen. Bærekraftsrelatert risiko betyr at dersom hendelser knyttet til miljø, sosiale forhold eller eierstyring oppstår, kan det få en faktisk eller mulig negativ og vesentlig effekt på verdien av en investering.

Bruken av ESG-kriterier kan påvirke avkastningen, og derfor kan investeringer basert på ESG-kriterier utvikle seg annerledes enn en ikke-ESG-referanseindeks som ikke bruker slike kriterier. Grunnlaget for å utelukke visse investeringer samsvarer ikke nødvendigvis med den subjektive etiske holdningen til alle investorer.

Bærekraftsrelatert risiko kan påvirke langsiktig risikojustert avkastning for investorer. Vurderingen av bærekraftsrelatert risiko er kompleks og kan være basert på ESG-data som er vanskelige å få tak i, og som kan være ufullstendige, estimerte, foreldede eller på annen måte svært unøyaktige. Effektene fra realiseringen av bærekraftsrelatert risiko kan være mange og kan være forskjellige, avhengig av den spesifikke risikoen, regionen, sektoren og aktivatypen.

Eksempler på de forskjellige typene ESG-risiko:

  • Miljø: klimaendringer – risiko for «strandede aktiva»
  • Samfunn: menneskerettigheter – forretningsdrift basert på uetiske og ulovlige arbeidsforhold
  • Eierstyring: åpenhet og integritet – manglende tilsyn fra styrets side og mangel på struktur i beslutningsprosessen

Saxo Bank har relevante prosesser for kontinuerlig å overvåke, vurdere og håndtere den potensielle og faktiske effekten av ESG-risiko på hvert enkelt fond og hver enkelt portefølje. Når et fond eller en portefølje vurderes på grunnlag av ESG-kriterier, benytter Saxo Bank informasjon og data fra tredjeparter.

Ettersom Saxo Bank samarbeider med kapitalforvaltere om å bygge porteføljer, er det en del av due diligence-prosessen å vurdere ESG-rammeverket som den aktuelle kapitalforvalteren har etablert, for eksempel medarbeidere involvert i ESG-arbeid, aktivt eierskap samt ESG-relatert risiko i porteføljen.

Risikoer

Den største risikoen er at kapitalforvalterne ikke har de riktige verktøyene (f.eks. data) for å kunne ta de rette investeringsbeslutningene – for eksempel utelukkelse av visse selskaper fra et fond som tar hensyn til ESG – ettersom dette kan påvirke avkastningen. 


Sist oppdatert: 10. mars 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.