Oversikt over lovmeny

Retningslinjer for aktivt eierskap

Saxo Bank anser seg for å ha en viktig forpliktelse til å beskytte investorenes interesser. En del av vår rolle som porteføljeforvalter er å samarbeide med investeringsselskaper for å forsikre oss om at disse selskapene handler i tråd med aksjonærenes interesser. Det er imidlertid viktig å merke seg at vi ikke er en «aktivistisk» aksjonær, da Saxo Bank aldri vil ha en betydelig eierandel i selskapene vi investerer i. Når Saxo Bank har mulighet til å stemme elektronisk vil vi handle i den beste interesse, i henhold til investeringsstrategien, basert på analyser foretatt av våre strategiforvaltere. Hvis vi noen gang blir bedt om å stemme på vegne av kundene våre, under omstendigheter der vi ikke er i stand til å håndtere en eventuell interessekonflikt, vil vi unnlate å stemme. Vi mener at ved å ha denne tilnærmingen, kan den berørte part (i tilfelle av unnlatelse av stemme), varsle sitt styre på forhånd om retningslinjene våre, så eventuelle stemmestatistikker kan bli tilpasset i overensstemmelse hermed.


Sist oppdatert: 10. mars 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.