Finansordliste - U til Z

Finansordlisten er utviklet for å gi deg rask tilgang til definisjoner av begreper og uttrykk som brukes i valuta-, penge-, aksje-, råvare- og gjeldsmarkedene.

Underliggende / underliggende aktivum:

Aktivumet som en futures- eller opsjonskontrakt er basert på.

Urealisert margingevinst/-tap (P/L)

Urealisert gevinst/tap for dine posisjoner på marginbaserte produkter.

Urealisert verdi av posisjoner

Summen av ikke-marginposisjoner (sikkerhetsverdi), urealisert margingevinst/-tap (urealisert verdi for alle åpne posisjoner) og sluttkostnad (kommisjoner og avgifter).

Brukt til margin krav

Beløpet som for øyeblikket brukes til å dekke posisjonene dine, og som kombinerer kontantbeholdningen og verdien av ikke-bokførte FX Spot- og forward-posisjoner samt den implisitte verdien av ikke-bokførte valutaopsjonsposisjoner.

Valuteringsdato

Datoen da oppgjøret av midler for en handelstransaksjon vil foregå på kontoen.

Vanilla-opsjon

En vanlig opsjon uten spesielle funksjoner.

Variabel valuta

For valutahandel er dette valutaen som investoren betaler med eller mottar under handel.

I EURUSD er for eksempel den variable valutaen USD. Det vil si at én EUR-enhet har en variabel verdi i USD.

Når du kjøper EUR, betaler du med USD, og når du selger EUR, mottar du USD.

Den andre valutaen (EUR i eksempelet ovenfor) kalles grunnvalutaen.

Variasjonsmargin

På slutten av hver handelsdag blir meglerens posisjoner ført til markedsverdi på grunnlag av den daglige oppgjørskursen, og gir dermed et potensielt tap eller gevinst som innbetales på konto eller trekkes fra den.

Vega

Et mål som brukes til å beskrive endringen i verdien til opsjonen når volatiliteten til det underliggende aktivumet endres.

Vis

En visning er et begrep som brukes av Saxo Bank for en enkelt kategori i arbeidsområdet på skjermen. Denne inkluderer både handels- og informasjonsmoduler.

Du kan legge til, endre eller slette visninger etter behov.

Det kan for eksempel hende at du vil ha et visningsoppsett for handelsspesifikke instrumenter som dollar/yen, og det inkluderer diagram-, handels- og analysemoduler spesifikt for dollar/yen.

Du vil også få bruk for en dedikert visning av et sammendrag av kontoen din. Plattformen inneholder noen standardvisninger, slik at du kommer i gang.

Volatilitet

Det finnes to typer volatilitet:

  • Historisk volatilitet er faktisk volatilitet basert på volatilitet som er realisert i tidligere bevegelser i markedet.
  • Implisitt volatilitet er volatiliteten som kan tolkes ut fra opsjonskursen. Den implisitte volatiliteten er dermed den forventede bevegelsesspreaden for kursen til det underliggende aktivumet, forutsett for opsjonens løpetid og avledet fra de kjente kursene for opsjoner og de andre parameterne som brukes til beregning av disse kursene.

Arbeidsområde

Arbeidsområder inneholder hele plattformlayouten, inkludert det som Saxo Bank kaller visninger, handelsmodulene inne i visningene og eventuelle tilpassede modulinnstillinger. På plattformen kan du lagre et hvilket som helst antall arbeidsområder som separate filer (CS2-filer).

I tillegg til å lagre den gjeldende arbeidsområdelayouten kan du også lagre en arbeidsområdemal (CST-filer), det vil si en grunnleggende layout som du kan laste inn på nytt hvis du angrer på noen av endringene du foretar i arbeidsområdet.

Avkastning

Økningen i verdi av aksjeverdien i et selskap pluss utbyttet som betales ut per aksje for det foregående året.