Portfolio Portfolio Portfolio

Portfolio

Portfolio guide 8 minutes to read

Saxo Group

The new Portfolio section has been created with the intention to simplify and improve your experience in keeping track of your account activity.

This guide will provide a brief overview of the changes to the section and how they will improve the monitoring of your investments and trades. 

Account overview

The account overview gives you a quick status of your account value and 1 day change on both single and aggregated account level.

Overview

The overview section provides you with a summary of your account (or accounts if you have more than one). At the top, you will see your account value, cash and your 1-day return. Below, you can see your positions grouped by product, as well as a breakdown of your cash holdings.

Finally, at the very bottom, allocation charts show what your portfolio consists of split into assets, countries and sectors.

Orders

The orders section shows a list of your pending and past orders. Here, you can see the status of your orders as well as modify or cancel them.

Performance

This section provides you with a detailed breakdown of your account’s historical performance, adjustable by the time period of your choice. You can see the development of your account value and returns in two charts. For the returns chart, you can add a benchmark to compare the performance with. You can also see the profit loss breakdown with the possibility of grouping by product. By clicking on an instrument, you can get more insights on the earnings, returns and transactions history for the instrument.

Transactions

The transactions section shows a list of all the events that have affected your account. You can adjust the transactions overview by using the filters: period, product, and transactions type. To get an in-depth breakdown of a single transaction, simply click on one which will bring up the transaction details. 

It is also possible to download a PDF or Excel sheet of your transaction history. 

Corporate actions

The corporate actions tab is where you will find information about activities relating to corporate actions such as dividends and shareholder voting. Here you will see your upcoming, active, and past corporate events and see if any action needs to be taken.

Latest Market Insights


Ansvarsfraskrivelse

Alle selskapene i Saxo Bank Group tilbyr bare teknisk utførelse (execution-only) samt tilgang til analyseinnhold som folk kan se og/eller bruke på eller via nettstedet. Dette innholdet endrer eller utvider ikke tjenesten som leveres, som bare omfatter teknisk utførelse. Slik tilgang og bruk er til enhver tid underlagt (i) vilkårene for bruk; (ii) fullstendig ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarselen; (iv) engasjementsreglene og (v) merknader som gjelder Saxo News & Research og/eller dets innhold i tillegg til (hvor relevant) vilkårene for bruk av linker som gir tilgang til Saxo News & Research, på nettsteder til medlemmer av Saxo Bank Group. Slikt innhold er derfor kun gitt i informasjonsøyemed. For å være konkret er ingen råd ment å bli gitt og skal ikke anses for å være gitt, ei heller støttet, av noen selskapet i Saxo Bank Group. De skal heller ikke tolkes som en oppfordring til å tegne, selge eller kjøpe noe finansielt instrument. All handel eller investeringer du foretar må være i henhold til din egen uoppfordrede og informerte selvstyrte beslutning. Ingen Saxo Bank Group-selskaper kan holdes til ansvar for tap du måtte bli påført som følge av investeringsbeslutninger tatt på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig på Saxo News & Research eller som følge av bruk av Saxo News & Research. Ordrer gitt og handler utført anses å være ment som gitt eller utført for kundens konto i Saxo Bank Group-selskapet som opererer i jurisdiksjonen der kunden er bosatt og/eller som kunden åpnet og har handelskontoen sin hos. Saxo News & Research inneholder ikke (og skal ikke tolkes som at det inneholder) råd angående økonomi, investering, skatt eller handel eller andre typer råd, tilbud eller anbefalinger fra Saxo Bank Group og skal ikke tolkes som en oversikt over våre handelspriser eller som et tilbud om eller oppfordring til tegning, salg eller kjøp i noe finansielt instrument. I den grad noe innhold tolkes som investeringsanalyse, må du merke deg og akseptere at innholdet ikke er utarbeidet i samsvar med lovkrav som er utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse, og innholdet må derfor betraktes som markedsføringskommunikasjon i henhold til relevante lover.

Vennligst les ansvarsfraskrivelsene våre:
Varsel om ikke-uavhengig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse. (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.