Hva er hjemmefavorisering? Hva er hjemmefavorisering? Hva er hjemmefavorisering?

Hva er hjemmefavorisering?

Investing 3 minutes to read
Saxo

Farene ved hjemmekjærhet

Hjemmefavorisering er tendensen blant investorer til å investere tyngre i innenlandske aksjer, mens de ignorerer fordelen ved å ha utenlandske aksjer i en velbalansert portefølje.

Sett bort fra at investorer ofte føler seg mer komfortable med å investere i selskaper de kjenner til, er skepsisen til å forlate egen komfortsone også historisk forankret i pre-digitale tider da hindringer som språkforskjeller, juridiske restriksjoner og høye kostnader for utenlandske transaksjoner, gjorde prosessen veldig utfordrende.

Hvorfor er dette et problem?

Selv om nye reguleringer og smarte digitale løsninger har medført at investorer ikke lenger står overfor disse sistnevnte vanskelighetene, fortsetter hjemmefavoriseringen å gjøre seg gjeldende.

En undersøkelse utført av Charles Schwab i 2018 viste at tre av fire britiske investorer var interessert i å plassere mesteparten av midlene sine i hjemmemarkedet, sammenlignet med de som ønsket å investere betydelig i USA (7 %), Japan (5 %) og Kina (2 %). Det lave nivået av interesse for utenlandske aksjer er enda mer forbløffende gitt at de fleste av respondentene i undersøkelsen forventet at de utenlandske aksjemarkedene skulle stige nesten like mye som aksjene i Storbritannia.

Tenk nå på avkastningen til store indekser over hele verden, og problemet blir tydelig. I første halvdel av 2019 steg S&P 500 over 17 %, den teknologitunge Nasdaq la på seg 20 %, og i Kina bykset CSI 300 opp nesten 29 %. I samme periode steg FTSE 100 i Storbritannia bare rundt 10 %, og ble haltende langt bak de andre.

Hva er løsningen?

Heldigvis er dette et problem som investorer kan løse på en enkel måte. Ordet er diversifisering. Så hvis investeringsstrategien din er basert på en enkelt sektor, for eksempel legemidler, kan du lese om lignende selskaper i andre land og se litt bredere på fremtidsutsiktene til bransjen. Med litt innsats vil verdipapirer som en gang virket for eksotiske til å ta i, føles like kjente som de på den lokale børsen.


Utforsk investeringsløsningene våre

Rett blikket mot verden, umiddelbart

Invester globalt med vårt brede utvalg av mer enn 3000 børshandlede fond (ETF-er) fra mer enn 30 børser over hele verden.

Utforsk ETF-er

 

Ekspertporteføljer med ett klikk

Kom raskt i gang med SaxoSelect-porteføljer – bare velg en portefølje med ett klikk, og la ekspertene ta seg av resten.

Oppdag SaxoSelect

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.