Hva er hjemmebias?

Investing
Saxo Bank

Farene ved å være en hjemmeværende investor

Hjem bias er tendensen til investorer å investere tyngre i innenlandske aksjer samtidig ignorere potensialet i utenlandske aksjer i en godt balansert portefølje.

I tillegg til fenomenet som investorer naturlig føler seg mer komfortable med å investere i selskaper som de er kjent med, er nektelsen av å gå bort utenfor sin egen komfortsone historisk forankret i førdergiske tider da hindringer som språkforskjeller, juridiske restriksjoner og høye transaksjonskostnader over landegrensene gjorde prosessen svært utfordrende.

Hva gjør dette til et problem?

Selv om regulatorisk justering og smarte digitale løsninger betyr at investorer ikke lenger står overfor disse sistnevnte vanskelighetene, fortsetter hjemmebias i ekstraordinær grad.

Forskning av Charles Schwab i 2018 viste at tre av fire britiske investorer var interessert i å plassere de fleste av sine eiendeler i hjemmemarkedet, sammenlignet med de som var ute etter å investere betydelig i USA (7%), Japan (5%) og Kina (2%). Det lave nivået av interesse for utenlandske aksjer er enda mer forbløffende gitt at de fleste av respondentene i undersøkelsen forventet at utenlandske aksjemarkeder skulle avansere med nesten like mye som aksjer i Storbritannia.

Nå, vurdere frekvensen av avkastning på store indekser over hele verden og problemet blir klart. I første halvdel av 2019 avanserte S & P 500 over 17%, den teknologitunge Nasdaq steg 20% og i Kina steg CSI 300 nesten 29%. I samme periode avanserte FTSE 100 i Storbritannia bare rundt 10%, etterfølgende de andre med ganske lang avstand.

Hva skal jeg gjøre?

Heldigvis er dette et problem som investorer kan ta opp med ett ord - diversifisering. Så, hvis investeringsstrategien din er basert på en enkelt sektor, si legemidler, lese opp på lignende selskaper i andre land og bransjens utsikter bredere. Med litt praksis, eiendeler som en gang virket for eksotisk å berøre vil bli like kjent som de på din lokale børs.


Utforsk våre investeringsløsninger

Gå global, umiddelbart

Ta investeringen din globalt med vårt brede utvalg av 3000 + Exchange Traded Funds (ETFer) fra over 30 børser rundt om i verden.

Utforsk ETF-er

Ekspertporteføljer, med ett klikk

Kick-start investeringen din med SaxoSelect-porteføljer – bare velg en portefølje med ett klikk og la ekspertene ta seg av resten.

Oppdag SaxoSelect

Ansvarsfraskrivelse

Alle selskapene i Saxo Bank Group tilbyr bare teknisk utførelse (execution-only) samt tilgang til analyseinnhold som folk kan se og/eller bruke på eller via nettstedet. Dette innholdet endrer eller utvider ikke tjenesten som leveres, som bare omfatter teknisk utførelse. Slik tilgang og bruk er til enhver tid underlagt (i) vilkårene for bruk; (ii) fullstendig ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarselen; (iv) engasjementsreglene og (v) merknader som gjelder Saxo News & Research og/eller dets innhold i tillegg til (hvor relevant) vilkårene for bruk av linker som gir tilgang til Saxo News & Research, på nettsteder til medlemmer av Saxo Bank Group. Slikt innhold er derfor kun gitt i informasjonsøyemed. For å være konkret er ingen råd ment å bli gitt og skal ikke anses for å være gitt, ei heller støttet, av noen selskapet i Saxo Bank Group. De skal heller ikke tolkes som en oppfordring til å tegne, selge eller kjøpe noe finansielt instrument. All handel eller investeringer du foretar må være i henhold til din egen uoppfordrede og informerte selvstyrte beslutning. Ingen Saxo Bank Group-selskaper kan holdes til ansvar for tap du måtte bli påført som følge av investeringsbeslutninger tatt på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig på Saxo News & Research eller som følge av bruk av Saxo News & Research. Ordrer gitt og handler utført anses å være ment som gitt eller utført for kundens konto i Saxo Bank Group-selskapet som opererer i jurisdiksjonen der kunden er bosatt og/eller som kunden åpnet og har handelskontoen sin hos. Saxo News & Research inneholder ikke (og skal ikke tolkes som at det inneholder) råd angående økonomi, investering, skatt eller handel eller andre typer råd, tilbud eller anbefalinger fra Saxo Bank Group og skal ikke tolkes som en oversikt over våre handelspriser eller som et tilbud om eller oppfordring til tegning, salg eller kjøp i noe finansielt instrument. I den grad noe innhold tolkes som investeringsanalyse, må du merke deg og akseptere at innholdet ikke er utarbeidet i samsvar med lovkrav som er utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse, og innholdet må derfor betraktes som markedsføringskommunikasjon i henhold til relevante lover.

Vennligst les ansvarsfraskrivelsene våre:
Varsel om ikke-uavhengig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse. (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.