Å diversifisere porteføljen er oppgave nummer én

Investing
Saxo Bank

Mindre risiko, større avkastning. Hvordan får du porteføljen til å levere god avkastning?

Når du bygger en portefølje, er det vanlig å investere i det du kjenner best – noen teknologiselskaper du liker, eller folkeaksjer fra hjemmemarkedet. Men selv om det kan gi deg en portefølje som føles komfortabel, er den langt fra skuddsikker. Hvorfor? Fordi den mangler ett sentralt element: diversifisering.

Når du diversifiserer porteføljen, spres investeringsmidlene dine i forskjellige aktivaklasser, sektorer, bransjer eller regioner. På den måten unngår du å putte for mange av investeringseggene dine i én og samme kurv – så hvis teknologiaksjene dine plutselig faller over stupet eller Oslo Børs får en kraftig nedtur, vil ikke porteføljen din være like sårbar. 

Fleks investeringsmusklene dine

Mindre risiko er bare én av fordelene ved å diversifisere porteføljen. Hvis du kaster investeringsnettet ditt over et bredere område – over hele kloden hvis mulig – betyr det også at du kan fange opp flere muligheter i finansmarkedene. 

Husker du rakettferden til det kinesiske aksjemarkedet i 2014–15? Eller oljerallyet i begynnelsen av 2019? Ved å flekse investeringsmusklene dine og favne over flere typer aktiva, holder du ikke bare porteføljen din mer balansert, men du vil også være bedre rustet til å finne nye muligheter over hele verden.

Alt er relativt

Når du har begynt å diversifisere investeringene dine, kan litt finjustering være en god idé. Aksjer, obligasjoner og andre aktivaklasser som olje og gull beveger seg ikke i det samme mønsteret – og det er bra for porteføljen din. Så ikke bare er det viktig å investere i forskjellige aktivaklasser, men i aktivaklasser med lav korrelasjon, slik at de ikke beveger seg opp og ned i takt.

For eksempel har «trygg havn»-aktivaklasser som gull og obligasjoner en tendens til å øke i verdi når risikofylte aktivaklasser som aksjer synker. Hvis du har begge typer aktivaklasser i porteføljen din, kan de komplementære bevegelsene deres bidra til å holde porteføljen på mer stødig kjøl når volatiliteten skyter i taket. Og det kommer den til å gjøre.

Vær forsiktig der ute

Fra «flashkrasj» til rentemeldinger – dagens markeder kan bevege seg lynraskt. En enkelt overskrift eller tweet kan slå beina under det globale markedet eller velte en hel sektor (nei, ikke engang teknologiaksjene dine er uovervinnelige).

Din jobb som investor er å bygge en portefølje som tåler det markedene kaster på den. Diversifisering er alltid oppgave nummer én. Med en sunn blanding av aktivaklasser og globale markeder kan porteføljen få en bedre balanse – med mindre risiko og flere muligheter – noe som gjør veien til investeringsmålene dine kortere.


Utforsk investeringsløsningene våre

Diversifiser med ett klikk

Børshandlede fond (ETF-er) er som skapt for diversifisering. Vi har mer enn 3000 ETF-er å velge mellom, slik at du får umiddelbar tilgang til et stort utvalg av globale investeringer.

Utforsk ETF-er

 

Eksperter til tjeneste 

Med SaxoSelect-porteføljene får du eksponering mot forskjellige aktivaklasser, sektorer og land, med dyktige forvaltere bak roret.

Oppdag SaxoSelect

Ansvarsfraskrivelse

Alle selskapene i Saxo Bank Group tilbyr bare teknisk utførelse (execution-only) samt tilgang til analyseinnhold som folk kan se og/eller bruke på eller via nettstedet. Dette innholdet endrer eller utvider ikke tjenesten som leveres, som bare omfatter teknisk utførelse. Slik tilgang og bruk er til enhver tid underlagt (i) vilkårene for bruk; (ii) fullstendig ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarselen; (iv) engasjementsreglene og (v) merknader som gjelder Saxo News & Research og/eller dets innhold i tillegg til (hvor relevant) vilkårene for bruk av linker som gir tilgang til Saxo News & Research, på nettsteder til medlemmer av Saxo Bank Group. Slikt innhold er derfor kun gitt i informasjonsøyemed. For å være konkret er ingen råd ment å bli gitt og skal ikke anses for å være gitt, ei heller støttet, av noen selskapet i Saxo Bank Group. De skal heller ikke tolkes som en oppfordring til å tegne, selge eller kjøpe noe finansielt instrument. All handel eller investeringer du foretar må være i henhold til din egen uoppfordrede og informerte selvstyrte beslutning. Ingen Saxo Bank Group-selskaper kan holdes til ansvar for tap du måtte bli påført som følge av investeringsbeslutninger tatt på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig på Saxo News & Research eller som følge av bruk av Saxo News & Research. Ordrer gitt og handler utført anses å være ment som gitt eller utført for kundens konto i Saxo Bank Group-selskapet som opererer i jurisdiksjonen der kunden er bosatt og/eller som kunden åpnet og har handelskontoen sin hos. Saxo News & Research inneholder ikke (og skal ikke tolkes som at det inneholder) råd angående økonomi, investering, skatt eller handel eller andre typer råd, tilbud eller anbefalinger fra Saxo Bank Group og skal ikke tolkes som en oversikt over våre handelspriser eller som et tilbud om eller oppfordring til tegning, salg eller kjøp i noe finansielt instrument. I den grad noe innhold tolkes som investeringsanalyse, må du merke deg og akseptere at innholdet ikke er utarbeidet i samsvar med lovkrav som er utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse, og innholdet må derfor betraktes som markedsføringskommunikasjon i henhold til relevante lover.

Vennligst les ansvarsfraskrivelsene våre:
Varsel om ikke-uavhengig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse. (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.