Diversifisering av porteføljen din er #1

Investing
Saxo Bank

Mindre risiko, mer avkastning. Hvordan kan du få porteføljen din til å levere?

Når du bygger en portefølje, er det normalt å investere i det du vet best – noen få tekniske navn du liker eller kjente aksjer fra hjemmemarkedet. Men selv om det kan gi deg en portefølje som føles komfortabel, er den langt fra skuddsikker. hvorfor? Fordi det mangler ett nøkkelelement: diversifisering.

Når du diversifiserer porteføljen din, sprer du investeringspengene dine på tvers av ulike aktiva, sektorer, bransjer eller regioner. Det betyr at ditt totale investeringsredeegg ikke vektes for tungt i én ting – så hvis favorittteknologilagrene dine plutselig blir volatile eller hjemmemarkedet ditt tar en dramatisk nedgang, vil porteføljen din som helhet ikke være så sårbar.

Bøy investeringsmusklene dine

Mindre risiko er bare én fordel ved å diversifisere porteføljen din. Casting av investeringsnett bredere – over hele verden om mulig – betyr også at du kan fange flere muligheter i finansmarkedene.

Husker du de stigende kinesiske aksjemarkedene i 2014-15? Eller rally i råoljeprisen tidlig i 2019? Ved å bøye investeringsmusklene dine og legge til en rekke eiendeler, vil du ikke bare holde porteføljen mer balansert, du vil også være bedre plassert for å finne nye muligheter over hele verden.

Alt er relativt

Når du har begynt å diversifisere investeringene dine, vil litt finjustering være i orden. Aksjer, obligasjoner og andre eiendeler som olje eller gull yter ikke på samme måte eller beveger seg med de samme trendene – og det er bra for porteføljen din. Så det er viktig ikke bare å investere i forskjellige eiendeler, men i eiendeler med lav korrelasjon som ikke vil bevege seg opp og ned i tandem.

For eksempel har "safe haven" eiendeler som gull og obligasjoner en tendens til å stige i verdi når risikable eiendeler som aksjer avtar. Hvis du har begge typer ressurser i porteføljen din, kan deres komplementære bevegelser bidra til å holde porteføljen på en jevnere kjøl når volatiliteten rammer. Og det vil det.

Vær forsiktig der ute

Fra flash krasjer til rentekunngjøringer, kan dagens markeder bevege seg om et øyeblikk. En enkelt overskrift eller tweet kan endre tilstanden til spill i globale markeder eller jolt en hel sektor (nei, ikke engang dine tech aksjer er uovervinnelige).

Din jobb som investor er å skape en portefølje som tåler hva markedene kaster på den. Diversifisering er alltid jobb 1 - med en sunn blanding av eiendeler og globale markeder, kan porteføljen din levere mindre risiko og flere muligheter, noe som setter deg på veien til dine investeringsmål.


Utforsk våre investeringsløsninger

Diversifiser med ett klikk

Exchange Traded Funds (ETFer) handler om diversifisering. Vi har 3000+ ETFer å velge mellom, slik at du umiddelbart kan få tilgang til et stort utvalg av globale investeringer.

Utforsk ETF-er

Eksperter til tjeneste

Med SaxoSelect-porteføljer får du eksponering mot ulike aktivaklasser, sektorer og land, samtidig som investeringene dine administreres av ekspertene.

Oppdag SaxoSelect

Latest Market Insights
Investing

Hva er hjemmebias?


Ansvarsfraskrivelse

Alle selskapene i Saxo Bank Group tilbyr bare teknisk utførelse (execution-only) samt tilgang til analyseinnhold som folk kan se og/eller bruke på eller via nettstedet. Dette innholdet endrer eller utvider ikke tjenesten som leveres, som bare omfatter teknisk utførelse. Slik tilgang og bruk er til enhver tid underlagt (i) vilkårene for bruk; (ii) fullstendig ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarselen; (iv) engasjementsreglene og (v) merknader som gjelder Saxo News & Research og/eller dets innhold i tillegg til (hvor relevant) vilkårene for bruk av linker som gir tilgang til Saxo News & Research, på nettsteder til medlemmer av Saxo Bank Group. Slikt innhold er derfor kun gitt i informasjonsøyemed. For å være konkret er ingen råd ment å bli gitt og skal ikke anses for å være gitt, ei heller støttet, av noen selskapet i Saxo Bank Group. De skal heller ikke tolkes som en oppfordring til å tegne, selge eller kjøpe noe finansielt instrument. All handel eller investeringer du foretar må være i henhold til din egen uoppfordrede og informerte selvstyrte beslutning. Ingen Saxo Bank Group-selskaper kan holdes til ansvar for tap du måtte bli påført som følge av investeringsbeslutninger tatt på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig på Saxo News & Research eller som følge av bruk av Saxo News & Research. Ordrer gitt og handler utført anses å være ment som gitt eller utført for kundens konto i Saxo Bank Group-selskapet som opererer i jurisdiksjonen der kunden er bosatt og/eller som kunden åpnet og har handelskontoen sin hos. Saxo News & Research inneholder ikke (og skal ikke tolkes som at det inneholder) råd angående økonomi, investering, skatt eller handel eller andre typer råd, tilbud eller anbefalinger fra Saxo Bank Group og skal ikke tolkes som en oversikt over våre handelspriser eller som et tilbud om eller oppfordring til tegning, salg eller kjøp i noe finansielt instrument. I den grad noe innhold tolkes som investeringsanalyse, må du merke deg og akseptere at innholdet ikke er utarbeidet i samsvar med lovkrav som er utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse, og innholdet må derfor betraktes som markedsføringskommunikasjon i henhold til relevante lover.

Vennligst les ansvarsfraskrivelsene våre:
Varsel om ikke-uavhengig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse. (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.