MiFID II i Saxo Bank

MiFiD Markets in Financial Instrument Directive ESMA - Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten

Hva betyr MiFID II for deg?

Saxo Bank har alltid vært basert på ærlighet, åpenhet og å sette kundenes interesser først i alt vi gjør. Vi er nå glade for å støtte MiFID II, noe som gjør våre prinsipper til faste, forskriftbaserte krav. 

Vi er sikre på at du vil ønske velkommen MiFID II og den nye graden av beskyttelse og åpenhet dette gir. Spesielt med mer detaljerte og tilgjengelige handelskostnader, detaljert oversikt over kostnadene i rapporteringen samt beskyttelsen som tilbys gjennom vurdering av målmarkeder og PRIIPS KIDS-beskrivelser av produktene. 

I det følgende beskrives MIFID II og noen av det vi introduserer for din beskyttelse.

Hva er MIFID og MIFID II?

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er EU-lovgivning som regulerer firmaer som tilbyr tjenester innen "finansiinstrumenter" til kunder (aksjer, obligasjoner, enheter i kollektive investeringsordninger og derivater) og de stedene hvor disse instrumentene handles.

Fra 3. januar 2018 trer ny lovgivning, 2014/65/EU (kjent som MiFID II) i kraft, og den inneholder en rekke tiltak for å styrke investorenes beskyttelse og gi bedre åpenhet og rapportering.

Saxo Bank innfører en rekke funksjoner for å overholde disse initiativene.

Mer om MiFID II

Vurdering av målmarked / hensiktsmessighetstest

MiFID II krever at vi skiller mellom komplekse og ikke-komplekse produkter. For komplekse produkter er vi pålagt å tilby en vurdering av målmarked og hensiktsmessighetstest samt tilby passende rapporterings- og risikovarsler til ikke-profesjonelle kunder.

Les mer om den nye vurdering av målmarked og hensiktsmessighetstest

Opplysning om kostnader og gebyrer

MIFID II krever at vi opplyser alle kostnader og gebyrer til kunder både på forhånd (før handel) og etter handel.

Opplysning om kostnader før handel

For opplysningene om kostnader før handler presenterer vi en ny handelsvilkårskomponent i plattformene som spesifiserer handels- og beholdningskostnader for handel med et instrument i nærmere detalj. Handelsvilkårene for det valgte instrumentet er tett integrert og lett tilgjengelig fra alle handelsmoduler og handelsområder i plattformen.

Les mer om de nye handelsvilkårene

Opplysning om kostnader etter handel

For opplysningene om kostnader etter handler tilbyr vi en ny porteføljeoversiktsrapport som spesifiserer kostnader og gebyrer som påløper på produkter og instrumenter du har handlet. Porteføljeoversikten er tilgjengelig i kontoområdet i plattformene.

Opplysning om kostnader etter handel

PRIIPs-nøkkelinformasjonsdokumenter (PRIIPS KIDS)

PRIIPs-nøkkelinformasjonsdokumenter
I tillegg til MiFID II trer en ny forskrift for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer (PRIIPs) i kraft 1. januar 2018. Den krever at finansprodukt-"produsenter" skal utarbeide nøkkelinformasjonsdokumenter (KID) for hvert produkt de produserer, og beskrive hovedtrekkene, kostnadene, risikoen og fordelene.

PRIIPS KIDs For produkter der Saxo Bank er produsent, finner du her:

  • Valuta
  • Valutaopsjoner
  • CFD-aksjer og ETP-er
  • CFD-indekser
  • CFD-futures

For ikke-PRIIPS-produkter (børshandlede og forvaltede fond) vil tilgang til produsentens KIDs være tilgjengelig gjennom plattformene, der dette er tilgjengelig.

Policy for beste utførelse

Saxo Bank har en forpliktelse til å opptre ærlig, rettferdig, profesjonelt og i kundens beste. Mht. ordreutførelse er Saxo Bank pålagt å ta tilstrekkelige tiltak for å oppnå best mulig resultat ved utførelse av en kundeordre eller når ved innlegging av ordrer eller overføring av ordrer til andre enheter som skal utføres. 

Vår fullstendige ordrebekreftelsespolicy i samsvar med MiFID II er tilgjengelig her.

Melding om verdiforringelse

MiFID II krever at vi varsler kunder dersom verdien av deres posisjoner i "betingede gjeldstransaksjoner" (handler i marginbaserte produkter) faller med 10 % og deretter om ytterligere fall i trinn på 10 %.

For kunder med administrerte kontoer (Saxo Select-kontoer for eksempel), er vi pålagt å varsle kunder dersom verdien av den administrerte kontoen reduseres med 10% i en periode og deretter om ytterligere reduksjon i trinn på 10%.

For å oppfylle disse kravene vil vi sende ut meldinger om posisjoner og verdiforringelse av kontoer via plattformene og også via e-post.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.